Axa: brandverzekering voor huurders in België | Brandverzekering-Simulatie.be

Huurder van een appartement:
Axa Confort Flex Start eHome Bent u eigenaar?

AXA Bank heeft nu definitief de overstap naar Crelan gemaakt

Axa brandverzekering
 • Zeer voordelige tarieven
 • Onmiddellijke en gratis online berekening
 • Vlotte schadeafhandeling dankzij de video-expertise
 • Vandaag afsluiten = morgen verzekerd
 • Online verzekeringsattest voor je eigenaar

Klantbeoordeling

Score Ekomi : Huurderverzekering Axa Confort Flex Start eHome voor een appartement 4,2/5 (1201 beoordelingen)

In 4 stappen online
bij AxaBij Axa
doet u alles
online!

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen
PROMO -15% korting op je Woonverzekering gedurende 1 jaar. tot 31/08/2024.
Bancontact Visa MasterCard

De prijs van de brandverzekering huurder van Axa hangt af van het aantal m2.

Prijsvoorbeelden voor een huurder van een appartement in een gebouw ingesloten door andere gebouwen in Brussel (1020) , zonder kelder of garagestaanplaats.
Oppervlak Brandverzekering huurder + meubels Optie Rechtsbijstand Optie Diefstal Optie Familiale verzekering
60 m²(1 kamer) 97 €/jaar 8,35 €/maand 21 €/jaar 45,86 €/jaar 93 €
70 m²(1 kamer) 105 €/jaar 9,11 €/maand 21 €/jaar 45,86 €/jaar 93 €
80 m² (2 kamers) 113 €/jaar 9,77 €/maand 21 €/jaar 45,86 €/jaar 93 €
90 m² (3 kamers) 122 €/jaar 10,56 €/maand 21 €/jaar 45,86 €/jaar 93 €
100 m² (4 kamers) 134 €/jaar 11,58 €/maand 21 €/jaar 45,86 €/jaar 93 €
120 m² (4+kamers) 145 €/jaar 12,53 €/maand 21 €/jaar 45,86 €/jaar 93 €
140 m² (4+kamers) 157 €/jaar 13,53 €/maand 21 €/jaar 45,86 €/jaar 93 €

* Voorbeelden van premies huurdersverzekering berekend op 18/01/2022 , onder voorbehoud van fouten, voor een appartement op de 2de verdieping in een flatgebouw grenzend aan andere flatgebouwen in 1020 Brussel . De inboedel varieert ook met de oppervlakte van de appartement.

Commentaar van onze experten

Commentaar

De maatschappij Axa is marktleider in Europa en biedt een eenvoudig en zeer voordelig aanbod voor de huurder van een appartement. Hij kan zich namelijk verzekeren vanaf slechts 84 € per jaar en genieten van een uiterst complete kwaliteitsverzekering, waarmee de maatschappij faam maakte. Noteer ook dat zelfs wanneer u zich online aanmeldt (verzekerd in minder dan 24u), u steeds kan rekenen op de bijstand van een makelaar als er vragen of problemen opduiken. Axa biedt eveneens specifieke verzekeringen aan voor co-huurders. De maatschappij was de eerste die deze formule in België aanbood en kreeg hiervoor de Trofee DECAVI 2019, in de categorie innovatie voor dit product. Kortom, wanneer u als huurder of co-huurder kiest voor Axa, kan u rekenen op vertrouwen en veiligheid voor de beste prijs.

De Voor- en nadelen

PLUS +

 • Geringe premie.
 • Sluit vandaag je contract af, dan ben je morgen al verzekerd.
 • Online betaling met bancontact of visa.
 • Dekking die al het noodzakelijke omvat, uitgebreid basispakket.
 • Flexibiliteit: basispremie berekend o.b.v. van oppervlakte (m²)
 • Diefstal optie.
 • BA Familiaal optie.

MIN -

 • Schade na ontdooiing niet gedekt.

Over Axa

AXA Belgium telt zo'n 3.200 makelaars en 3.000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 2,9 miljoen klanten.

Diensten van Axa aan zijn klanten bij een schadegeval

Bel Axa Assistance op +32 (2) 550 05 55 en volg uw dossier op MyAxa, er kan een video-expertise worden uitgevoerd om tijd te besparen, vervolgens kunt u afhankelijk van uw dossier kiezen tussen een:

 • Onmiddellijke terugbetaling zonder bestek: als u het werk zelf wenst uit te voeren.
 • Terugbetaling op basis van bestek/facturen: als je een vakman inschakelt om het werk uit te voeren.

Axa Home Repair: wij zorgen voor de coördinatie en betaling, u betaalt niets vooraf!

AXA Home Care service: klanten hebben toegang tot een platform dat bestaat uit een netwerk van professionals die tot uw beschikking staan voor kleine klusjes en renovaties: vocht/lekkage opsporen, mazouttank onderhouden en repareren, dakgoten en kroonlijsten schoonmaken, schoorsteen vegen, snoeien, enz.

Klantenbeoordelingen van Axa in België

Het onafhankelijke bedrijf Ekomi heeft 11.000 meningen over Axa België verzameld, waarbij de transparantie en authenticiteit van de gepubliceerde meningen wordt gegarandeerd. De tevredenheidsscore was 4,2/5 (brons) in oktober 2023.

Brandverzekering huurder Axa Flex Start : garanties en opties

Deze nieuwe brandverzekering formule voor huurders van Axa kan u eenvoudig met enkele clicks afsluiten. Het contract komt vervolgens bij een makelaar van uw keuze voor de afhandeling.

Een online berekening maken bij Axa voor wooningverzekering ? Hoe verloopt dat?

Heel eenvoudig! Dankzij de online simulator biedt Axa u de prijs aan die perfect afgestemd is op uw brandverzekering.

Op basis van 3 vragen (het adres van de verzekerde, het type woning en uw geboortedatum) bekomt u zeer snel een basisschatting. U kan vervolgens uw simulatie personaliseren door een meer gedetailleerde omschrijving te geven, zoals:

 • Hoeveel vertrekken telt uw woning?
 • Is de woning opgetrokken met kostbare materialen?
 • Bezit u eveneens een garage, een tuin, een terras, …?

Eens deze gegevens werden geregistreerd kan de maatschappij u de juiste prijs aanbieden. Vervolgens kan u het contract eenvoudig online afsluiten, en de volgende dag bent u al verzekerd!

Wat dekt exact de formule Comfort Thuis Flex Start?

De brandverzekering online: Comfort Thuis Flex Start.

De verzekeringsmaatschappij Axa biedt een woning-brandverzekering op maat aan voor zowel eigenaars als huurders. Ze dekt veel meer dan enkel de schade door brand en u hebt de vrijheid te kiezen voor garanties aangepast aan wat u wenst te verzekeren.

U kan dus uw woning en/of zijn inboedel verzekeren. Bij een schadegeval dekt de maatschappij:

 • als u eigenaar bent: de schade aan uw woning en/of uw inboedel
 • als u huurder bent: de gevolgen van uw huurdersaansprakelijkheid m.b.t. schade aan het gebouw (al dan niet gemeubeld), en/of de opgelopen schade aan uw inboedel
 • als u burgerlijk aansprakelijk bent: de benadeelde partij.

Bent u huurder? Dan is vaak gedekt

Huis

 • Huurdersaansprakelijkheid
 • Inboedel
 • Tuin

Appartement

 • Huurdersaansprakelijkheid
 • Inboedel
 • Tuin (optie)

Bent u eigenaar? Dan is vaak gedekt

Huis

 • Gebouw
 • Inboedel (behalve als u verhuurder bent)
 • Tuin

Appartement

 • Inboedel
 • Tuin (optie)

Basisdekkingen :

Bij Axa bent u verzekerd voor:

 • Brand
 • Ontploffing, implosie
 • Rook, roet
 • Bliksem
 • Botsing
 • Schade aan onroerend goed n.a.v. een diefstal, vandalisme en kwaad opzet
 • Inwerking van elektriciteit
 • Temperatuurschommeling
 • Elektrocutie en verstikking van huisdieren
 • Huiszwam
 • Schade door water
 • Breken en barsten van glas
 • Natuurrampen
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Aanslag en arbeidsconflict
 • Burgerrechteilijke aansprakelijkheid gebouw

Dekkingsuitbreidingen : naast de basisgaranties dekt Axa eveneens:

 • De garage gelegen op een ander adres
 • De verplaatsing van uw inhoud
 • Uw nieuw adres in België vanaf de aanvang van uw verhuizing
 • Het vervangverblijf (gemeubeld of niet) als uw hoofdverblijft tijdelijk onbewoonbaar wordt
 • Het vakantieverblijf (gemeubeld of niet), bij een tijdelijk verblijf
 • Het studentenverblijf (gemeubeld of niet)
 • De afstand van verhaal
Wat moet u doen bij een schadegeval?

Een ongeval? Hulp nodig? AXA helpt u stap voor stap

 1. Bel Axa Assistance +32 (2) 550 05 55
 2. Neem foto's
 3. Doe de aangifte online of via uw makelaar
 4. Volg uw dossier op in MyAXA

Bij een schadegeval, verbindt u zich tot het volgende:

 • alle nuttige en redelijke maatregelen te nemen en de aanbevelingen te volgen om de gevolgen van het schadegeval te beperken
 • u onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid of van elke belofte van schadeloosstelling
 • geen afstand doen van verhaal op de aansprakelijke personen en de borgen, zonder toestemming van de maatschappij
 • onmiddellijk klacht indienen bij de gerechtelijke of politionele instanties, in geval van beschadiging van onroerend goed, vandalisme, kwaad opzet, poging tot diefstal of diefstal
 • Axa nauwkeurig inlichten over de omstandigheden, de oorzaken en de omvang van de schade, de ernst van de verwondingen, de identiteit van de getuigen en de schadelijders

Opgelet: dit moet u zo snel mogelijk doen:

binnen de 24 uur :

 • in geval van diefstal, schade aan onroerend goed, vandalisme of kwaad opzet
 • als het schadegeval dieren treft
 • als het schadegeval betrekking heeft op de dekking temperatuurschommeling
 • bij een aanslag of arbeidsconflict

binnen de 8 dagen :

 • in alle andere gevallen

Uiteraard moet u meewerken aan de regeling van het schadegeval door de afgevaardigde of de expert van de maatschappij te ontvangen en de vaststellingen vergemakkelijken. U moet ook alle gerechtelijke of buitengerechtelijke documenten laten geworden wanneer uw aansprakelijk betrokken is.

Basisbijstand

Bij een schadegeval kunt u rekenen op Axa hulp als u Axa vóór enige andere tussenkomst contacteert op het nummer 02/550 05 55

De maatschappij betaalt de kosten voor:

 • bewaking van de goederen
 • een verhuisfirma
 • een meubelbewaarplaats
 • de huurprijs van een bestelwagen zonder chauffeur
 • de voorlopige afscherming van het gebouw

Als uw woning niet meer bewoonbaar, betaalt de maatschappij de kosten voor:

 • maximum drie dagen oppas van kinderen en mensen met een beperking
 • opvang van huisdieren
 • psychologische bijstand per telefoon
 • het voorlopig logies tijdens de periode van onbewoonbaarheid
 • uw repatriëring als u in het buitenland bent tijdens het schadegeval
 • een voorschot van kosten
Franchise

Bij een schadegeval bedraagt de franchise 184,23 EUR, behalve voor Eerste hulp en voor vervanging van sloten van buitendeuren. Dit bedrag wordt afgetrokken van de schadevergoeding.

Opgelet: indien u afzonderlijke contracten hebt afgesloten voor de dekking van de inhoud, van het gebouw en/of van uw huurdersaansprakelijkheid, moet u voor elk contract een eigen risico dragen.

Dekking Tuin

Basisdekking Tuin inbegrepen als u huurder of eigenaar van een huis bent.

TUIN: u bent verzekerd voor al uw materieel en tuinhuis, evenals de meubels en gereedschappen voor een bedrag van 3.500€. Met de optie Tuin geniet van een optimale dekking voor:

 • uw constructies, meubels, materieel en andere inhoud voor het gebruik of de aanleg van uw tuin
 • vuw planten
 • alle andere voorwerpen die u in uw tuin bewaart (fietsen, speelgoed, …)

U vindt de volledige omschrijving van deze garantie hier

Optie: Rechtsbijstand Woning

Als u de Optie Rechtsbijstand Woning afsluit, geniet u van de volgende dekkingen

 • Bijstand expertise: als de kosten van uw expert niet gedekt zijn
 • Het extracontractueel burgerrechtelijk verhaal: als een derde (ook uw huurder of bewoner) aansprakelijk is voor uw schade
 • De strafrechtelijke verdediging: als u een inbreuk beging
 • Extracontractuele burgerrechtelijke verdediging: als uw BA verzekeraar u niet correct verdedigt
 • Burengeschillen: bij geschillen rond burenhinder
 • Het schadegeval contractueel Verzekeringen: als uw verzekering u niet correct vergoedt
 • Het schadegeval met betrekking tot het vakantieverblijf: schade bij de huur van een vakantiewoning
 • Insolvabiliteit: als de verantwoordelijke van het schadegeval insolvabel is
 • Borgstelling: om u vrij te krijgen als u in het buitenland in de gevangenis zit
Optie Diefstal

Als u de optie diefstal afsloot, geniet u van de volgende dekkingen:

Diefstal van de inboedel van uw woning of vandalisme aan de inhoud:

 • Axa dekt alle gevallen van diefstal uit uw woning, behalve gewone verdwijning, voor een maximum van 50% van het verzekerde kapitaal van uw inboedel, met een limiet van 2.750€ per voorwerp
 • Axa beperkt het bedrag tot 2.750€ bij diefstal uit kelders, garages of zolders als deze geïsoleerd zijn van of niet in verbinding staan met het hoofgebouw, of annexen.
 • Als de tuin overdekt is, komt de dekking ook tussen voor de diefstal van beplantingen, inboedel gebruikt voor de buitentuin of in annexen.

Diefstal van de inboedel buiten uw woning:

 • Axa beperkt het bedrag tot 2.750€ in totaal bij diefstal van goederen die u bij zich heeft onderweg; diefstal met geweld of bedreiging van spullen van uw kind op zijn studentenkot of diefstal door een geautoriseerde persoon zoals de poetsvrouw
 • Axa beperkt het bedrag tot 1.000€ bij enkele andere gevallen van diefstal, zoals de inbraak in uw locker in een sportzaal, lokalen gehuurd voor een familiefeest, diefstal in uw motorhome of caravan.

Enkele tips van de maatschappij Axa:

 • Bij afwezigheid alle buitendeuren van het gebouw met de sleutel op slot doen of vergrendelen met een elektronisch systeem, en zeker de sleutels voor de toegang tot de lokalen niet in de nabijheid ervan achterlaten, zoals onder een deurmat of een bloempot.
 • Neem foto’s van uw juwelen, dat maakt de beschrijving voor een expert makkelijker bij diefstal
 • Waarschuw de maatschappij voor uw verhuis, zo bent u gedekt gedurende 30 dagen in de 2 woningen

Goed om weten

als u vaak veel cash geld in huis heeft, weet dan dat dit bij diefstal niet verzekerd is!

Algemene voorwaarden en informatie fiche over de brandverzekering van Axa Flex Start