Gids voor de slimme huurder: het verplicht energieprestatiecertificaat | Brandverzekering-Simulatie.be

Wat is het EPC? Waarvoor dient het?

EPC

Wat is het EPSC? Het is een certificaat dat de woning een energie-index toekent, gaande van groen (energiezuinig) tot rood (energieverslindend). Het is verplicht in België bij zowel verhuur als verkoop. Voor de berekening van de index wordt rekening gehouden met de isolatie van het dak, de muren, de ramen, de verwarmingsinstallatie en de ventilatie.

Een wettelijke informatieplicht van de verhuurder:

Ten laatste voor het ondertekenen van het huurcontract moet de eigenaar u het EPC-certificaat overhandigen. Dit is als het ware het energiepaspoort van het appartement of de woning die u wil huren.

Als de verhuurder in zijn huuraankondiging geen waarde van het energieprestatiecertificaat vermeldt, riskeert hij een forfaitaire administratieve boete van 500€.

Het EPC geeft antwoord op de volgende vraag: “Welk energieverbruik zal nodig zijn voor de verwarming en het warm water (keuken, badkamer) van deze woning?

Een verplichting in 3 fasen, die wordt gesanctioneerd bij niet respecteren in functie van het volume van de woning:

In Vlaanderen varieert de boete van 500€ tot 5.000€ als het certificaat niet geleverd werd.

Niet van EPC, hier zijn de boetes in elk gewest in België.
Bij niet naleven van Boete Wallonië Boete Vlaanderen Boete Brussel
Het certificaat opstellen voor de verhuring 1.000€ van 500€ tot 5.000€ van 62,5€ tot 2.500€
De correcte energiewaarde vermelden op de aankondiging 500€ van 250€ tot 5.000€ van 62,50€ tot 2.500€
Het certificaat aan de verhuurder overhandigen voor het tekenen van de huurovereenkomst 500€ van 500€ tot 5.000€ van 62,50€ tot 2.500€

Waarvoor is het EPC nuttig voor de kandidaat-huurder?

Het EPC-certificaat omvat heel wat nuttige informatie.

Het laat de huurder bijvoorbeeld toe op energetisch vlak de keuze te maken tussen 2 identieke woningen. Zo kan hij opteren voor de woning die in de winter het minst aan verwarming kost.

De eigenaar kan hiermee de nadruk leggen op renovaties en verbeteringen die leiden tot betere energieprestaties.

Maar de getoonde resultaten zijn zeer relatief. Waarom?

Omdat de kwaliteit van de uiteindelijke coëfficiënt afhangt van onder andere de mogelijkheid van de eigenaar om al dan niet het bewijs te verschaffen van de gebruikte materialen en technieken tijdens de renovatie. Anders gezegd voor 2 woningen met een identieke reële energiewaarde kan het EPC-certificaat zeer verschillend zijn als één eigenaar geen facturen, foto’s, … kan tonen of bepaalde audits niet uitvoerde.

Dit omdat het gaat om een theoretische evaluatie van het energieverbruik. In realiteit hangt alles af van de manier waarop de bewoner reëel energie verbruikt. Wat geëvalueerd werd, is op theoretische wijze het noodzakelijke energieverbruik voor de verwarming, het warm water voor sanitair, de hulptoestellen (circulatie, ventilatie, …) en het eventuele koelsysteem. Het verbruik van huishoudtoestellen en verlichting is niet inbegrepen.

Wat dan?

De eigenaar is verplicht u dit certificaat te bezorgen bij de aanvang van de verhuur.

Zo bent u als huurder geïnformeerd … althans theoretisch en relatief…

Aangezien deze indicator verplicht is voor alle woningen, laat dat u toe twee (of meerdere) woningen die uw hart gewonnen hebben te vergelijken en de beste er uit te kiezen op vlak van isolatie en warmteverlies.

Voor te verwachten facturen kan u informatie inwinnen bij de vorige huurder, maar ook bij de eigenaar of de syndicus van het gebouw om te schatting te verkrijgen van wat u aan gas, elektriciteit, stookolie, warm water, … zal moeten betalen.

Publiciteit