FAQ: brandverzekering: clausule afstand van verhaal? | Brandverzekering-Simulatie.be

Wat betekent de clausule “afstand van verhaal”?

Vragen?

Sommige eigenaars willen dat hun eigen brandverzekering de verantwoordelijkheid van de huurder dekt in geval van schade.

De eigenaar neemt dan een clausule afstand van verhaal tegen de huurder op in het huurcontract en in zijn eigen brandverzekeringscontract.

Hij ziet daarmee af van het recht de huurder te vervolgen als die verantwoordelijk is voor een brand. In dat geval is de huurder automatisch gedekt door de brandverzekering van de verhuurder.

Het voordeel van deze verzekering is dat de eigenaar zeker is dat zijn verhuurder verzekerd is en dat de veroorzaakte schade aan zijn vastgoed correct vergoed zal worden.

Maar opgelet:

  1. Deze afstand van verhaal kan een risico inhouden voor de huurder als de eigenaar slechts verzekerd is of zijn premie niet heeft betaald. Dit verhindert dus niet een mogelijke toepassing van de proportionaliteitsregel.
  2. Bovendien dekt deze clausule niet de inboedel van de huurder
  3. Verder heeft deze clausule enkel betrekking op de relatie tussen de huurder/bewoner en de eigenaar. Als de schade uitdijt tot de buren, hebben zij het recht zich tot de huurder/bewoner te wenden.

Sluit om dat te vermijden een brandverzekering “inboedel” af.

Als de huurder zijn huurdersaansprakelijkheid niet heeft verzekerd (omwille van de clausule afstand van verhaal van zijn eigenaar), kan hij best zijn inboedel verzekeren. Omdat het contract “verzekering inboedel” meteen een dekking “regres van de buren” omvat die hem hiertegen beschermt ongeacht het verzekerde bedrag.

Dit is dus noodzakelijk om de geleden schade van uw buren niet te moeten betalen na een brand die in uw woning begon.

Publiciteit