Checklist voor uw verhuis en overnameformulier voor gas- en elektriciteitsmeters | brandverzekering-simulatie.be

Ik verhuis– checklist en documenten

Checklist du déménagement

Je verhuis nadert en je bent bang om enkele essentiële stappen te vergeten. Geen paniek, dankzij onze checklist voor een succesvolle verhuizing en ons overzicht van essentiële documenten zal alles vlot verlopen !

Naast dozen en logistiek (verhuizers of vrienden, lenen/huren van een bestelwagen of lift...), staat een verhuizing ook synoniem voor papierwerk en administratieve procedures.

U moet verplicht :

 • Uw energiecontracten (gas en elektriciteit) overdragen of beëindigen : dat beslist u zelf. U hoeft geen administratieve vergoeding te betalen bij verandering van leverancier. Neem ruim van tevoren contact met hem op en vul het energieoverdrachtformulier in om naar uw leverancier te sturen om uw eindafrekening te ontvangen.
  Indexen zijn de getallen vóór de komma die op het scherm van uw teller worden weergegeven. De 18-cijferige EAN-code begint in België altijd met 54 en staat op een factuur, terwijl het meternummer meestal onder het indexscherm wordt aangegeven en voorafgegaan door de afkorting van het woord "nummer".
 • Breng de watermaatschappij op de hoogte van uw verhuizing. De SWDE biedt een online formulier: kijk in uw SWDE online klantenzone om het in te vullen en uw contactgegevens en de indexverklaring te noteren.
  In tegenstelling tot elektriciteits- en gasmeters, moet u alle cijfers noteren die in de zwarte en rode vakken op uw wijzerplaat verschijnen.

  ! In geen geval mag u de afsluiting van de meters aanvragen, tenzij u absoluut zeker weet dat de accommodatie voor een min of meer lange periode onbezet zal blijven.

 • Uw telefoon- en internetcontracten overzetten of beëindigen : neem ruim van tevoren contact op met uw provider voor een transfer. Als u profiteert van uw verhuizing om van operator te veranderen, neem dan rechtstreeks contact op en hij zal ervoor zorgen dat uw oude abonnement wordt opgezegd. Vergelijk Belgische TV-Internet operatoren om de beste deal te vinden !
 • Breng uw verzekeraar op de hoogte van de wijziging en vul de documenten in waarmee hij uw woningverzekering kan aanpassen aan uw nieuwe huis. Bij een verhuis voorzien verzekeraars in een overgangsperiode (waarvan de duur varieert naargelang de verzekeraar) waarin u gedekt bent voor het gebouw en de inboedel, tegelijk op beide adressen. Informeer uw verzekeraar zodra uw inboedel is overgebracht naar uw nieuwe adres, anders bent u na deze periode enkel op het oude adres verzekerd.
  Ter herinnering, een woningverzekering, ook wel brandverzekering (of huurdersverzekering) genoemd), stelt u in staat om uw woning en/of de inboedel ervan te beschermen tegen schade zoals brand- of waterschade. Deze verzekering is niet verplicht voor particulieren maar wordt toch sterk aanbevolen. Een verhuurder kan ook van zijn huurder eisen dat hij ze onderschrijft als onderdeel van het huurcontract.

  Kan ik van verzekeraar veranderen als ik verhuis ? In tegenstelling tot energie- of telecomcontracten kan u een woningverzekering in principe niet opzeggen wanneer u maar wilt. Een verzekeringscontract kan elk jaar, op de verjaardatum, worden opgezegd na kennisgeving aan de verzekeringsmaatschappij 4 maanden voor de belangrijkste vervaldatum van het contract (en in zeldzame andere gevallen).

  Tijdens een verhuizing kunt u uw contract alleen opzeggen als :

  • u verandert van huis zonder een ander huis te betrekken (dat van u is en in België ligt): u woont bij een familielid, u verlaat het land ...
  • u wijzigt uw status (u bent huurder en wordt eigenaar of andersom). Let wel, dit geldt alleen voor een woningverzekering. Voor de inboedelgarantie moet u de opzegtermijn van 3 maanden en de belangrijkste vervaldatum van het contract respecteren.
 • Voer de aankomst/vertrek plaatsbeschrijving uit (en recupereer eventueel uw huurwaarborg).
 • Als u een hond of kat heeft die een elektronische chip bij zich heeft, informeer dan de officiële databases voor de registratie van honden of katten, namelijk DogID.be respectievelijk CatID.be van uw adreswijziging.
 • Geef binnen 8 dagen na uw verhuizing de adreswijziging door bij uw gemeente, ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist. Een wijkagent komt controleren of u daadwerkelijk op het opgegeven adres woont en u kunt dan de gegevens met betrekking tot de woonplaats laten aanpassen op de chip van uw elektronische identiteitskaart en die van andere leden van uw gezin.
 • Laat uw post doorsturen : zodra dit officieel is bij de gemeente, wordt uw verhuizing automatisch meegedeeld aan een reeks instellingen: de mutualiteit, het RIZIV, de fiscus, het kinderbijslagfonds, werkloosheidsuitkering, pensioenfonds, OCMW, enz. Het enige wat u hoeft te doen is uw werkgever, uw leveranciers, banken, makelaars en verzekeringsmaatschappijen, kranten en tijdschriften waarop u bent geabonneerd, uw vrienden en contacten op de hoogte te stellen... Bpost biedt een verhuisdienst met postopvolging aan die u hierbij kan helpen.

Wist u dat ?

Als uw inkomen bescheiden is, kunt u in bepaalde omstandigheden verhuishulp aanvragen (bijvoorbeeld om een woning te verlaten die ongezond is verklaard of die ongeschikt wordt door een handicap). Hier vindt u meer informatie over bonussen en financiële hulp tijdens een verhuizing.

In sommige bedrijven kunnen collectieve of individuele overeenkomsten een dag betaald verlof toestaan die specifiek is voor de verhuizing. Aarzel niet om bij uw werkgever over dit onderwerp te informeren.

Nuttige documenten :

Publiciteit