Wanneer en hoe kan de huurder het huurcontract opzeggen? Is het huurcontract geregistreerd? | Brandverzekering-Simulatie.be

Ik wil mijn huurcontract opzeggen. De vraag hierbij is: “Is mijn huurcontract geregistreerd?”

Rompre contrat de bail

Als het huurcontract niet geregistreerd is, moet de huurder geen schadevergoeding of opzeg betalen.

In zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië moet de verhuurder het huurcontract laten registreren binnen de 2 maand na de ondertekening ervan. Ook de huurder mag het huurcontract laten registreren, maar is daartoe niet verplicht.

En als dat niet gebeurd is, wat zijn dan de gevolgen?

Hoe kom ik te weten komen of mijn contract al dan niet geregistreerd is?

 • Ofwel begeeft u zich naar het registratiekantoor van de gemeente waar uw woning zich bevindt
 • Ofwel raadpleegt op internet de portaalsite van de overheid "Myminfin" met behulp van uw elektronische identiteitskaart.

Het huurcontract is geregistreerd:

U moet de opzegtermijnen en eventuele schadevergoedingen aan de eigenaar naleven zoals bepaald in de huurwet van de hoofverblijfplaats.

Wanneer kan men het huurcontract opzeggen? En wat kost het?

Dat hangt af van de overeengekomen duur van het huurcontract: een huur van 1 jaar, 3 jaar, 9 jaar, lange termijn…

Dat hangt ook af van hoe lang u reeds in de woning vertoeft.

N.B. Voor een huurcontract van korte duur – 1, 2 of 3 jaar – is er geen verplichting het contract te registeren.

U bent gebonden tot de vervaldatum van het contract, behalve als u een andere overeenkomst met de eigenaar kan sluiten.

Voor een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats van 9 jaar (3-6-9 jaar).

U kan op elk moment vertrekken, mits het betalen van opzeg van 3 maanden, waarvan u de eigenaar op de hoogte brengt door een aangetekende brief (als bewijs).

Dit laat de wet toe en het is verplicht: ook als uw huurcontract anders vermeldt of u dit verbiedt, is deze clausule niet geldig en heeft ze geen impact.

Uw opzeg begint de eerste dag van de maand die volgt op de verzenddatum van uw aangetekende brief.

Als u de woning verlaat in de loop van de eerste 3 jaar, zal u de eigenaar volgende schadevergoeding verschuldigd zijn:

 • u vertrekt in de loop van het eerste jaar: een schadevergoeding van 3 maand huur.
 • u vertrekt in de loop van het tweede jaar: een schadevergoeding van 2 maand huur.
 • u vertrekt in de loop van het derde jaar: een schadevergoeding van 1 maand huur.

Als u de woning verlaat na het 3e jaar, moet u geen schadevergoeding betalen.

De einddatum van het huurcontract en dus de opzeg van 3 maanden bepaalt in welk jaar van het huurcontract u zich bevindt.

Het huurcontract is niet geregistreerd:

U kan de woning verlaten zonder opzegperiode of schadevergoeding, op om het even welk moment, als de 3 volgende voorwaarden werden vervuld:

 1. Sinds de ondertekening van het huurcontract verliepen 2 maanden (de termijn waarbinnen de eigenaar het huurcontract moest laten registreren).
 2. Het gaat om verhuur op lange termijn (contract 9 jaar).
 3. De woning is uw hoofdverblijfplaats: de stek waar u normaal woont en bij de gemeente staat geregistreerd.

Opgepast:
Stuur een aangetekende brief naar de eigenaar om te melden dat u het huurcontract opzegt. Dat geldt als bewijs dat het niet-geregistreerde huurcontract werd opgezegd.

Als de eigenaar het huurcontract later nog opzegt, kan hij niets inbrengen tegen uw vertrek.

Zowel de eigenaar als de huurder hebben er belang bij dat het huurcontract tijdig wordt geregistreerd:

Voor de eigenaar:

Het is voor hem een wettelijke verplichting om het te doen binnen de 2 maanden na de ondertekening van het contract.

De registratie is gratis. Na deze termijn betaalt de eigenaar een administratieve boete als hij een aanvraag doet om het huurcontract te registreren.

Als het huurcontract niet geregistreerd werd, kan de huurder het op elk moment stopzetten, zonder opzeg of schadevergoeding.

Het huurcontract registreren :

 • Het bestaan van het huurcontract vestigen in de tijd, in de ogen van iedereen die het niet ondertekende.
 • Dit betekent niet dat inhoud sowieso geldig is. Als er een illegale clausule in staat heeft ze geen waarde. Bijvoorbeeld: de clausule die bepaalt dat de huurder de onroerende voorheffing moet betalen, of dat hij het huurcontract niet voor 3 jaar kan stopzetten.

Voor de huurder:

Ook al moet hij niet instaan voor de registratie, toch kan hij zelf voor de registratie van zijn huurcontract zorgen om zijn rechten te vrijwaren. Hij loopt geen enkele boete op als hij dat niet doet.

Bij verkoop van het gebouw en het huurcontract is geregistreerd: Als de eigenaar het gebouw dat u huurt, verkoopt aan iemand anders, moet die koper het huurcontract respecteren zoals de oude eigenaar.

Bij verkoop van het gebouw en het huurcontract is niet geregistreerd:

 • U woont er al meer dan 6 maand:
  de nieuwe eigenaar kan het huurcontract stopzetten na een opzeg van 3 maanden, voor belangrijke werken (zonder schadevergoeding), voor eigen bewoning (zonder schadevergoeding), zonder motief (dan moet hij u 6 maanden huur betalen)
 • U woont er nog geen 6 maand: de nieuwe eigenaar kan u uitzetten zonder opzegperiode of schadevergoeding
Publiciteit

Lees alvorens het huurcontract te tekenen : ook onze andere artikels

Bekijk alle artikels