ACM Insurance : brandverzekering in België | Brandverzekering-Simulatie.be

Huurder van een appartement:
Home Serenity Al verzekerd
vanaf 10,41 €/maand
bij ACM Insurance

ACM Insurance Home Serenity
 • Dekking voor de inboedel met bijstand
 • Dekking voor huurgeschillen
 • Optie Alle Risico's
 • Optie heruitrusting met nieuw meubilair
 • Optie depanage huishoudelijke en audiovisuele

4 stap online
bij ACM Insurance

Online berekenen Bereken Geen offerte Offerte Geen online afsluiten Afsluiten Geen online betalen Betalen

Bij ACM Insurance varieert de prijs van brandverzekering voornamelijk in relatie tot de prijs van de huur en de grootte ervan

Voorbeelden van prijzen voor appartementhuurders bij ACM Insurance
Huurprijs / kamers BA gebouw en inhoud Optie: Rechtsbijstand Optie: Diefstal Optie: Heruitrusting met nieuw waarde Optie: Pivéleven (Familiale)
1 kamer
(€ 650)
10,42 €/maand
125,05 €/jaar
3,00 €/jaar 33,36 €/jaar
(inhoud waarde €14.000)
22,68 €/jaar 65,28 €/jaar
2 kamers
(€ 750)
11,85 €/maand
142,21 €/jaar
3,00 €/jaar 58,68 €/jaar
(inhoud waarde €26.000)
22,68 €/jaar 65,28 €/jaar
3 kamers
(€ 850)
13,26 €/maand
159,13 €/jaar
3,00 €/jaar 57,12 €/jaar
(inhoud waarde €32.000)
22,68 €/jaar 65,28 €/jaar
4 kamers
(€ 950)
16,63 €/maand
194,77 €/jaar
3,00 €/jaar 66,96 €/jaar
(inhoud waarde €40.000)
22,68 €/jaar 65,28 €/jaar

* Voorbeelden van premies berekend de 20/06/2023 , onder voorbehoud van fouten, voor een appartement op de 2 de verdieping in een flatgebouw grenzend aan andere flatgebouwen in 1020 Brussel, met een standaard berekende inhoudswaarde. Aandere opties zijn beschikbaar zoals: Waarborg Alle Risico's (1,58 €/maand), Onrechtstreekse verliezen (1,89 €/maand), Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestelle (3,79 €/maand).Andere criteria kunnen ervoor zorgen dat de prijs kan variëren, zoals bijvoorbeeld het adres van de woning.

Commentaar ACM Insurance huurder huis

Commentaar

De brandverzekering Home Serenity die ACM Insurance aanbiedt, kan enkel in een kantoor afgesloten worden, ze biedt wel zeer uitgebreide basisgaranties. Ze komt bovendien niet alleen in uw woning maar wereldwijd tussen. Als u nood heeft aan specifieke opties, zoals « Garantie Alle Risico’s », « Garantie heruitrusting met nieuwe goederen » of de “Pechverhelping met huishoudelijke en audiovisuele toestellen”, kan u die aan uw polis toevoegen. Bij ACM Insurance kan u eveneens ambassadeur of petekind worden en geniet u zo van een korting of een geschenk.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • De waarborg alle risico's voor uw inhoud of voor het gebouw
 • Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen
 • De waarborg heruitrusting met nieuw meubilair

MIN -

Huurder van een huis, een appartement of huurder van een studentenkot of verhuurder, ACM Insurance stelt u complete waarborgformules

Er zijn ook bij ACM Insurance specifieke en exclusieve opties beschikbaar om uw bescherming indien nodig te versterken.

ACM Insurance Home Serenity

De overeenkomst heeft tot voorwerp het waarborgen van uw verzekerde goederen en/of uw aansprakelijkheid tegen de hierna waarborgen en de onderschreven waarborgen

 • huurder of bewoner, je bent verzekerd voor het gebouw, uw aansprakelijkheid als huurder en/of de inhoud die aan u toebehoort

Wat is verzekerd? De volgende garanties zijn automatisch inbegrepen :

- Schade aan de woning en/of de inboedel:

 • brand en aanverwante gevaren
 • aanslagen en arbeidsconflicten
 • storm-, hagel- en sneeuwdruk
 • natuurrampen
 • actie van de elektriciteit
 • glasbreuk
 • waterschade en schade door stookolie

- Aanvullende verzekeringen en aanuvellende kosten:

 • reddingskosten
 • sloop- en graafkosten
 • werkloosheid in onroerend goed
 • deskundige vergoedingen

- Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw:

 • Regres door huurders, buren en derden: € 3.128.187 volgens index INS 08/18 (basis 1981 = 100) van 251,26
 • Lichamelijk letsel: € 26.030.536 volgens index INS 08/18 (basis 1981 = 100) van 251,26
 • Gevolgschade en immateriële schade: € 3.128.187 volgens index INS 08/18 (basis 1981 = 100) van 251,26

-Bijstand aan de woning:

 • Home Assistance
 • Home Emergency
De optionele waarborg "Alles risico's"

Deze waarborg in optie verzekert u een uitgebreide dekking die verder gaat dan de andere verzekeraas.

Voor uw inhoud

 • Onhandigheden in het dagelijkse leven kunnen zware financiële gevolgen hebben. De waarbrogen Alle Risico's beschermt u bij de breuk van een object (TV, meubels, fototoestel,...) zelfs wanneer u hier verantwoordelijk voor bent.
De optionele waarborg "Depannage, huisoudelijke en audiovisuele toestellen"

Bij panne neemt ACM Insurance de herstellingen of, indien onherstelbaar, de vervanging in nieuwaarde ten laste.

Met deze waarborg volstaat één oproep, organiseert ACM Insurance de herstelling van het toestel.

Bij herstelling ACM Insurance draagt ook de kosten voor de verplaatsing, de stukken en de werkuren. Indien het toestel onherstelbaar is, stelt ACM Insurance u een financiële vergoeding voor die gelijk is aan de nieuwwaarden van het defecten toestel.

 • max. 2.000 euro per toetsel
 • 2 x/jaar maximum per verzekeringsjaren

Verzekerde apparaten: De waarborg heeft betrekking op de grote huishoudtoestellen, HI-FI, video, die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

-ze behoren tot één van de volgende categorieën:

 • wasmachines, droogkasten, vaatwassers, ovens, magnetrons, stoomovens, kookplaten, fornuizen, afzuigkappen, koelkasten en diepvriezers ;
 • TV (LCD, Plasma of LED), TV-combi, videoprojector/beamer, Home cinema, DVD en Blu-ray spelers, audio/video-spelers of recorders, digitale recorders, Hifi, decoders HDTV, schotelantennes, platenspelers, cassettespelers, luidsprekers, tuners, versterkers, dockinstation MP3/iPod, digitale Radio;

- hun ouderdom is meer dan 2 jaar en minder dan 5 jaar op de datum van de vraag voor pechhulp ;
- ze dienen enkel voor privégebruik,
- hun aankoopwaarde was minimum van 200 € (inclusief BTW).
- ze zijn oorspronkelijk gekocht in de Europese Unie.

De waarborg geldt op voorwaarde dat uw overeenkomst van kracht is sinds ten minste 30 dagen, aan het einde van de garantieperiode van de fabrikant, verdeler of een uitbreiding van de garantie via een andere organisatie of bedrijf, en op voorwaarden dat een factuur of aankoopbewijs kan worden voorgelegd met vermelding van de datum van de oorspronkelijke aankoop en het betaalde bedrag.

De optionele waarborg "Heruitrusting met nieuw meubilair"

Heruitrusting met nieuw mobilair

Deze waarborg staat een vergoeding toe van de roerende goederen aan nieuwwaarde, zonder toepassing van slijtage, wat de leeftijd van het goed ook zij, op voorwaarde dat het goed in staat van werking was voor het schadegeval, ten belope van het bedrag opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.

De optionele waarborg "Onrechtstreekse Verliezen"

ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN

ACM Insurance garandeert de betaling van een aanvullende vergoeding van 10% om u toe te laten de kosten en schade te vergoeden die ontstaan ten gevolge van het verzekerd schadegeval.

De optionele waarborg "Rechtsbijstand Woning"

Rechtsbijstand Woning

In geval van een niet opgelost geschil met een derde, garandeert ACM Insurance dat de nodige middelen worden ingezet met het oog op het vinden van een minnelijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve oplossing.

De optionele waarborg "Familiale Verzekering"

Familiale Verzekering

Garanties incluses

 • Dekking van schade die per ongeluk aan anderen is toegebracht
 • Rechtsbijstand als u schade lijdt
 • Vrijwillige hulp van derden