Axa: brandverzekering voor eigenaars in België | brandverzekering-simulatie.be

Appartement eigenaar:
Axa Confort Thuis
Flex Start eHome Bent u huurder? Tarieven

Axa brandverzekering
 • Zeer voordelige tarieven
 • Onmiddellijk online berekening
 • Vandaag online afsluiten = morgen verzekerd!
 • Opvolging door een makelaar

In 4 stappen online
bij AxaBij Axa
doet u alles
online!

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen
PROMO -20% korting op je Woonverzekering gedurende 1 jaar. tot 26/11/2023.

Prijsvoorbeelden voor oor een eigenaar-bewoner van een appartement in een gebouw al verzekerd door de syndicus, omsloten door andere gebouwen in Brussel (1020),

Prijsvoorbeelden voor een eigenaar van een klein appartement in een gebouw omsloten door andere gebouwen in Brussel (1020), met 1 slaapkamer en geen vertrek groter dan 30m².
Inboedel tot 35.000€ Optie: diefstal Optie Rechtsbijstand
84,02 €/jaar 34,98 €/jaar 0,25 €/jaar

Opmerking: in ons voorbeeld gaat het om een appartement in een gebouw waarvan de dekking “gebouw” reeds in de verzekering van de mede-eigendom zit. U kan uw inboedel (€ 35.000) dus verzekeren vanaf slechts 7,01€/maand! (taksen inbegrepen van de kosten van gespreide betalingen).Prijs van een online brandverzekering voor eigenaars, berekend op 18/01/2022.

Sluit in enkele minuten uw brandverzekering af via Axa.be en u bent morgen reeds verzekerd.

Een online berekening maken bij Axa ? Hoe verloopt dat ?

Heel eenvoudig! Dankzij de online simulator biedt Axa u de prijs aan die perfect afgestemd is op uw brandverzekering.

Op basis van 3 vragen (het adres van de verzekerde, het type woning en uw geboortedatum) bekomt u zeer snel een basisschatting. U kan vervolgens uw simulatie personaliseren door een meer gedetailleerde omschrijving te geven, zoals :

 • Hoeveel vertrekken telt uw woning ?
 • Is de woning opgetrokken met kostbare materialen ?
 • Bezit u eveneens een garage, een tuin, een terras... ?
Eens deze gegevens werden geregistreerd kan de maatschappij u de juiste prijs aanbieden. Vervolgens kan u het contract online afsluiten, en de volgende dag bent u verzekerd!
Wat dekt exact de formule Confort Woning Flex ?

De brandverzekering online: Confort Woning Flex.

De verzekeringsmaatschappij Axa biedt een woning-brandverzekering op maat aan voor zowel eigenaars als huurders. Ze dekt veel meer dan enkel de schade door brand en u hebt de vrijheid te kiezen voor garanties aangepast aan wat u wenst te verzekeren.

Als huurder bent u verzekerd tegen de BA huurderaansprakelijkheid (de schade die u veroorzaakt aan de woning die u huurt), en uw inboedel is eveneens voor de voornaamste basisgaranties, zoals brand, botsing en schade aan onroerend goed, elektrische schade, water- en mazoutschade, glasbreuk, klimatologische schade, aanslagen en arbeidsconflicten, burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het gebouw.

Als eigenaar bent u verzekerd voor uw gebouw en/of uw inboedel.

Voor meer informatie over de basisgaranties kan terecht op de volgende omschrijvingen.

Wat dekt de garantie Confort Woning Flex - Tuin ?

Confort Woning Flex – Tuin is een aanvullende waarborg (soms inbegrepen)

U kan deze optionele waarborg afsluiten als huurder of eigenaar van een appartement, maar als u huurder of eigenaar van een huis bent is ze al inbegrepen, in de andere gevallen blijft het een optie.

Met deze garantie zijn gedekt :

Uw woonverzekering wordt uitgebreid tot:

 • alle constructies bedoeld in het gebouw eigen aan de optie "Tuin"
 • voorwerpen bedoeld in de definitie "inhoud" eigen aan de optie "Tuin"
 • tuinzwembaden (gelegen op het adres van het risico)

Als uw woonverzekering inboedel dekt, wordt deze ook verzekerd als hij zich bevindt in de tuin of in een tuinconstructie bedoeld in de definitie van gebouw eigen aan de optie "Tuin".

Bij een schadegeval wordt u vergoed

 1. Als u eigenaar bent, de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen
 2. Als u huurder bent, uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt aan de gehuurde goederen

Goed om weten : Als u de optie "Diefstal en vandalisme" hebt afgesloten, geniet u ook van deze dekking binnen de hieronder voorziene maximumbedragen.

Uitbreidingen van de Basisdekkingen :

 1. Bij storm en natuurrampen, voor wat betreft de overstroming en het overlopen of opstuwen van openbare rioleringen, zonder het gekozen bedrag voor schade aan de inhoud eigen aan de optie "tuin" te overschrijden, wordt uw dekking uitgebreid tot de voorwerpen die zich buiten bevinden en niet blijvend zijn vastgemaakt, ten belope van maximum 6.050 EUR voor het totaal van deze voorwerpen.
 2. Bij schade door water wordt uw dekking uitgebreid tot de schade veroorzaakt door het tuinzwembad, evenals door de leidingen ervan, al dan niet aangesloten op de waterinstallatie van het gebouw.
 3. Bij schade veroorzaakt door stookolie en in natuurrampen, dekken Axa, boven het verzekerde bedrag en ten belope van maximum 9.900 EUR, de kosten verbonden aan het saneren van de (al dan niet afgevoerde) verontreinigde grond, daarin begrepen het afgraven en het transport ervan, zelfs indien er geen schade is aan de verzekerde goederen.
 4. Bij diefstal en vandalisme wordt uw dekking uitgebreid tot de aanplantingen in volle grond of in potten en de inhoud bestemd voor gebruik in de tuin, gelegen in open lucht of in de bijgebouwen.
 5. In bijdekkingen, vergoedt Axa bovendien de kosten voor het heraanleggen van de tuin, zelfs indien er geen schade is aan de verzekerde goederen, en ook kosten voortvloeiend uit schade veroorzaakt door wild of huisdieren die u niet toebehoren.
Wat dekt de garantie Confort Woning Flex - Diefstal ?

Bij poging tot diefstal dekt Axa.

 • diefstal van de inhoud die zich in het gebouw bevindt, maar niet de gewone verdwijning
 • schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud die zich in het gebouw bevindt als gevolg van diefstal

In België strekt uw dekking zich uit tot diefstal van uw inboedel :

 • toevertrouwd aan een hersteller gedurende maximum 30 dagen
 • verplaatst naar een gebouw ter gelegenheid van een familiefeest
 • opgeslagen in een vergrendelde kast in de gebouwen van een sport- of ontspanningsvereniging, voor zover de diefstal met braak gebeurde
 • wanneer u verhuist. De dekking wordt verleend voor uw oud en nieuw adres gedurende 30 dagen vanaf het begin van uw verhuis
 • opgeborgen in een garage gelegen op een ander adres en die is afgesloten met een veiligheidsslot, voor zover het een diefstal met braak betreft
 • gepleegd in het zog van terrorismedaden

Waar ook ter wereld strekt uw dekking zich uit tot diefstal van uw inboedel :

 • gepleegd met geweld of bedreiging op uw persoon, daarin begrepen door indringing in een voertuig waar u inzit
 • die u hebt meegenomen naar aanleiding van een tijdelijk verblijf in een gebouw, een mobilhome of een trekcaravan, voor zover de diefstal met braak werd gepleegd
 • met braak in het studentenverblijf van uw kinderen

Dekkingsbeperkingen :

voor de inhoud van bijgebouwen indien deze ruimten (vergrendeld zijn met een veiligheidsslot)
2.750€ per ruimte
voor diefstal gepleegd door iemand die gemachtigd is zich in het gebouw te bevinden
tot 2.750 €
voor diefstal gepleegd met geweld of bedreiging op uw persoon waar ook ter wereld
tot 2.750 €
voor de inhoud die u naar aanleiding van een tijdelijk verblijf verplaatst naar een gebouw
tot 2.750 €
voor de inhoud van een studentenverblijf
tot 2.750 €
voor de inhoud toevertrouwd aan een hersteller
tot 1.100 €
voor de inhoud verplaatst naar een gebouw ter gelegenheid van een familiefeest
tot 1.100 €
voor de inhoud in de gebouwen van een sport- of ontspanningsvereniging
tot 1.100 €
voor de inhoud van een mobilhome of trekcaravan
tot 1.100 €

Preventieverplichtingen van de maatschappij :

De verzekerde moet bij afwezigheid alle buitendeuren van het gebouw met de sleutel op slot doen of vergrendelen met een elektronisch systeem; zo ook dient hij de vensters, draai- en kiepramen, kelderramen en andere gemakkelijk toegankelijke openingen van het gebouw correct af te sluiten, en zeker de sleutels voor de toegang tot de lokalen niet in de nabijheid ervan achterlaten.

Basisdekking

Bij een schadegeval geniet u kosteloos en 24 uur op 24, van een Info Line en een Eerste Hulp op het nummer 02/550 05 55.

Axa organiseert en betaalt :

 • bewaking
 • een verhuisfirma
 • een meubelbewaarplaats
 • de huurprijs van een bestelwagen zonder chauffeur
 • de voorlopige afscherming van het gebouw

Als het gebouw onbewoonbaar is, organiseert de maatschappij :

 • maximum drie dagen oppas van kinderen of gehandicapte personen
 • opvang van huisdieren
 • psychologische bijstand per telefoon
 • voorlopige logies voor de periode van onbewoonbaarheid
 • repatriëring als u in het buitenland verblijft
 • een voorschot aan fondsen
Franchise

Bij een schadegeval is een franchise van 184,23€ van toepassing.

Een specifieke franchise geldt voor een schadegeval dat direct of indirect het gevolg is van een natuurramp: 906,69€

Optie: Rechtsbijstand Woning

Als u de Optie Rechtsbijstand Woning afsloot, hebt u recht op volgende waarborgen

 • Bijstand expertise: als de kosten van uw expert niet worden gedekt
 • Het extracontractueel burgerrechtelijk verhaal: voor schade die veroorzaakt werd door een derde
 • De strafrechtelijke verdediging: als u een overtreding begin
 • Extracontractuele burgerrechtelijke verdediging: als uw BA-verzekeraar u niet correct verdedigt
 • Burengeschillen: als uw BA-verzekeraar u niet correct vergoedt
 • Het schadegeval met betrekking tot het vakantieverblijf
 • Insolvabiliteit: als de verantwoordelijke voor het schadegeval insolvabel is
 • Borgstelling: als in het buitenland in de cel zit