FAQ: brandverzekering: de premie van de brandverzekering | Brandverzekering-Simulatie.be

Hoe bepaalt de verzekeraar het bedrag van de premie van de brandverzekering?

Vragen?

Er wordt rekening gehouden met meerdere elementen:

a) het risico, klein of groot, van een brand als die zich voordoet in de woning, ze beschadigt of bijna volledig vernielt.

Bv: een rietdak is kwetsbaarder, ontvlambare materialen in de muren verhogen het risico op grotere schade en een snellere voortzetting van de brand.

b) de premie zal hoger zijn om een villa te verzekeren dan een rijwoning

c) het afwerkingsniveau en de gebruikte materialen (marmer, houtwerk, …)

d) het aantal vertrekken in de woning in combinatie met de oppervlakte in m2.

e) de franchise gaat het bedrag van uw premie beïnvloeden. Als u een deel van de schade voor uw rekening neemt, zal de premie lager zijn.

f) als de woning voor professionele doeleinden wordt gebruikt, kan de premie hoger uitvallen

g) ...

Om het risico goed in te schatten stelt de verzekeraar de verzekerde een tool genaamd ‘Integraal Beschermingssysteem’ ter beschikking. Dit is een evaluatieraster voor uw woning en de inboedel.

Zo hebt u de garantie nooit onderverzekerd te zijn, nog vandaag, noch in de toekomst. Het evaluatieraster baseert zich op het aantal en het type van de vertrekken, evenals de afwerkingscriteria van uw woning.

Publiciteit