Federale brandveerzekering: Multirisk Brand Woning | Brandverzekering-Simulatie.be

Huurder van een appartement:
"Multirisk Brand Woning"

Federale assurance incendie
 • Gratis bijstand 24u/24 bij schadegeval
 • Gratis bijstand bij problemen
 • Zonnepanelen, tuin, barbecue gedekt
 • Online simulatie.

3 stap online
bij Federale

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen

Hoeveel kost de verzekering "Multirisk Brand Woning" ?

*Voorbeelden van premies berekend op 08/11/2023 , onder voorbehoud van fouten, voor een appartement op een verdieping in een gebouw omsloten door andere gebouwen, in 1020 Brussel, gebouw met, voor 1,2 of 3 kamers,
Aantal kamers Brandverzekering huurder
Verplichte verzekering
Inboedel Totaal Optie: Rechtsbijstand Optie: diefstal
1 kamers + 4 ruimtes 176,17 €/jaar 44,65 €/jaar
(35.004€)
220,82 €/jaar 11,58 €/jaar 72,88 €/jaar
2 kamers + 4 ruimtes 197,83 €/jaar 49,92 €/jaar
(40.839€)
257,62 €/jaar 11,58 €/jaar 85,03 €/jaar
3 kamers + 4 ruimtes 234,90 €/jaar 66,97 €/jaar
(46.673€)
294,43 €/jaar 11,58 €/jaar 97,18 €/jaar
4 kamers + 4 ruimtes 264,26 €/jaar 64,18 €/jaar
(52.507€)
331,23 €/jaar 11,58 €/jaar 109,33 €/jaar

*Voorbeelden van premies berekend op 08/11/2023 , onder voorbehoud van fouten, van een appartement gelegen in een gebouw met lift en kelder, in 1020 Brussel.

Commentaar Federale Verzekering huurder appartement

Commentaar

De verzekering “Multirisk Woning” voor huurders bij Federale Verzekering dekt uw huurdersaansprakelijkheid evenals uw inboedel op maat. U kan verder nog kiezen voor tal van opties, zoals de klassieke “Rechtsbescherming en Diefstal inboedel”, maar eveneens “Afkoop franchise” of “Indirecte verliezen”. Bovendien is Federale Verzekering de enige verzekering die zijn winst deelt met zijn klanten. Als u geen schadegeval had in het verzekeringsjaar, wordt 10% van uw premie teruggestort op uw bankrekening!

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • Bijstand bij schade of ander probleem
 • Elektrische en elektronische toestellen verzekerde
 • Diefstal optioneel

MIN -

 • Indirecte verliezen in optie

Over Federale Verzekering

Federale Verzekering (1911) is een mutualistische coöperatieve vennootschap (wat betekent dat ze geen aandeelhouders heeft). Haar producten worden verdeeld via 39 kantoren over het hele land en ze staat op de 13e plaats op de Belgische markt.

De verzekering Multirisk Woning beschermt u, als eigenaar of huurder, in geval van schade aan uw woning/bureau en uw inhoud. U bent ook verzekerd voor uw burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van anderen na een gedekte schadegeval

Garanties "Multirisk Brand Woning" van Federale Verzekering

Wat is verzekerd?

Basiswaarborgen:

 • brand, ontploffing, bliksem, rook en roet, verschroeiing
 • botsing
 • inwerking van elektriciteit
 • schade aan voedingswaren door temperatuurs-verandering
 • schade aan het gebouw door inbraak, vandalisme of (poging tot) diefstal
 • arbeidsconflicten, aanslagen en terrorisme
 • storm, hagel, druk van sneeuw of ijs
 • natuurrampen
 • water en stookolie en het verlies van water of van stookolie na een schadegeval
 • glasbreuk (aan, o.a., ruiten, koepels, kookplaten, tv-scherm)
 • de schade aan derden door uw verzekerde goederen

Uw tuinmeubelen, barbecue, robotmaaier die buiten blijven,uw tuin, zonnepanelen, zwembad en luifels zijn ook gedekt in geval van storm, natuurramp of glasbreuk

Ristorno's

Federale Verzekering keert u een deel van de gemaakte winst uit. Helaas geeft het verzekeringsmaatschappij dit jaar geen ristorno's voor de "Multirisk Woning" brandverzekering.

Maar dat kan in de toekomst veranderen.

Optie Diefstal

In geval van diefstal van uw inhoud in uw gebouw, maar eveneens bij diefstal op uw persoon met geweld of bedreiging. Uw tuinmeubelen, barbecue en robotmaaier zijn ook gedekt, ook als ze buiten blijven. Federale vergoed de verdwijning van en de materiële schade aan de verzekerde inhoud, naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal gepleegt in het gebouw gelegen op het risicoadres vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Is gedekt

 • De schade aan het gebouw naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal van de verzekerde inhoud. Deze dekking is tevens verworven door de huurder of bewoner, voor zover hij de herstelling van dergelijke schade moet dragen, zelfs door een overeenkomst.
 • De kosten voor de vervanging of de hercodering van sloten, afstandsbedieningen, ontvangers en alarmen van deuren die toegang geven tot de verzekerde lokalen, als gevolg van de diefstal van huissleutels of afstandsbedieningen, tot € 2.500 per schadegeval, zonder toepassing van het eigen risico.
 • De verdwijning van en de schade aan het door de verzekerde vervoerde gedeelte van de verzekerde inhoud naar aanlei-ding van een diefstal of een poging tot diefstal met geweld of bedreiging, gepleegd op een verzekerde persoon, tot € 9.000 per schadegeval. Indien het hierbij gaat over bank- of kredietkaarten, dan is de tussenkomst voor dit gedeelte binnen de waarborg beperkt tot € 3.500 per schadegeval. De diefstal gepleegd in een voertuig waarin zich een verzekerdepersoon bevindt, wordt beschouwd als een diefstal met geweld of bedreiging.
 • De verdwijning van en de schade aan het gedeelte van de verzekerde inhoud dat tijdelijk verplaatst werd naar een gebouw overal ter wereld gedurende maximum 90 dagen per jaar, naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal, tot € 9.000 per schadegeval. De dekking is enkel verworven voor zover het gebouw waarin de diefstal werd begaan niet toebehoort aan een verzekerde en voor zover er een verzekerde verblijft.
 • De verdwijning van en de schade aan het gedeelte van de verzekerde inhoud dat tijdelijk en gedeeltelijk verplaatst werd naar een studentenverblijf, naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal met braak van de privatieve deel van het verblijf, geweld of bedreiging, tot € 9.000 per schadegeval.
 • De diefstal of poging tot diefstal van stookolie uit een tank buiten het gebouw door het openbreken van een vergrendel-systeem, tot € 2.500 per schadegeval.
 • De schade aan de inhoud die zich binnen in het gebouw bevindt als gevolg van vandalisme veroorzaakt bij een diefstalof poging tot diefstal.
 • De diefstal van tuinmeubelen, buitenkeukens, barbecues en robotmaaiers die zich buiten bevinden of in gebouwen die volledig of gedeeltelijk open zijn, zelfs zonder inbraak of inklimming, tot 2 .500 EUR per schadegeval .

Beperking

 • voor elk voorwerp, tot 17.500 EUR per schadegeval
 • voor elke reeks voorwerpen die deel uitmaken van een collectie, tot 17.500 EUR per schadegeval.
 • voor juwelen, tot 20% van het totaal voor de inhoud verzekerde bedrag, met een maximum van 23.500 EUR per schadegeval
 • voor alle waarden, tot 3.500 EUR per schadegeval
 • voor goederen in garages, kelders en zolders van een appartementsgebouw, op voorwaarde dat die lokalen op slot zijn, tot 3.500 EUR per schadegeval
 • voor goederen voor privégebruik van derden die werden toevertrouwd aan een verzekerde, tot 9.000 EUR per schadegeval
Optie Rechtsbijstand

Vergoeding advocaten-, experten- en procedurekosten betaald tot 25.000 EUR voor uw verdegiging in het kader van een procedure na een gedekte schadegaval of tegen een derde bij schade aan het gebouw uw en een tussenkomst bij insolvabiliteit van een aansprakelijke derde.

Franchise

Per schadegeval brengt Federale Verzekeringen een franchise van 261,74 euro in mindering van de materiële schade

Tot wie moet ik me richten om een offerte voor een premie te bekomen ?

Contacteer voor een offerte of een afsluiting het gratis nummer 0800/14200 of via de internetsite www.federale.be of maakt een afspraak in een kantoor van Federale Verzekering.

Bij een schadegeval :

Contacteer Federale Assistance 24u/24 op 02/773 61 56 of per fax 02/762 98 05.