Logo brandverzekering

Vergelijking van de brandverzekering in België

 
www.brandverzekering-simulatie.be
 
 
 
 
Brandverzekering voor huurders
Jaarlijkse premie BA Woning
(Woning+inboedel)
Axa 105 € Offerte >
Ing 174 € Offerte >
Les AP Assurances 164 € Offerte >
Corona Direct 183 € Offerte >
Alle brandverzekeringen :
ING AG Partners Ethias
 Ethias Argenta DVV Federale
AG Allianz Corona direct Generali
Axa Axa   ING
Axa Baloise Argenta KBC
Axa Beobank Argenta Partners
Axa Corona Direct Argenta Touring
Axa DVV Axa  
 
  Publiciteit
   
   
   
   
U bevindt zich hier : home » simulatie » beobank
Beobank brandverzekering

De Beobank Woningverzekering

De Beobank Woningverzekering dekt veel meer dan alleen brandschade, en naast de onmisbare waarborgen biedt Beobank een ruime keuze extra opties.


Waarborgen voor een huis of een appartement :
Huurder huis of appartement Eigenaar huis of appartement Verhuurder huis of appartement
Inbegrepen waarborgen :
 • Brand
 • Bijhorende gevaren (explosie, bliksem, botsing door dieren of voertuigen, rook,...)
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Natuurrampen, storm, hagel
 • Werking van elektriciteit
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Glasbreuk
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud
 • Reddingskosten, sloping en opruiming, herhuisvesting
 • Studentekot in België
 • Voertuig in rust
 • Bijstand aan de woning
Inbegrepen waarborgen :
 • Brand
 • Bijhorende gevaren (explosie, bliksem, botsing door dieren of voertuigen, rook,...)
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Natuurrampen, storm, hagel
 • Werking van elektriciteit
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Glasbreuk
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud
 • Onroerende schade
 • Reddingskosten, sloping en opruiming, herhuisvesting
 • Studentekot in België
 • Voertuig in rust
 • Bijstand aan de woning
Inbegrepen waarborgen :
 • Brand
 • Bijhorende gevaren (explosie, bliksem, botsing door dieren of voertuigen, rook,...)
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Natuurrampen, storm, hagel
 • Werking van elektriciteit
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Glasbreuk
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • Onroerende schade
 • Reddingskosten, sloping en opruiming, herhuisvesting
 • Chômage immobilier
 • Bijstand aan de woning

Optionele waarborgen :

 • Waarborg Alle Riscio's
 • Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen
 • Diefstal en vandalisme van de inhoud
 • Heruitrusting met nieuw meubilair
 • Rechtsbijstand Woning
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Optionele waarborgen :

 • Waarborg Alle Riscio's
 • Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen
 • Diefstal en vandalisme van de inhoud
 • Heruitrusting met nieuw meubilair
 • Rechtsbijstand Woning
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Optionele waarborgen :

 • Rechtsbijstand Woning
 • Onrechtstreekse verliezen, afstand van verhaal

Extra opties voor Eigenaar en Huurder :

Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen : bij panne neemt Beobank de herstelling of, indien onherstelbaar, de vervanging in nieuwwaarde ten laste.

Waarborg alle risico's : deze waarborg verzekert u een uitgebreide dekking die verder gaat dan de andere verzekeraars.

 • Voor uw inhoud : de waarborg beschermt u bij de breuk van een object (TV, meubel, fototoestel,...) zelfs wanneer u hier verantwoordelijk voor bent.
 • Voor het gebouw indien u eigenaar bent : de waarborg beschermt uw muren, dak, verwarmingsinstallatie, tegen alle ongevallen zelfs wannneer een natuurramp of derden niet aan de oorzaak ligt.

Diefstal en vandalisme van de inhoud : Beobank neemt de financiële vergoeding ten zij laste voor wat betreft de verdwijning, vernieling of beschadiging van verzekerde roerende goederen die het resultaat zijn van diefstal of een poging tot diefstal, gepleegd in de ruimtes van de verzekerden en in een van de volgende omstadigheden :

 • inbraak van de ruimtes
 • inbraak door beklimming van de ruimtes
 • gebruik van een valse sleutels om binnen te dringen in de ruimtes
 • moord, poging tot moord, bedreigen of gewelddaden begaan in deze ruimtes tegenover uzelf, een familielid, een door u aangestelde persoon of een persoon die gewoonlijk bij u woont.

Heruitrusting met nieuw meubilair : deze waarborg staat een vergoeding toe van de roerende goederen aan nieuwwaarde, zonder toepassing van slijtage, wat de leeftijd van het goed ook zij, op voorwaarde dat het goed in staat van werking was voor het schadegeval, ten belope van het bedrag opgenomen in de contract.

Onrechtstreekse verliezen : Beobank garandeerd de betaling van een aanvullende vergoeding van 10% om u toe te laten de kosten en schade te vergoeden die ontstaan ten gevolge van het verzekerd schadegeval.

PLUS + MIN -
De waarborg alle risico's voor uw inhoud of voor het gebouw
Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen
  De waarborg heruitrusting met nieuw meubilair.
Geen directe online simulatie van uw premie, enkel op afspraak

Hoe eenvoudig uw vezekering onderschrijven ?

Uw Woningverzekering in 3 stappen

1
2
3

Vul het afspraakformulier online in !

Kies de uren waarop u wenst gecontacteerd te woorden door een agentschap in uw buurt.

Maak een afspaak

Beobank neemt contact met u op een afspraak te plannen in het agentschap

Opmaken van een gratis offerte

Als u tevreden bent met de simulatie, dan kunt u meteen de verzekering onderschrijven.

 

Premie :

Betalingsmodaliteiten : de premie, verhoogd met de belastingen en bijdragen, is voorafgaandelijk aan de vervaldagen betaalbaar. Er wordt voorkeur gegeven aan de betaling per domiciliëring. Het opsplitsen van de premie is een betalingsmogelijkheid die Beobank u biedt.

Schadevergoeding :

Huisvesting : de gebouwen worden begroot in heropbouwwaarde op de dag van het schadegeval, door middel van gelijkaardige nieuwe materialen, zonder rekening te houden met hun historische of artistieke waarde, na aftrek van de stijtage van het beschadigde goed of het beschadigde deel van het goed dat 30% overschrijdt.

Inhoud : De roerende goederen worden begroot aan hun vervangingswaarde op de dag van het schadegeval door een goed van gelijkwaarde aard, kwaliteit en eingenschappen, na aftrek van de stijtage die 30% overschrijdt.

Duur van het contract: .
Het contract wordt gesloten voor een duur van een jaar. Aan het einde van de verzekeringsperiode, wordt het stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar, voor zover het niet beëindigd werd door aangetekend schrijven, door gerechtsdeurwaardersexploot of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs.

 
 

© 2018 brandverzekering simulatie.be: de onafhankelijk vergelijkingssite in België
Alle teksten en concepten zijn beschermd door
copyright - Alle rechten voorbehouden.
Publicatie onafhankelijk van elke brandverzekeringsmaatschappij.

Over ons | Contact | Cookies

Zie ook : Autoverzekering berekenen