Gids voor de slimme huurder in België: wees geïnformeerd | Brandverzekering-Simulatie.be

Onroerende voorheffing: sommige huurders kunnen van een korting op de huur genieten

Een korting voor de huur

U ook? Als huurder-bewoner van een huurwoning hebt u misschien recht op één of meerdere kortingen op de onroerende voorheffing. Dit bedrag kan u van uw huur aftrekken voor elk volledig huurjaar.

U huurt in Vlaanderen en hebt 2 kinderen in uw gezin (bij co-ouderschap moeten ze in de woning gedomicilieerd zijn): Uw korting per volledig huurjaar : 12,68€ (op basis van de schaal vanaf 2 tot 10 kinderen)

Vergelijkende tabel van jaarlijkse huurverlagingen in Brussel en Wallonië
Situatie Statut volledig huurjaar
U huurt in Wallonië en hebt 2 kinderen in co-ouderschap Uw korting per volledig huurjaar :125€ (62,50€/per kind)
U huurt in Wallonië en hebt 2 kinderen ten laste Uw korting per volledig huurjaar :250€ (125€/per kind)
U huurt in Brussel en hebt 2 kinderen in uw gezin
(bij co-ouderschap moeten ze bij u gedomicilieerd zijn), op 1 januari bedraagt de onroerende voorheffing van het appartement 600€:
Uw korting per volledig huurjaar: 120€ (10% van de onroerende voorheffing per kind, of 60€ x 2)

Betaalt de eigenaar de onroerende voorheffing en geniet de huurder van een korting? Exact.

Voor de eigenaar: Inderdaad, alleen de eigenaar betaalt de belasting op zijn gebouw, die onroerende voorheffing wordt genoemd. Trouwens elke clausule in het huurcontract die anders vermeldt, bijvoorbeeld dat de huurder deze belasting moet betalen, is ongeldig.

Voor de huurder: In uw hoedanigheid van bewoner van het pand hebt u soms recht op een korting van de onroerende voorheffing per volledig huurjaar.

Een korting in de vorm van een ristorno. Hoezo?

Aangezien de eigenaar de onroerende voorheffing betaalt, zal hij in een eerste een korting op zijn belastingen krijgen. Maar hij moet die wel aan u doorstorten. Voor de eigenaar is het dus een nuloperatie, omdat hij uiteindelijk het totale bedrag aan onroerende voorheffing op zijn gebouw betaalt.

 • Ofwel stort de eigenaar het bedrag bepaald door de FOD Financiën op uw rekening
 • Ofwel trekt u dat bedrag af van de volgende huur. Uw eigenaar kan dit niet betwisten

Hoe vraag ik de korting op de onroerende voorheffing aan? Informeer eerst de eigenaar over uw plannen.

Ofwel dient de eigenaar de aanvraag in:

Samen met het betalingsformulier voor de onroerende voorheffing ontving hij een formulier voor de aanvraag voor een korting op de onroerende voorheffing.

Een deel van het formulier heeft betrekking op u persoonlijk, en moet u dus zelf invullen. Bovendien is het mogelijk dat u documenten moet aanvragen bij uw gemeentebestuur, die daarna samen met het formulier voor de aanvraag voor de korting op de onroerende voorheffing opgestuurd moeten worden. Kijk hiervoor verder.

Ofwel dient u de aanvraag zelf in:

Voor Brussel Aanvraagformulier voor een korting in Brussel en Wallonië Aanvraagformulier voor een vermindering in Wallonië kan u de aanvraagformulieren in PDF-vorm eveneens downloaden.

Ze moeten verder ingevuld, ondertekend en teruggestuurd worden naar de Belastingdienst - Onroerende Voorheffing, waarvan u het adres op het betalingsformulier van de eigenaar vindt.

De eigenaar bezorgt u :

 • de referenties in het kadaster van het gebouw waar u huurt
 • het kadastraal inkomen van het gebouw waar u huurt
 • het adres van de bevoegde Belastingdienst voor Onroerende Voorheffing die de aanvraag tot korting zal behandelen

Als u een gehandicapte persoon (kind inbegrepen) vermeldt, moet u bij het formulier voegen:

een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, of elk ander document, zoals een gerechtelijke beslissing die bewijst die u voldoet aan bepaalde toestanden die in de wet voorzien zijn

In Brussel moet u bij co-ouderschap een document bijvoegen dat het bewijs hiervan levert, zoals bijvoorbeeld een gerechtelijke beslissing.

Situaties waarvoor een korting wordt toegekend:

De redenen kortingen worden toegekend variëren van het ene Gewest tot de andere, net als de voorwaarden.

Hier vindt u voor elk Gewest de motieven voor een korting op de Onroerende Voorheffing als huurder:
Wallonië Brussel-Hoofdstad Vlaanderen
Kinderbijslaggerechtigde kinderen Kinderbijslaggerechtigde kinderen Kinderbijslaggerechtigde kinderen
Grootoorlogsverminkten Grootoorlogsverminkten Grootoorlogsverminktene
Personen met een handicap Personen met een handicap Personen met een handicap

Hier vindt u voor elke korting de verschillende percentages en de te vervullen voorwaarden om ervan te genieten:

De percentages en kortingen variëren van het ene Gewest tot het andere. Meer details vindt u op de website:

Korting voor kinderbijslaggerechtigde kinderen: Minimum 2 levende kinderen in het gezin op 1 januari en/of een gehandicapte persoon.
Regio Details
Brussel
anvraagformulier korting in Brussel
 • 110% van de onroerende voorheffing per kind
 • 20% van de onroerende voorheffing per gehandicapte persoon
Jammer genoeg geldt deze korting niet voor kinderen in co-ouderschap.
Wallonië
anvraagformulier korting in Wallonië
 • 125 €/ kind ten laste
 • 150 €/ gehandicapte persoon ten laste
 • 62,50 €/ kind in co-ouderschap
 • 125 €/ gehandicapt kind in co-ouderschap
Vlaanderen
anvraagformulier korting in Vlaanderen
Schaal vanaf 2 tot 10 kinderen met een korting van 12,68€ tot 90,61€
Korting voor grootoorlogsverminkten
Regio Details
Brussel
formulier
20% korting op de onroerende voorheffing
Wallonië
formulier
Vlaanderen
formulier
Publiciteit