Gids van de slimme huurder: huurwaarborg | brandverzekering-simulatie.be

U hoeft niet naar een bank te gaan voor uw huurwaarborg: u kan alles online regelen via de FOD Financiën

Rompre contrat de bail

Met de e-DEPO applicatie van de Federale Overheidsdienst Financiën is het deponeren van uw huurwaarborg kinderspel mits u over Itsme of een identiteitskaartlezer beschikt. Deze service is gratis.
De eigenaar ontvangt automatisch een bewijs van uw storting.
Het vrijgeven van de huurwaarborg voert u op dezelfde manier uit.

Dankzij de e-DEPO-applicatie kunt u een depot of een consignatie invoeren bij de Deposito- en Consignatiekas.

Een huurwaarborg is een financiële garantie die door de huurder (gebruiker) van het gehuurde pand wordt verstrekt ten behoeve van de verhuurder (eigenaar) tot het einde van het huurcontract. Deze garantie wordt gebruikt om de verhuurder te compenseren voor een eventuele tekortkoming van de huurder. De eigenaar heeft het recht om dit te vragen, ook al is het niet verplicht.

Om de storting van een huurgarantie voor alle huurders en verhuurders te vergemakkelijken, kunt u met deze applicatie de huurgarantie online deponeren in slechts een paar klikken ...

Procedure ?

Toegang tot e-DEPO is alleen mogelijk nadat men zich bij de e-overheid heeft geïdentificeerd met een van de beveiligde middelen die ter beschikking worden gesteld, namelijk:

 • Identificatie
  met een eID-kaartlezer
 • Identificatie
  via Itsme®
 • Identificatie
  met een beveiligingscode die per e-mail wordt verzonden
 • Identificatie
  met een beveiligingscode via een mobiele app
 • Identificatie
  met een beveiligingscode via een token

Om een waarborgdossier aan te maken, moet u vooraf de volgende informatie verzamelen :

 • het bedrag van de aanbetaling
 • het rekeningnummer waarmee het geld wordt overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas
 • het identificatienummer in het Belgisch rijksregister van elke natuurlijke persoon die een rol speelt in het dossier
 • het Belgische ondernemingsnummer van elke beroeps-, vennootschaps- of overheidsinstantie met een rol in het dossier
 • het e-mailadres van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rol in het dossier

Wie is wie ?

Een huurwaarborgdossier bestaat uit minstens 2 verschillende personen: de begunstigde (hier de eigenaar) en de deposant (hier de huurder). Er is geen maximum aantal personen, zeker niet voor een waarborgsom waarbij het gehuurde aan meerdere personen kan toebehoren.

Wie is de begunstigde en wat kan hij doen ?

De begunstigde (eigenaar) is degene die de storting van een huurgarantie oplegt in ruil voor het gehuurde pand. De eigenaar kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn in het kader van een huurwaarborg.

Als onderdeel van een huurgarantie kunnen er meerdere begunstigden zijn, omdat het gehuurde pand van meerdere personen kan zijn.

De rol van de begunstigde (eigenaar) is om :

 • vrijgave te geven, dat wil zeggen om de Deposito- en Consignatiekas in staat te stellen de deposant van de waarborg terug te betalen
 • om een automatische incasso te vragen, d.w.z. om de Deposito- en Consignatiekas te vragen om de aanbetaling geheel of gedeeltelijk terug te vorderen (in het geval dat een deponerende huurder zijn verplichtingen niet is nagekomen).

Wie is de deposant (huurder) en wat kan hij doen?

De deposant (huurder) is degene aan wie de storting van de huurwaarborg wordt opgelegd in ruil voor de toekenning van het gehuurde pand. De huurder kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn in het kader van een huurwaarborg.

Als onderdeel van een huurgarantie kunnen er meerdere deposanten zijn (de huur kan worden vastgesteld op naam van meerdere personen, met meerdere borgen).

De rol van de deposant (huurder) is om :

 • de waarborg storten, d.w.z. de informatie van de waarborg coderen in e-DEPO
 • beslissen over eventuele verzoeken om inhoudingen van begunstigden

De huurder is de eigenaar van de fondsen (van de huurwaarborg) die aan de Deposito- en Consignatiekas zijn betaald.

De rol van de deposant is daarom om de verstrekte middelen in één keer te betalen en de instructies van de ontvangen betalers te respecteren. Hij is verantwoordelijk voor het rekeningnummer waarop de waarborg zal worden terugbetaald in geval van vrijgave en hij zal alle rente ontvangen die wordt gegenereerd door het gestorte kapitaal.

Merk op dat het niet mogelijk is om meerdere deposanten (huurder) te coderen: slechts één persoon per dossier is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte.

In het geval dat het bedrag van de huurwaarborg meerdere eigenaren (meerdere deposanten) heeft, is het daarom raadzaam om evenveel identieke bestanden aan te maken als er eigenaren zijn (dit zou meerdere bestanden betekenen voor een enkele gehuurde woning), maar hiervoor is het aangewezen om de toestemming van de eigenaar van het gehuurde pand te vragen, omdat het niet zeker is dat deze laatste dat accepteert.

Inhoudingen

De verhuurder kan via e-DEPO een inhouding op de huurwaarborg vragen. Hiervoor zal de verhuurder het gewenste bedrag moeten meedelen alsook het rekeningnummer waarop hij het geld wenst te innen. Deze aftrek zal gebeuren op voorwaarde dat de huurder geen bezwaar maakt.

In geval van onenigheid tussen de huurder en de verhuurder blijft de garantie geblokkeerd totdat een overeenkomst is bereikt of een uitvoerbare beslissing is meegedeeld aan de Deposito- en Consignatiekas.

Terugbetaling

Op het einde van het huurcontract moet de verhuurder zijn toestemming geven via e-DEPO zodat de gestorte gelden aan de huurder terugbetaald kunnen worden.

Goed om te weten :

Het bedrag van de huurwaarborg moet in één keer worden gestort, vergezeld van de juiste gestructureerde communicatie. Als een van deze elementen niet conform is, wordt de huurgarantie teruggestort op de uitgifterekening en gaat e-DEPO ervan uit dat er geen betaling is ontvangen. Als er binnen 30 dagen geen correcte betaling is ontvangen, wordt het bestand automatisch geannuleerd.

Er zijn geen kosten verbonden. De dienst van de Deposito- en Consignatiekas is volledig gratis.

Publiciteit