Huurder van een appartement:
Partners Home Serenity

Les AP assurances incendie
 • Eigenaar - Huis of appartement
 • Huurder - Huis of appartement
 • Verhuurder - Huis of appartement

0 stap online
bij Partners

Geen online bereken Bereken Geen offerte Offerte Geen online afsluiten Afsluiten Geen online betalen Betalen

Partners Waarborgen aangepast aan uw situatie

Eigenaar

Huis of appartement

Een volledige bescherming van uw woning en uw inboedel met een uitgebreide bijstand.

Huurder

Huis of appartement

Een dekking voor de inboedel met een bijstand, ook huurgeschillen.

Verhuurder

Huis of appartement

Een aangepaste formule voor de verhuurde woning met een bijstand ingeval van geschillen met de huurder.

Commentaar Partners Verzekeringen huurder huis

Commentaar

De brandverzekering Home Serenity die Partners Verzekeringen aanbiedt, kan enkel in een kantoor afgesloten worden, maar ze biedt wel zeer uitgebreide basisgaranties. Ze komt bovendien niet alleen in uw woning maar wereldwijd tussen. Als u nood heeft aan specifieke opties, zoals « Garantie Alle Risico’s », « Garantie heruitrusting met nieuwe goederen » of de “Pechverhelping met huishoudelijke en audiovisuele toestellen”, kan u die aan uw polis toevoegen. Bij Partners Verzekeringen kan u eveneens ambassadeur of petekind worden en geniet u zo van een korting of een geschenk.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • De waarborg alle risico's voor uw inhoud of voor het gebouw
 • Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen
 • De waarborg heruitrusting met nieuw meubilair

MIN -

 • Geen directe online simulatie van uw premie, enkel op afspraak
Basisgaranties

De Basiswaarborgen :

 • Brand & Bijhorende gevaren
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Storm, hagel en sneeuwdruk
 • Natuurrampen
 • De werking van Electriciteit
 • Glasbreuk
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Onroerende schade
 • Aanvullende waarborgen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • Uitbreidingen van de waarborgen

Optionele waarborgen :

Waarborg alle risico's : ( optie Home Serenity Eigenaar & Huurder )

 • Voor uw inhoud : de waarborg alle risico's beschermt u bij de breuk van een object (TV, meubel, fototoestel,...) zelfs wanneer u hier verantwoordelijk voor bent.
 • Voor het gebouw indien u eigenaar bent : de waarborg alle risico's beschermt uw muren, dak, verwarmingsinstallatie, tegen alle ongevallen zelfs wanneer een natuurramp of derden niet aan de oorzaak ligt.

Hertselling huishoudelijke en audiovisuele toestellen : (optie Home Serenity Eigenaar & Huurde) De waarborg heeft betrekking op de grote huishoudtoestellen, Hi-Fi, video, die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • wasmachines, droogkasten, vaatwassers, ovens, magnetrons, stoomovens,kookplaten, fornuizen, afzuigkappen, koelkasten en diepvriez
 • TV (LCD,Plasma of LED), TV combi, Vidéoprojecteur/beamer, Home cinema, DVD en Blu-ray spelers, audio/video-spelers of recorders, digitale recorders, Hifi, decoders HDTV, schotelantennes, platenspelers, cassettespelers, luidsprekers, tuners, versterkers, dockinstation MP3/iPod, digitale Radio
 • hun ouderdom is meer dan 2 jaar en minder dan 5 jaar op de datum van de vraag voor pechhulp
 • hun aankoopwaarde was minimum 200€ (met BTW)
 • ze zijn oorspronkelijk gekocht in de Europese Unie

De tussenkomst van Mondial Assistance voor een herstelling – werkuren en wisselstukken, incl. BTW – of de compensatie in geval van totaal verlies is beperkt tot de nieuwwaarde van uw toestel, zonder aftrek van enige kost voor transport en/of bestek of vaststelling maar met een maximum van 2.000 €/toestel.

De verzekerde prestaties - maximaal 2 per contract en per verzekeringsjaar :

 • De herstelling van uw toestel in België, inclusief BTW, transport, bestek, werkuren en wisselstukken waarbij de hersteller drie maanden garantie verleent op deze reparatie; of de compensatie voor de nieuwwaarde van uw defect toestel in het geval van totaal verlies.
 • De tussenkomst van Mondial Assistance voor een herstelling – werkuren en wisselstukken, incl. BTW – of de compensatie in geval van totaal verlies is beperkt tot de nieuwwaarde van uw toestel, zonder aftrek van enige kost voor transport en/of bestek of vaststelling maar met een maximum van 2.000 €/toestel.

Diefstal en vandalisme van de inhoud : (optie Home Serenity Eigenaar & Huurder )

Partners neem de financiële vergoeding ten zijn laste voor wat betreft de verdwijning, vermieling of beschadiging van verzekerde roerende goederen die het resultaat zijn van diefstal of een poging tot diefstal, gepleegd in de ruimtes van de verzekerden en in een van de volgende omstandigheden

 • inbraak van de ruimtes
 • inbraak door beklimming van de ruimtes
 • gebruik van valse sleutels om binnen te dringen in de ruimtes
 • moord, poging tot moord, bedreigen of gewelddaden begaan in deze ruimtes tegenover uzelf, een familielid, een door u aangestelde persoon of een persoon die gewoonlijk bij u woont.

Heruitrusting met nieuw meubilair : (optie Home Serenity Eigenaar & Huurder ) Deze waarborg staat een vergoeding toe van de roerende goederen aan nieuwwaarde, zonder toepassing van stijtage, wat de leeftijd van het goed ook zij, op voorwaarde dat het goed in staat van werking was voor het schadegeval.

Rechtsbijstand woning : (optie Home Serenity Eigenaar, Huurder, Verhuurder) De waarborg komt u slechts toe indien u zich op het ogenblik van het schadegeval bevindt in de vereiste voorwaarden om te kunnen genieten van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw indien u schade aan een derde zou berokkenen.

Onrechtstreekse verliezen : (optie Home Serenity Eigenaar & Huurder ) Deze waarborg garandeert de betaling va een aanvullende vergoeding van 10% om u toe te laten de kosten en schade te vergoeden die ontstaan te gevolge van het verzekerd schadegeval.

Schadevergoeding :

Huisvesting : de gebouwen worden begroot in heropbouwwaarde op de dag van het schadegeval, door middel van gelijkaardige nieuwe materialen, zonder rekening te houden met hun historische of artistieke waarde, na aftrek van de stijtage van het beschadigde goed of het beschadigde deel van het goed dat 30% overschrijdt.

Inhoud : De roerende goederen worden begroot aan hun vervangingswaarde op de dag van het schadegeval door een goed van gelijkwaarde aard, kwaliteit en eingenschappen, na aftrek van de stijtage die 30% overschrijdt.

Duur van het contract: Het contract wordt gesloten voor een duur van een jaar. Aan het einde van de verzekeringsperiode, wordt het stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar, voor zover het niet beëindigd werd door aangetekend schrijven, door gerechtsdeurwaardersexploot of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs.