Ethias : brandverzekering in België voor huurder van appartement | Brandverzekering-Simulatie.be

Appartement huurder:
Ethias brandverzekering Bent u eigenaar?

Ethias assurance incendie
 • Decavi trofeë 2023 !
 • UNIEK : vergoeding voor herlocatie*
 • UNIEK : 0€ franchise*
 • Bereken, teken en betaal 100% ONLINE !

In 4 stappen online
bij EthiasBij Ethias
doet u alles
online!

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen
Bancontact Visa MasterCard

Prijzen buiten PROMOTIE. Bij Ethias varieert de brandverzekering HUURDER naargelang de huurprijs. De prijs is identiek voor elke huurprijs + kosten van minder dan 1.708,94 €/maand.

Prijsvoorbeelden brandverzekering huurder van een appartement bij Ethias
Huurprijs Brandverzekering
huurder + Inhoud tot €49.843,97
Optie Diefstal Optie Rechtbijstand
650 € 188,51 €/jaar 95,14 €/jaar 14,24 €/jaar
750 € 188,51 €/jaar 95,14 €/jaar 14,24 €/jaar
850 € 188,51 €/jaar 95,14 €/jaar 14,24 €/jaar
950 € 188,51 €/jaar 95,14 €/jaar 14,24 €/jaar
1.250 € 188,51 €/jaar 95,14 €/jaar 14,24 €/jaar

* Tarieven geldig voor premies berekend op 16/11/2023, onder voorbehoud van fouten, voor een appartement op de 2de verdieping in een flatgebouw grenzend aan andere flatgebouwen in 1020 Brussel. Prijzen buiten promoties. De Ethias Huurdersverzekering is een jaarlijks verzekeringscontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Commentaar van onze experten

Commentaar

Ethias, de nummer 1 in België moet eigenlijk niet meer voorgesteld worden: deze maatschappij kreeg de Trofee DECAVI 2023 voor zijn brandverzekering voor huurders! Als pionier in de digitalisering van zijn verzekeringsproducten, was Ethias ook de eerste om te innoveren door de schadevergoeding voor relocatie in zijn brandverzekering voor huurders op te nemen. Die dekt de schadevergoeding die u aan uw huisbaas verschuldigd bent bij familiale problemen of verlies van werk (overlijden, scheiding, …) die leiden tot een voortijdige ontbinding van uw huurcontract. Bij Ethias bent u met enkele kliks zeker dat u een zeer kwalitatieve en 100% Belgische brandverzekering voor uw huurappartement hebt gekozen.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • DECAVI 2023: beste brandverzekering huurders
 • De prijs blijft identiek tot 1.708€ huurprijs + kosten
 • Vrij keuze van garantie
 • UNIEK : 0€ franchise*
 • UNIEK : vergoeding voor herlocatie*
 • 100% Online verzekeren in enkele minuten

MIN -

Over Ethias

Ethias (vroeger SMAP of OMOB - 1919) is de derde grootste verzekeraar van het land ver alle branches heen, met meer dan 1 miljoen verzekerden. Deze maatschappij is gedeeltelijk eigendom van de federale staat, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest. Ethias is een directe verzekeraar die werkt via 37 regionale kantoren.

Diensten van Ethias aan zijn klanten bij een schadegeval

Assistentie is 24 uur per dag beschikbaar. In bepaalde gevallen kunt u kiezen voor reparaties in natura van Ethias. Ethias coördineert dan een hersteller voor u, die indien nodig met spoed de nodige werkzaamheden uitvoert.

U kunt uw aanvraag sturen:

 • Per telefoon op 04/220.34.00
 • Via de Ethias app
 • Via je klantenaccount op de Ethias website
 • Via je smartphone met de Ethias app
 • Per post naar: Ethias, Dienst Schade Brand, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik.
 • Via een bezoek aan een Ethias-kantoor

Ethias score voor klachtenafhandeling door Testaankoop

De consumentenorganisatie Testaankoop kende Ethias in november 2023 de score van "Goede klachtenafhandelingsservice" toe met 78 punten, met een gemiddelde reactietijd van slechts 1 dag.

Ethias huurdersverzekering is een volledige brandverzekering met een aantal exclusieve voordelen.

Voorwerp van de verzekering:

 • Huurder met een maandhuur lager dan € 1.708,94
 • huurdersaansprakelijkheid en/of inhoud

Voor eigenaar of huurder met een maandhuur hoger dan € 1.708,94, de woningverzekering van Ethias is voorzien.

Huurdersverzekering van Ethias : waarborgen en opties

Bereken uw offerte en vraag uw contract online aan

U kan met enkele muisklikken een brandverzekering afsluiten bij Ethias. Het volstaat een offerte te maken en vervolgens online af te sluiten. U ontvangt het contract enkele dagen later per post.

Bovendien bent u verzekerd vanaf de datum van uw keuze (als de premie tenminste is betaald). Het is zo mogelijk reeds de volgende dag gedekt te zijn als u online betaalt.

De online offerte en afsluiting zijn mogelijk onder volgende voorwaarden :

 • Er mag geen commerciële activiteit of een vrij beroep in de woning uitgeoefend worden
 • De woning telt niet meer dan 15 vertrekken
 • De woning heeft geen lift
 • De woning heeft geen binnenzwembad
 • De woning heeft geen annex met een oppervlakte van meer 50m² of een verdieping
 • De buitenmuren zijn van onbrandbaar materiaal of geprefabriceerd met buitenstenen (geen constructie in hout of PVC)
 • Het gebouw bevindt zich op Belgisch grondgebied
 • Het gebouw is in goede staat (niet verlaten, geen ruïne)
 • Het gebouw is niet geklasseerd
Ethias Brandverzekering voor Huurders

De huurdersverzekering verzekert uw huurdersaansprakelijkheid voor de materiële schade veroorzaakt door een gedekt schadegeval aan uw woning en inhoud. Aanvullend dekt ze ook uw burgerlijke aansprakelijkheid m.b.t. de verzekerde goederen naar anderen toe.

Wat is verzekerd?

 • Brand, ontploffing en implosie
 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
 • Natuurrampen, aanstoting
 • Werking van elektriciteit en bliksem
 • Scahde veroorzaakt door water en stookolie
 • Breken of barsten van glas, tv-schermen, het glas van kookplaten
 • Schade die door uw verzekerde goederen wordt veroorzaakt aan derden
 • Wederverhuringsvergoeding

Waarborguitbreidingen

 • de kosten die u heeft moeten maken wegens het schadegeval (redding, tijdelijke woning, opruimen van puin, enz.)
 • bij dekking "Gebouw" voor uw hoofdverblijfplaats: uw huurdersaansprakelijkheid voor studentenwoningen, voor garages op een ander adres, voor verblijfplaatsen overal ter wereld, voor de lokalen in België voor feesten of familiebijeenkomsten;
 • bij dekking "Inhoud": de tijdelijke en gedeeltelijke overplaatsing van de inhoud overal ter wereld.

Vergoedingsgrens:de schadevergoeding wordt beperkt tot:

 • € 39.170,21 voor de inhoud van een appartement
 • € 61.553,19 voor de inhoud van een woning

Per voorwerp of verzameling werd de grens bepaald op € 8.100

Optie Diefstal

De waarborg "Diefstal en vandalisme" verzekert uw inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en daden van vandalisme

Wat is verzekerd?

 • Het verlies en de schade aan de verzekerde inhoud die zich op de in de contract aangeduide plaats bevindt, toegebracht door diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade aan het gebouw dat zich bevindt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden toegebracht als direct resultaat van een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Diestal gepleegt met geweld of bedreiging op de verzekeringsnemer of de bij hem inwonende personen, overal ter wereld, hierin begrepen de diefstal van de verzekerde inhoud gepleegd op hoger vermelde wijze ineen motorrijtuig.
 • Diefstal door middel van een inbraak in een lokaal en daden van vandalisme, met betrekking tot uw inhoud wanneer deze gedeeltelijk en tijdelijk verplaatst is naar een ander gebouw.
 • De vervanging van sloten van deuren die rechtstreeks toegang geven tot de verzekerde lokalen, ten gevolge van diefstal en verlies van de huissleutels op voorwaarde dat het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden geïdentificeerd kan worden..
 • De opzettelijke beschadiging van grafmonumenten waarvan u eigenaar bent voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft.

Vergoedingsbeperkingen per schadegevalde volgende schadevergoedingsgrenzen worden toegepast:

 • juwelen aan maximum 2.100 euro
 • horloges aan maximum 1.100 euro
 • waarden en de schade aan deze waarden aan maximum 1.100 euro
 • diefstal op de persoon aan maximum 4.200 euro
 • diefstal en beschadiging door vandalisme van gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud aan maximum 4.200 euro
 • diefstal met braak en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in de volledig afgesloten kelders en garages van een gebouw dat u slechts gedeeltelijk betrekt, aan maximum 1.100 euro
 • diefstal met braak en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in een volledig afgesloten niet-aanpalende of aanpalende constructie zonder rechtstreekse doorgang naar het hoofdverblijf, aan maximum 1.100 euro
Opties rechtsbijstand

Met deze waarbog geniet u rechtsbijstand, waardoor de verdediging van uw belangen wordt gegarandeerd.

Vergoeding tot € 12.500 (niet geïndexeerd van uw kosten tijdens de uitoefening van uw rechten t.o.v. derden via minnelijke schikking of gerechtelijke procedures

Om de lange procedures te vermijden, kunt ook kiezen voor een bemiddelingsprocedure, want een minnelijke schikking biedt vaak het beste resultaat.

Wederverhuringsvergoeding

De wederverhuringsvergoeding (exclusief bij Ethias). Het gaat over het bedrag dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract. Indien u of uw partner zich genoodzaakt voelt om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, scheiding of ontslag, betaalt Ethias u de wederverhuringsvergoeding terug.

Voorwaarden: om de waarborg te kunnen genieten moeten volgende voorwaarden zijn vervuld gedurende de dekking van de polis:

De opzegging van het huurcontract moet het gevolg zijn van één van volgende gebeurtenissen, overkomen aan de verzekeringsnemer, diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner:

 • het overlijden voor de leeftijd van 75 jaar
 • de echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen
 • het ontslag

De betekening van de opzegging van het huurcontract dient te gebeuren binnen 6 maanden na:

 • het overlijden;
 • de datum van het wijzigen van het domicilieadres van een van beide partners
 • de ontvangst van de aangetekende ontslagbrief of het deurwaardersexploot
Franchise

Vrijstelling € 0 als je schade hoger is dan € 309,05.

Ethias brengt per schadegeval een vrijstelling van 309,05 euro in mindering van de materiële schade. Als de schadevergoeding meer bedraagt dan de vrijstelling, dan is ze niet van toepassing

Als in de toepasselijke waarborg of in de bijzondere voorwaarden een hogere vrijstelling werd vastgelegd, wordt deze in elk geval in mindering gebracht, zelfs als de schadevergoeding meer bedraagt dan het bedrag van die hogere vrijstelling

Algemene voorwaarden en informatie fiche over de brandverzekering van Ethias