Gids voor de slimme huurder. Naast de huur, de kosten: hoe kan ik ze opsporen? | Brandverzekering-Simulatie.be

Ik verhuis naar een nieuwe woning. Hoe kan ik het bedrag van de jaarlijkse kosten juist inschatten?

Jaarlijkse kosten voor een nieuwe woning

Tel tussen € 50 voor een studio en tot € 300 voor uitgaven en kosten voor een groot appartement.

Het is van groot belang eerst informatie in te winnen.

Eengezinswoning
GOEDKOOPST

Alles is individueel

 • Jaarlijks onderhoud van de verwarming door een bedrijf naar uw keuze, reiniging schoorsteen
 • Energieverbruik en water wordt direct betaald aan de verschillende leveranciers
 • Uw abonnementen op radio, tv, internet
 • Uw brandverzekering
 • Alle taksen en heffingen van de regio, provincie en gemeente BEHALVE de onroerende voorheffing

Appartement - Klein gebouw
DUUR

Idem + :

Ofwel individuele verwarming: het beheer rekent u de jaarlijkse onderhoudskosten van uw verwarming aan, het verbruik wordt direct aan de leverancier betaald

Ofwel collectieve verwarming :

Verdeling van de kosten van de verwarming (gasverbruik, onderhoud installatie, elektriciteitsverbruik): u betaalt een gelijk deel van de totale factuur, ook al zijn uw buren niet zuinig.

Gemeenschappelijke kosten:

 • lift: onderhoudscontract, gebruik
 • elektriciteit van de gemeenschappelijke delen: lift, verwarming en licht van de gemeenschappelijke delen
 • kosten o.b.v. meterstanden water en elektriciteit
 • kuis en onderhoud gebouw
 • kosten syndicus voor mede-eigendom

Individuele kosten:

 • Uw verplicht naamplaatje (bel, brievenbus), bijvoorbeeld

Appartement - Groot gebouw met standing
DUUR

Idem + :

 • Aandeel in kosten voor diensten die aan iedereen worden aangeboden (beheer, onderhoud, herstellingen, verbruik, …) zoals de ter beschikking stelling van gemeenschappelijke ruimten (wasplaats, ontspanningsruimte, sport, …)
 • Salaris van de concierge, de bewaker van het gebouw …
 • Salaris van de persoon die de tuin, parking, … onderhoudt
 • Ventilatie (onderhoud, kost, …) van sommige gebouwen
 • Systeem van een automatische poort (kantelend of draaiend)

Bij de ondertekening van het huurcontract moet bedrag van het voorschot op de kosten worden aangegeven, dat elke maand boven op betaald moet worden.

Meestal gaat het om een provisie, in afwachting van een afrekening van de reële kosten. Als er niets in het contract gespecifieerd staat, gat het inderdaad om een provisie. De keuze voor een forfait moet expliciet worden aangegeven.

Het bedrag voor kosten moet worden aangegeven, naast de huur.

Hoe kan ik het bedrag van de kosten nauwkeuriger evalueren?

Dankzij het huurcontract: hiermee krijgt u een eerste belangrijke indicatie, ook al volstaat dat niet altijd. De verhuurder heeft de verplichting u een te verwachten bedrag van de kosten mee te delen. In de realiteit kan u best zelf actie ondernemen om onaangename verrassingen te vermijden.

Bij de ondertekening kan u nog steeds onderhandelen met de eigenaar over welke kosten te betalen zijn. Daarvoor moet u wel vooraf inlichtingen inwinnen.

Dankzij het EPC: U moet ten laatste de dag van de ondertekening van het huurcontract het EPC of energieprestatiecertificaat (een rapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is) ontvangen. Jammer genoeg laat dit document niet toe de exacte omvang van uw kosten in te schatten. Bijvoorbeeld: moet er meer of minder verwarmd worden dan in een andere woning van hetzelfde type om de gewenste temperatuur te behouden in de salon tijdens de winter?

Dankzij de facturen van de leveranciers van de vorige huurder: U kan u ook baseren op het bedrag betaald door de vorige bewoner, voor een bepaald verbruik. Dat geeft reeds een goede indicatie van wat u zal moeten betalen.

Dankzij de bijgevoegde documenten (of niet) bij de laatste afrekening van de jaarlijkse kosten:

Vraag bij uw eerste contact met de eigenaar, syndicus of beheerder van het gebouw of het immokantoor een jaarlijkse afrekening van de kosten, maar ook de bewijsstukken hiervan. Zo krijgt u in detail:

 • de kost van verwarming en warm water: de factuur van het bedrijf TECHEM die de consumptie van verwarming en warm water tussen de verschillende bewoners van het gebouw verdeelt
 • de ‘gemeenschappelijke’ kosten die bepaald werden door de mede-eigenaars van het gebouw en de exacte verdeling ervan tussen elk appartement, en tussen u en de eigenaar
 • ...

Elk jaar bezorgt de eigenaar de huurder een afrekening van alle kosten van het afgelopen jaar. Dat laat u toe de documenten (facturen, onkostennota’s, …) te raadplegen die hebben gediend om deze afrekening op te stellen. De eigenaar is niet verplicht u deze documenten te verschaffen. Daarom:

 • raadpleegt u best de bewijsstukken bij de beheerder (syndicus of verantwoordelijke)
 • deze raadpleging is gratis, de kopiekosten zijn voor de verhuurder

Woont u in een eengezinswoning of een appartementsgebouw?

In een gebouw dat door verschillende gezinnen wordt bewoond, worden de kosten in 2 categorieën verdeeld:

 • de individuele kosten voor het privégedeelte van elk gezin, die afhangen van uw verbruik, het aantal personen dat in de woning verblijft, de kwaliteit van de isolatie van de woning, …
 • de gemeenschappelijke kosten voor de ruimte die door alle bewoners van het gebouw gebruikt worden (onderhoud lift, poetsen en elektriciteit van de inkomhal van het gebouw, kuisen van de fietsenstalling, loon concierge, kosten van de syndicus als het huurcontract dat voorziet, …), die werden bepaald door alle eigenaars en waarvan u kennis kan nemen bij het ondertekenen van het huurcontract.

Andere kosten waarmee u rekening dient te houden:

 • de woon/brandverzekering als huurder, die de eigenaar kan eisen
 • de huur van een garage of een parkeerplaats
 • kosten van de plaatsbeschrijving (bij aankomst en vertrek)
 • verhuiskosten: via de lift of het venster?

Kosten die u niet moet betalen:

 • Kosten van het immokantoor dat door de eigenaar werd aangesteld
 • Onroerende voorheffing
Publiciteit