Is mijn huur correct geïndexeerd door de eigenaar? Hoe kan ik dat nagaan? | brandverzekering-simulatie.be

Is mijn huur correct geïndexeerd door de eigenaar? Hoe kan ik dat nagaan?

indexation loyer

U kreeg een brief van de eigenaar waarin hij een verhoging van de huurprijs van uw woning aankondigt, die gekoppeld is aan de gezondheidsindex om de stijging van levensduurte compenseren.

Elk jaar kan de huurprijs met 1,5 % tot 4 % stijgen.

Zo berekent u zelf de indexatie van uw huurprijs

 1. Stap 1: neem uw huurcontract
 2. Stap 2: zoek de goede gezondheidsindex
 3. Stap 3: hermaak de berekening met de formule

De eigenaar kan uw huurprijs elk jaar indexeren op de startdatum van het huurcontract.

Hiervoor moet u een brief ontvangen waarin deze indexatie wordt meegedeeld en die ook de berekening van de geïndexeerde huurprijs omvat.

De te gebruiken formule voor de indexering van de huurprijs die in de brief moet staan is wettelijk bepaald.

geïndexeerde huurprijs = (huurprijs X nieuwe index) / oude index

De basishuurprijs van de formule mag de kosten van de huurder niet omvatten. Het is de huurprijs die bij de aanvang in het huurcontract staat vermeld.

Stap 1: Neem uw huurcontract

Het huurcontract informeert u over:

 • De basishuurprijs
 • In de loop van welke maand de indexatie van start zal gaan: dat is de maand waarin het contract van start ging.
 • Wat de startindex en de nieuwe index zijn:
  • Nieuwe index: index van de maand die volgt op de startdatum van het huurcontract en het te indexeren jaar
  • Basisindex: index van de maand voorafgaand aan de ondertekening van het huurcontract en het jaar van de ondertekening van het huurcontract
 • Soms bepaalt het het basisjaar van de berekening. Als u een gezondheidsindex zoekt, moet u een basisjaar kiezen. Voor de contracten die vanaf begin 2014 werden afgesloten, is het aangewezen de laatste basis van 2013 te nemen.

Stap 2: Zoek de juiste gezondheidsindex

De gezondheidsindex vervangt sinds 1994 de index voor consumentenprijzen voor de indexatie van de huurprijzen.

Hierbij de verschillende bases van de gezondheidsindex:

2013 = 100
2004 = 100
1996 = 100
1988 = 100

Waar vind ik de gezondheidsindexen?

 • De administratie berekent elke maand de gezondheidsindex.
 • U vind tabellen met de gezondheidsindexen sinds 1994 op verschillende plaatsen op internet, zoals bijvoorbeeld op de website van de FOD Economie:

Er bestaan ook automatische calculators op het internet die u helpen de juiste index te vinden:

Voorbeeld: mijn huurcontract werd getekend op 18 augustus 2016 en trad in werking op 1 september 2016.

geïndexeerde huurprijs = (huurprijs X index oktober 2016) / index juli 2015

In ons voorbeeld neemt het huurcontract als basis 100 (referentie) het jaar 2013.

Stap 3: Berekening indexatie van uw huurprijs met de vervolledigde formule

Als ik weet dat de basisindex van 2013 werd gebruikt, kom ik via de calculator te weten dat de gezondheidsindex van oktober 2016 = 103,86 bedroeg en die van juli 2015 = 101,37.

De basishuur (zonder kosten) staat in het huurcontract en bedraagt 700€.

geïndexeerde huurprijs = (700 X 103,86) / 101,37

De geïndexeerde huurprijs bedraagt 717,19€, afgerond 717€, of een verhoging van de huurprijs van 17€.

Publiciteit