Jaarlijkse afrekening: kan de eigenaar me extra kosten aanrekenen? | Brandverzekering-Simulatie.be

Mijn eigenaar vraagt me extra kosten te betalen voor het afgelopen jaar. Is dat normaal?

Extra kosten

Elke maand betaalt u naast de huur een bedrag om de “kosten” te dekken. Nochtans waren dit jaar die stortingen onvoldoende en vroeg de eigenaar u een supplement te betalen.

Hoe kan ik dat vermijden? Heeft mijn eigenaar wel het recht me die bijkomende kosten aan te rekenen?

Elke maand stort u uw eigenaar een globaal bedrag dat uit twee delen bestaat:

  • de huur :
    • Het basisbedrag voor uw huur dat is aangeduid in uw huurcontract
    • Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd na de indexatie door uw eigenaar, elk jaar op de verjaardag van de ondertekening van uw contract
  • De kosten: dat is iets complexer :

Raadpleeg daarvoor uw huurcontract.

Zijn de kosten die u betaalt forfaitair of provisioneel ?

Forfaitaire kosten:

Als u een forfait betaalt, kan de eigenaar geen bijkomend bedrag opeisen. Maar u kan evenmin een terugbetaling vragen, met als motivatie dat u teveel hebt betaald.

Uit de afrekening van de eigenaar kan blijken dat u meer betaalt dan de reële kosten. Voelt u zich benadeeld door het forfait?

U kan het oordeel van de vrederechter vragen om :

  • over te schakelen van een forfaitair naar een provisioneel bedrag
  • het forfaitair bedrag te beperken.

Provisionele kosten:

Als het bedrag dat u elke maand betaalt een provisie is, betaalt u de reëel uitgevoerde kosten. Elk jaar na de afrekening, wordt u terugbetaald of moet u een supplement bijbetalen.

De eigenaar overhandigt u alle documenten die u toelaten de uitgaven te evalueren.

De jaarlijkse afrekening geeft het verschil weer tussen de reële kosten en het totaal aan betaalde provisies.

Volstaat de provisie niet om de kosten te dekken ? Dan kan u aan de eigenaar vragen om de provisie te verhogen. Door elke maand iets meer te storten vermijdt u de onaangename verrassing om op het einde van het jaar nog een groot bedrag te moeten betalen. De eigenaar kan dit eveneens vragen, want het is ook in zijn belang.

Is het bedrag van de provisie te hoog, gezien de reële kosten die op het einde van het jaar worden meegedeeld? In akkoord met de eigenaar is het mogelijk uw provisie te verlagen. Regel dit schriftelijk, zoals alle communicatie tussen u en uw eigenaar, om een bewijs te hebben, zowel tussen jullie beiden als met elke andere belanghebbende.

Natuurlijk is dit een zeldzame situatie, want met de stijgende prijzen van water, stookolie en gas gaan de kosten meestal de hoogte in.

Publiciteit

Lees alvorens het huurcontract te tekenen : ook onze andere artikels

Bekijk alle artikels