Huurder, Eigenaar,Verhuurder: De Beobank Woningverzekering

Beobank Woningverzekering
 • Eigenaar - Huis of appartement
 • Huurder - Huis of appartement
 • Verhuurder - Huis of appartement

0 stap online
bij Beobank

Geen online bereken Bereken Geen offerte Offerte Geen online afsluiten Afsluiten Geen online betalen Betalen

Uw Woningverzekering in 3 stappen

1

Vul het afspraakformulier online in !

Kies de uren waarop u wenst gecontacteerd te woorden door een agentschap in uw buurt.

2

Maak een afspaak

Beobank neemt contact met u op een afspraak te plannen in het agentschap

3

Opmaken van een gratis offerte

Als u tevreden bent met de simulatie, dan kunt u meteen de verzekering onderschrijven.

De Beobank Woningverzekering dekt veel meer dan alleen brandschade, en naast de onmisbare waarborgen biedt Beobank een ruime keuze extra opties.

Hoe eenvoudig uw vezekering onderschrijven ?

Premie :

Betalingsmodaliteiten : de premie, verhoogd met de belastingen en bijdragen, is voorafgaandelijk aan de vervaldagen betaalbaar. Er wordt voorkeur gegeven aan de betaling per domiciliëring. Het opsplitsen van de premie is een betalingsmogelijkheid die Beobank u biedt.

Schadevergoeding :

Huisvesting : de gebouwen worden begroot in heropbouwwaarde op de dag van het schadegeval, door middel van gelijkaardige nieuwe materialen, zonder rekening te houden met hun historische of artistieke waarde, na aftrek van de stijtage van het beschadigde goed of het beschadigde deel van het goed dat 30% overschrijdt.

Inhoud : De roerende goederen worden begroot aan hun vervangingswaarde op de dag van het schadegeval door een goed van gelijkwaarde aard, kwaliteit en eingenschappen, na aftrek van de stijtage die 30% overschrijdt.

Duur van het contract : Het contract wordt gesloten voor een duur van een jaar. Aan het einde van de verzekeringsperiode, wordt het stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar, voor zover het niet beëindigd werd door aangetekend schrijven, door gerechtsdeurwaardersexploot of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs.

Waarborgen voor een huis of een appartement :

Huurder huis of appartement

Inbegrepen waarborgen :

 • Brand
 • Bijhorende gevaren (explosie, bliksem, botsing door dieren of voertuigen, rook,...)
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Natuurrampen, storm, hagel
 • Werking van elektriciteit
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Glasbreuk
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud
 • Reddingskosten, sloping en opruiming, herhuisvesting Studentekot in België
 • Studentekot in België
 • Voertuig in rust
 • Bijstand aan de woning

Optionele waarborgen :

 • Waarborg Alle Riscio's
 • Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen
 • Diefstal en vandalisme van de inhoud
 • Heruitrusting met nieuw meubilair
 • Rechtsbijstand Woning
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand
Eigenaar huis of appartement

Inbegrepen waarborgen :

 • Brand
 • Bijhorende gevaren (explosie, bliksem, botsing door dieren of voertuigen, rook,...)
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Natuurrampen, storm, hagel
 • Werking van elektriciteit
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Glasbreuk
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud
 • Onroerende schade
 • Reddingskosten, sloping en opruiming, herhuisvesting Studentekot in België
 • Studentekot in België
 • Voertuig in rust
 • Bijstand aan de woning

Optionele waarborgen :

 • Waarborg Alle Riscio's
 • Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen
 • Diefstal en vandalisme van de inhoud
 • Heruitrusting met nieuw meubilair
 • Rechtsbijstand Woning
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand
Verhuurder huis of appartement

Inbegrepen waarborgen :

 • Brand
 • Bijhorende gevaren (explosie, bliksem, botsing door dieren of voertuigen, rook,...)
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Natuurrampen, storm, hagel
 • Werking van elektriciteit
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Glasbreuk
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud
 • Onroerende schade
 • Reddingskosten, sloping en opruiming, herhuisvesting Studentekot in België
 • Studentekot in België
 • Real estate werkloosheid
 • Bijstand aan de woning

Optionele waarborgen :

 • Rechtsbijstand Woning
 • Onrechtstreekse verliezen
Extra opties voor Eigenaar en Huurder

Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen : bij panne neemt Beobank de herstelling of, indien onherstelbaar, de vervanging in nieuwwaarde ten laste.

Waarborg alle risico's : deze waarborg verzekert u een uitgebreide dekking die verder gaat dan de andere verzekeraars.

 • Voor uw inhoud : de waarborg beschermt u bij de breuk van een object (TV, meubel, fototoestel,...) zelfs wanneer u hier verantwoordelijk voor bent.
 • Voor het gebouw indien u eigenaar bent : de waarborg beschermt uw muren, dak, verwarmingsinstallatie, tegen alle ongevallen zelfs wannneer een natuurramp of derden niet aan de oorzaak ligt.

Diefstal en vandalisme van de inhoud : Beobank neemt de financiële vergoeding ten zij laste voor wat betreft de verdwijning, vernieling of beschadiging van verzekerde roerende goederen die het resultaat zijn van diefstal of een poging tot diefstal, gepleegd in de ruimtes van de verzekerden en in een van de volgende omstadigheden :

 • inbraak van de ruimtes
 • inbraak door beklimming van de ruimtes
 • gebruik van een valse sleutels om binnen te dringen in de ruimtes
 • moord, poging tot moord, bedreigen of gewelddaden begaan in deze ruimtes tegenover uzelf, een familielid, een door u aangestelde persoon of een persoon die gewoonlijk bij u woont.

Heruitrusting met nieuw meubilair : deze waarborg staat een vergoeding toe van de roerende goederen aan nieuwwaarde, zonder toepassing van slijtage, wat de leeftijd van het goed ook zij, op voorwaarde dat het goed in staat van werking was voor het schadegeval, ten belope van het bedrag opgenomen in de contract.

Onrechtstreekse verliezen : Beobank garandeerd de betaling van een aanvullende vergoeding van 10% om u toe te laten de kosten en schade te vergoeden die ontstaan ten gevolge van het verzekerd schadegeval.

Commentaar Beobank huurder huis

Commentaar

De brandverzekering Home Serenity die Beobank aanbiedt is een product van Partners Verzekeringen, dat zich aan uw situatie als huurder aanpast met zeer uitgebreide basisgaranties evenals een bijstand die niet alleen in uw woning maar wereldwijd tussenkomt. Specifieke opties, zoals « Garantie Alle Risico’s », « Garantie heruitrusting met nieuwe goederen » of de “Pechverhelping met huishoudelijke en audiovisuele toestellen”, kan u indien gewenst aan uw polis toevoegen. Het enige minpunt bij Beobank is dat men online geen directe offerte of simulatie kan bekomen, alles gebeurt via een kantoor!

PLUS +

 • De waarborg alle risico's voor uw inhoud of voor het gebouw.
 • Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen.
 • De waarborg heruitrusting met nieuw meubilair.

MIN -

 • Geen directe online simulatie van uw premie, enkel op afspraak.