Huurder van een appartement: Yuzzu (ex-Touring Verzekeringen)
"Home"Al verzekerd
vanaf 13,67 €/maand
bij Yuzzu
Bent u eigenaar?

Yuzzu Brandverzekeringen - Ex-Touring Verzekeringen
 • Zeer voordelige tarieven huurdersverzekering
 • Uw inboedel inbegrepen
 • Indirecte verliezen terugbetaald tegen 105%
 • Ontvang een prijsofferte in 5 minuten via email

In 3 stappen online
bij Yuzzu (ex-Touring)

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen
PROMO Geniet nu van 15% korting op uw woonverzekering én bescherm je woning voor 105% tot 05/06/2022.
Bancontact

Bij Yuzzu hangt als huurder het te betalen bedrag van de verzekeringspremie af van uw huurprijs.

Prijs van de brandverzekering huurder bij Yuzzu (in functie van de huurprijs).
Oppervlak (Huurprijs van) Brandverzekering huurder
+ meubels
Meubels (inboedel) Optie Rechtsbijstand Optie Diefstalverzekering Optie BA Familiale
1 kamer
(+ 650€)
136,47 €/jaar inbegrepen inbegrepen 42,60 € 44,50 €
2 kamers
(+ 750€)
136,47 €/jaar inbegrepen inbegrepen 42,60 € 44,50 €
3 kamers
(+ 850€)
136,47 €/jaar inbegrepen inbegrepen 42,60 € 44,50 €
4 kamers
(+ 950€)
136,47 €/jaar inbegrepen inbegrepen 42,60 € 44,50 €
*Voorbeelden van brandverzekeringspremies online berekend via de website www.yuzzu.be op 06/04/2022 onder voorbehoud van fouten voor de huurder van een appartement gelegen op de 2de verdieping van een gebouw dat grenst aan andere gebouwen in 1020 Brussel met een kelder en een lift, zonder open haard of sfeerhaard. geen parket of massief hout of natuursteen voor de woonkamervloer die kleiner is dan 25m2. De waarde van het duurste item is niet hoger dan € 2.500 voor diefstal. We hebben geen vergoeding gevraagd voor sieraden (supplement). Houd er echter rekening mee dat de prijs ook varieert afhankelijk van het adres het gebouw.

Commentaar Yuzzu huurder appartement

Commentaar

Bij Yuzzu kan u een verzekering voor de huurdersaansprakelijkheid afsluiten in 5 minuten. Aangezien dit een verzekering op maat is, bent u vrij om te kiezen om enkel uw inboedel te verzekeren, of enkel voor de huurdersaansprakelijkheid, of voor de all inclusive brandverzekering te kiezen. U krijgt steeds een eenvoudig en voordelig aanbod. En dat is niet alles, wat u kan 24/7 rekenen op bijstand, zelfs zonder schadegeval en u kan eveneens genieten van een schadevergoeding die tot 105% kan gaan. Dit omdat Yuzzu 5% meer uitkeert om extra kosten te dekken, ook als u geen opties koos. Yuzzu maakt deel uit van Axa Groep, wat betekent dat u dus kan rekenen op het professionalisme van de groep.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • De prijs omvat reeds 5% van het verzekerde bedrag voor de kosten die direct voortvloeien uit het schadegeval : telefoontjes, kinderoppas, verplaatsingen, loonverlies, enz
 • Bijstand 24u/24 en 7d/7
 • Diefstal optioneel
 • De prijs omvat reeds de rechtsbijstand

MIN -

 • Maandelijkse betaling : als u maandelijks wil betalen wordt u elke maand een supplement van 4€ kosten aangerekend, of 48€ per jaar

Yuzzu (ex-Touring Verzekeringen ) biedt een compleet pack brandverzekering voor zowel huurders als eigenaars.

U kan een prijsofferte bekomen in 5 minuten via de telefoon of door een papieren formulier terug te sturen.

Hoeveel kost de brandverzekering "Home" ?
Onze simulatie: voor een appartement met 2 slaapkamers in een gebouw met een lift in 1020 Brussel

Garanties Home

Yuzzu woningverzekering verzekert u tegen schade veroorzaakt door

 • Brand, ontploffing, implosie, rechtstreekse blikseminslag
 • Inwerking van elektriciteit op installaties en toestellen
 • Elektrocutie van huisdieren
 • Onverwacht aanbotsen tegen het gebouw
 • Ontdooiing van diepvrieswaren door een onverwachte stroomonderbreking
 • Rook of roet, uitgestoten door een verwarmings- of keukentoestel / installatie (behalve door een open haard) wegens gebrekkige werking
 • Vandalisme en kwaad opzet gepleegd door derden
 • Daden van personen die deelnemen aan een arbeidsconflict
 • De bepalingen betreffende terrorisme zijn van toepassing
 • water, vloeibare brandstof, breken van glas en sanitair
 • Natuurrampen : overstroming, aardbeving van natuurlijke oorsprong, overlopen of een opstuwing van de openbare riolen, binnenstromen van water, aardverschuiving of grondverzakking.
 • Bijstand 24 uur per dag en 7 dagen op 7
 • Indirecte verliezen terugbetaald tegen 105%
 • Rechtsbijstand bij gerechtelijke geschillen
Opties: Diefstal van de inhoud

Yuzzu verzekert tegen diefstal of poging tot diefstal :

 • de inhoud in het gebouw op het adres onder "risico" voor feiten gepleegd
  • met inbraak of inklimming
  • door middel van valse, gestolen of verloren sleutels
  • door een persoon die zich laat insluiten, heimelijk binnendringt of in het gebouw is toegelaten
  • met fysiek geweld of onder bedreiging van personen
 • de inhoud in open lucht op het adres "risico" tot 2.500€ (bv.: tuinmeubelen)
 • de inhoud in het tijdelijk verblijf of studentenverblijf tot 5.000€, voor feiten gepleegd met inbraak
 • de inhoud, om het even waar hij zich bevindt, voor feiten gepleegd met fysiek geweld op, of onder bedreiging van de verzekerde, tot 5.000€

De verzekering wordt beperkt tot :

 • 5.000€ voor de totaliteit van juwelen en waarden
 • 2.500€ voor :
  • de inhoud in gebouwen zonder rechtstreekse verbinding met het woongedeelte
  • de inhoud in de privé garage, -kelder of op de -zolder van een appartementsgebouw
  • feiten gepleegd door een persoon die in het gebouw is toegelaten

Yuzzu verzekert extra :

Is eveneens gedekt, de inbraakschade aan het gebou op het adres onder "risico" ten gevolge van een diefstal of poging tot diefstal, zelfs indien het gebouw in dit contract niet is verzekerd.

Bent u huurder of kosteloos gebruiker en laat u de schade zelf herstellen in akkoord met de eigenaar, dan vergoedt Yuzzu de herstellingskosten die Yuzzu op de eigenaar kan verhalen.

Behalve indien Yuzzu het gebouw verzekert, wordt de schade door brand, ontploffing, vandalisme, kwaad opzet, arbeidsconflicten en aanslagen echter niet vergoed.

Schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn uitgesloten, behalve indien Yuzzu het gebouw verzekert. De bepalingen betreffende terrorisme zijn van toepassing.

Opties: De verzekering B.A. Privé-Leven

De familiale verzekering dekt :

 • het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • burengerucht
 • lichamelijke letsels geleden door derden die u bijstand verlenen bij een schadegeval
 • de bergingskosten bij een schadegeval
Franchise

Binnen de volgende verzekeringen wordt voor stoffelijke schade een vrijstelling van 180 € per schadegeval

 • de woningverzekering
 • B.A. Privé-Leven

In de woningverkezering wordt voor Natuurrampen deze vrijstelling verhoogd tot 887 € per schadegeval.

Er wordt geen vrijstelling toegepast :

 • in de verzekering Bijstand
 • voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels
 • in de verzekering Rechtsbijstand
Betaling van de premie
 • Per jaar : door overschrijving, zonder kosten
 • Per maand : enkel via domiciliëring. Opgelet : uw mensualiteit zal verhoogd van 4€ per maand.
Goed om weten : Indien u de premie op de vervaldag niet vooritbetaalt, kan dat leiden tot schorsing van de dekking of zelfs tot opzegging van het contract. Yuzzu kan een forfaitair bedrag voor extra administratiekosten voor inning aanrekenen indien u niet tijdig betaalt.
Hoe een berekening bekomen ?

Per internet :

 1. deel het adres van uw appartement en huurprijs mee,
 2. bekom uw prijsvoorstel en kies uw opties,
 3. verstrek uw persoonlijke gegevens,
 4. als u geïnteresseerd bent, vraagt u uw offerte per e-mail

Enkel per telefoon :

 1. deel het adres van uw appartement en huurprijs mee,
 2. bekom uw prijsvoorstel en kies uw opties,
 3. verstrek uw persoonlijke gegevens,
 4. als u geïnteresseerd bent, vraagt u uw offerte per telefoon

Wat doen bij een schadegeval ?

U bent wettelijk verplicht het schadegeval binnen de 8 dagen na de feiten aan te geven. Verwittig zo snel mogelijk:

bij diefstal : bel eerst de politie en vervolgens Yuzzu

voor de andere schadegevallen :