Logo brandverzekering

Vergelijking van de brandverzekering in België

 
www.brandverzekering-simulatie.be
 
 
 
 
Brandverzekering voor huurders
Jaarlijkse premie BA Woning
(Woning+inboedel)
Axa 105 € Offerte >
Ing 174 € Offerte >
Les AP Assurances 164 € Offerte >
Corona Direct 183 € Offerte >
Alle brandverzekeringen :
ING AG Partners Ethias
 Ethias Argenta DVV Federale
AG Allianz Corona direct Generali
Axa Axa   ING
Axa Baloise Argenta KBC
Axa Beobank Argenta Partners
Axa Corona Direct Argenta Touring
Axa DVV Axa  
 
  Publiciteit
   
   
   
   
U bevindt zich hier : home » simulatie » partners

Partners brandverzekeringWoningverzekering Home Serenity

 

Partners Waarborgen aangepast aan uw situatie

Eigenaar

Huurder

Verhuurder

Huis of appartement
Huis of appartement
Huis of appartement
Een volledige bescherming van uw woning en uw inboedel met een uitgebreide bijstand.
Een dekking voor de inboedel met een bijstand, ook huurgeschillen.
Een aangepaste formule voor de verhuurde woning met een bijstand ingeval van geschillen met de huurder

PLUS +

MIN -

De waarborg alle risico's voor uw inhoud of voor het gebouw
Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen
  De waarborg heruitrusting met nieuw meubilair .
Geen directe online simulatie van uw premie, enkel op afspraak
 

 

De Basiswaarborgen :

 • Brand & Bijhorende gevaren
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Storm, hagel en sneeuwdruk
 • Natuurrampen
 • De werking van Electriciteit
 • Glasbreuk
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Onroerende schade
 • Aanvullende waarborgen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • Uitbreidingen van de waarborgen

Optionele waarborgen :

 • Waarborg alle risico's : ( optie Home Serenity Eigenaar & Huurder )

  • Voor uw inhoud : de waarborg alle risico's beschermt u bij de breuk van een object (TV, meubel, fototoestel,...) zelfs wanneer u hier verantwoordelijk voor bent.

  • Voor het gebouw indien u eigenaar bent : de waarborg alle risico's beschermt uw muren, dak, verwarmingsinstallatie, tegen alle ongevallen zelfs wanneer een natuurramp of derden niet aan de oorzaak ligt.

 • Hertselling huishoudelijke en audiovisuele toestellen : (optie Home Serenity Eigenaar & Huurde)
  De waarborg heeft betrekking op de grote huishoudtoestellen, Hi-Fi, video, die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:
  > wasmachines, droogkasten, vaatwassers, ovens, magnetrons, stoomovens,kookplaten, fornuizen, afzuigkappen, koelkasten en diepvriez
  > TV (LCD,Plasma of LED), TV combi, Vidéoprojecteur/beamer, Home cinema, DVD en Blu-ray spelers, audio/video-spelers of recorders, digitale recorders, Hifi, decoders HDTV, schotelantennes, platenspelers, cassettespelers, luidsprekers, tuners, versterkers, dockinstation MP3/iPod, digitale Radio
  > hun ouderdom is meer dan 2 jaar en minder dan 5 jaar op de datum van de vraag voor pechhulp
  > ze dienen enkel voor privégebruik
  > hun aankoopwaarde was minimum 200€ (met BTW)
  > ze zijn oorspronkelijk gekocht in de Europese Unie

  De waarborg geldt op voorwaarde dat uw overeenkomst van kracht is sinds ten minste 30 dagen, aan het einde van de garantieperiode van de fabrikant, verdeler of een uitbreiding van de garantie via een andere organisatie of bedrijf, en op voorwaarde dat een factuur of aankoopbewijs kan worden voorgelegd met vermelding van de datum van de oorspronkelijke aankoop en het betaalde bedrag. .

  • De verzekerde prestaties - maximaal 2 per contract en per verzekeringsjaar
   De herstelling van uw toestel in België, inclusief BTW, transport, bestek, werkuren en
   wisselstukken waarbij de hersteller drie maanden garantie verleent op deze reparatie; of
   de compensatie voor de nieuwwaarde van uw defect toestel in het geval van totaal verlies.

   De tussenkomst van Mondial Assistance voor een herstelling – werkuren en wisselstukken,
   incl. BTW – of de compensatie in geval van totaal verlies is beperkt tot de nieuwwaarde van
   uw toestel, zonder aftrek van enige kost voor transport en/of bestek of vaststelling maar met
   een maximum van 2.000 €/toestel.

 • Diefstal en vandalisme van de inhoud : (optie Home Serenity Eigenaar & Huurder )
  Partners neem de financiële vergoeding ten zijn laste voor wat betreft de verdwijning, vermieling of beschadiging van verzekerde roerende goederen die het resultaat zijn van diefstal of een poging tot diefstal, gepleegd in de ruimtes van de verzekerden en in een van de volgende omstandigheden
  > inbraak van de ruimtes
  > inbraak door beklimming van de ruimtes
  > gebruik van valse sleutels om binnen te dringen in de ruimtes
  > moord, poging tot moord, bedreigen of gewelddaden begaan in deze ruimtes tegenover uzelf, een familielid, een door u aangestelde persoon of een persoon die gewoonlijk bij u woont.

 • Heruitrusting met nieuw meubilair : (optie Home Serenity Eigenaar & Huurder )
  Deze waarborg staat een vergoeding toe van de roerende goederen aan nieuwwaarde, zonder toepassing van stijtage, wat de leeftijd van het goed ook zij, op voorwaarde dat het goed in staat van werking was voor het schadegeval. .

 • Rechtsbijstand woning : (optie Home Serenity Eigenaar, Huurder, Verhuurder)
  De waarborg komt u slechts toe indien u zich op het ogenblik van het schadegeval bevindt in de vereiste voorwaarden om te kunnen genieten van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw indien u schade aan een derde zou berokkenen.

 • Onrechtstreekse verliezen : (optie Home Serenity Eigenaar & Huurder )
  Deze waarborg garandeert de betaling va een aanvullende vergoeding van 10% om u toe te laten de kosten en schade te vergoeden die ontstaan te gevolge van het verzekerd schadegeval. .

 

Schadevergoeding :

Huisvesting : de gebouwen worden begroot in heropbouwwaarde op de dag van het schadegeval, door middel van gelijkaardige nieuwe materialen, zonder rekening te houden met hun historische of artistieke waarde, na aftrek van de stijtage van het beschadigde goed of het beschadigde deel van het goed dat 30% overschrijdt.

Inhoud : De roerende goederen worden begroot aan hun vervangingswaarde op de dag van het schadegeval door een goed van gelijkwaarde aard, kwaliteit en eingenschappen, na aftrek van de stijtage die 30% overschrijdt.

Duur van het contract: .
Het contract wordt gesloten voor een duur van een jaar. Aan het einde van de verzekeringsperiode, wordt het stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar, voor zover het niet beëindigd werd door aangetekend schrijven, door gerechtsdeurwaardersexploot of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs.

 

 
 
 
 
 

© 2018 brandverzekering simulatie.be: de onafhankelijk vergelijkingssite in België
Alle teksten en concepten zijn beschermd door
copyright - Alle rechten voorbehouden.
Publicatie onafhankelijk van elke brandverzekeringsmaatschappij.

Over ons | Contact | Cookies

Zie ook : Autoverzekering berekenen