DVV Verzekeringen : Cocoon woningverzekering voor eigenaar | Brandverzekering-Simulatie.be

Eigenaar van een huis:
DVV
brandverzekering Bent u huurder? DVV Tarieven

DVV Cocoon brandverzekering
 • Zeer uitgebreide bescherming in huis
 • Dringende herstelling met Home Assistance
 • Optie Franchise
 • Optie Media
 • Optie Tuin
 • DVV-consulenten maken tijd voor je vrij

In 2 stappen online
bij DVVBij DVV
doet u 2 stappen
online!

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen

Prijsvoorbeelden voor een eigenaar-bewoner van een huis van 190m², gelegen in Waals-Brabant (1420), een gebouw met 4 gevels, een living van +30m², 3 slaapkamers, 1 kelder, 1 bureau en een garage.

Prijsvoorbeelden voor een eigenaar-bewoner van een huis van 190m², gelegen in Waals-Brabant (1420), een gebouw met 4 gevels, een living van +30m², 3 slaapkamers, 1 kelder, 1 bureau en een garage.
Gebouw Inboedel tot 53.000€ Totaal Optie diefstal Optie Indirect verlies Optie Rechtsbijstand
315,35 €/jaar 94,48 €/jaar 410 €/jaar 221,06 €/jaar 19,14 €/jaar 3,33 €/jaar

Bij DVV Verzekering is het aantal vertrekken en hun afmetingen echt belangrijk. In dit voorbeeld hebben we ons gebaseerd op een huis met 4 gevels, 3 slaapkamers, 1 bureau, 1 garage en een kelder. De waarde van de inboedel wordt dus automatisch berekend op basis van het aantal opgegeven plaatsen. Opgelet voor een eigenaar die het hele huis bewoont is het sterk aangeraden "de woning" en "de inboedel (€ 53.000)" te verzekeren. U kan zich dus verzekeren vanaf slechts 34,01 €/maand* Deze prijsvoorbeelden werden berekend volgens de tarieven (zonder promo's) geldig op 18/01/2022 en kunnen variëren in functie van de datum waarop de verzekering start. De bekomen prijs omvat de taksen en de kosten.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • Dringende herstelling voor schade aan uw huis
 • Optie Franchise
 • Optie Tuin
 • Zeer uitgebreide basiswaarborgen
 • Gratis 24/24 bijstand
 • Franchise van 255,89 euro zelfs bij natuurrampen

MIN -

 • Geen 100% online afsluiting

Over DVV Verzekeringen

DVV Verzekeringen, vroeger gekend als AP Verzekeringen, is een merk van Belins SA, dat deel uitmaakt van de Belfius groep. DVV werd opgericht in 1929 en heeft nu meer dan 300 vestigingen in heel België.

De Cocoon brandverzekering voor eigenaars van DVV, met zeer uitgebreide basisgaranties, en opties op maat. U kan kiezen wat u wil verzekeren.

Voorwerp van de verzekering:

 • Eigenaar
 • gebouw en/of inhoud

Voor huurder van een studio of appartement met maximaal 2 kamers de Cocoon Start van DVV is voorzien.

Meer weten over de brandverzekering eigenaar van DVV?

Wat dekt exact de brandverzekering eigenaar van DDV?

Als eigenaar van een vastgoed wil u uw inverstering beschermen. En als bewoner, uw inboedel verzekeren. Cocoon garandeert u de volledige heropbouwwaarde van uw woning als uw premie correct berekend is volgens één van de berekeningsmethodes* voorgesteld door de maatschappij.En als bewoner, uw inboedel verzekeren.

De Cocoon woningverzekering voor eigenaars beschermt uw gebouw en uw eventueel inboedelbij:

Wat is verzekerd ?

 • Brand
 • Verschroeiing zonder ontvlamming
 • Ontploffing en implosie
 • Ontdooiing
 • Blikseminslag
 • Aanbotsen door voorwerpen die aan anderen toebehoren
 • Abnormale uitstoot van rook of roet
 • Inbraak en daden van vandalisme of kwaadwilligheid
 • Diefstal van delen van het gebouw
 • Grafschennis
 • Inwerking van elektriciteit
 • Oververhitting door gebrek aan water in ketels en warm-watertoestellen
 • Arbeidsconflicten, aanslagen en daden van terrorisme
 • Storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Waterschade en schade door minerale olië
 • Glasbreuk
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw (lichamelijke, materiële en immateriële schade)
 • Natuurrampen
 • Bijstand woning 24 uur per dag

Ten laste genomen bij schade:

 • kosten voor blussen, redding en behoud en de kosten voor de herstelling van de tuin die daaruit voortvloeien
 • kosten voor opruiming en afbraak
 • kosten voor huisvesting en gebruiksderving wanneer het goed onbruikbaar is geworden
 • verhaal van derden
 • medische en begrafeniskosten

*DVV stelt u evaluatiesystemen ter beschikking om de te verzekeren bedragen te bepalen en aldus te vermijden dat u onderverzekerd bent. Als u voor deze evaluatiemethodes kiest, wordt u voor uw volledige schade vergoed, onder voorbehoud van de in de algmene voorwaarden bepaalde franchises en vergoedingslimieten.

Schade? Direct hersteld!

Dringende herstelling voor schade aan uw woning :

In plaats van een schadevergoeding te ontvangen, kan u kiezen voor Cocoon Direct Repair.

Makkelijk, want zo moet u geen tijdrovende telefoontjes doen om een vakman te vinden die beschikbaar is. Bel uw consulent en die regelt een professionele hersteller van DVV voor u. Eenvoudig, snel en praktisch!

Optie Onrechtstreekse Verliezen

Onrechtstreekse Verliezen ?

Bij een gedekt schadegeval onder de waarborgen Branden Aanverwante Gevaren, Storm en Hagel, Waterschade, Glasbreuk en Natuurrampen wordt het bedrag van de aan de verzekerde betaalde schadevergoeding , na aftrek van de franchise, forfaitair verhoogd met 10% om de verliezen, de kosten en de nadelen te dekken die de verzekerde heeft geleden door het schadegeval.

Deze aanvullnde vergoeding bedraagt maximaal 10.326,00 euro.

Optie Rechtsbijstand

Rechtsbijstand ?

Verdediging van de verzekerde, verhaal tegen de aansprakelijke, onvermogen van derden en strafrechtelijke borgstelling

Onder de hierna volgende voorwaarden verzekert DVV, tot maximaal

 • 25.000 euro in totaal: het verweer van de verzekerde en het verhaal op de aansprakelijke personen
 • 7.500 euro: het onvermogen van de aansprakelijke personen
 • 12.500 euro: de strafrechtelijke borgstelling
Deze bedragen zijn niet geindexeerd
Optie Franchise

Engelse Franchise?

U betaalt geen franchise als het bedrag van de vergoedbare schade hoger is dan het franchisebedrag. Bij Cocoon bedraagt de franchise 255,89 euro. Is uw schade hoger? Dan wordt u al vanaf de eerste eurocent terugbetaald.

Het betreft een Engelse Franchise voor alle onderschreven waarborgen (incl. Optie Tuin): m.a.w. wanneer het bedrag van de vergoedbare schade, exclusief Onrechtstreekse verliezen, hoger is dan de franchise, dan wordt deze franchise meebetaald.

Deze optie is niet van toepassing op de waarborg Natuurrampen als deze volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau, en op de waarborg Rechtsbijstand.

Optie Tuin

Facultatieve waarborg Tuin.

U krijgt onder meer een vergoeding voor:

 • schade aan (tot max. 33.096,16 euro en 500 euro per plant) of diefstal van (tot max. 6.619,23 euro) beplantingen
 • schade aan speeltoestellen
 • kosten gemaakt voor de sanering van grond die door stookolie verontreinigd is en voor het opnieuw aanleggen van de tuin erna (tot max. 13.238,46 euro).
 • schade veroorzaakt door overlopende zwembaden en vallende takken en het waterverlies van het zwembad zelf.
Optie Media

Optie Media: alle risico's voor pc's en tablets

U krijgt een vergoeding als uw tablet, laptop of tv beschadigd is.

DVV vergoedt:

 • tot een maximum van 1.500,00 euro per schadegeval, de materiële schade waarvan de oorzaak niet uitdrukkelijk wordt gedekt door de basiswaarborgen
 • diefstal is enkel gedekt als de waarborg Diefstal uitdrukkelijk werd onderschreven
 • tot een bedrag van 500,00 euro per schade geval, de kosten voor het wedersamenstellen of herstellen van verloren gegevens en van betalende software. Indien het onmogelijk blijkt de software te herstellen of als er sprake is van incompatibiliteit na de vervanging van een beschadigd toestel, vergoeden wij de kosten voor de aankoop van gelijkwaardige software of van licenties
 • schade aan verschillende apparaten als gevolg van één oorzaak wordt als één enkel schadegeval beschouwd.
PROMO

2 maanden gratis + 10 betalend op de eerste jaarpremie van een nieuwe woningverzekering Cocoon

Uw trouw beloond door DVV Verzekeringen

DVV Stars

Het getrouwheidsprogramma DVV Stars beloont trouwe klanten die geen schade hebben. Door punten te sparen met uw autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, volledige omniumverzekering of woningverzekering kan u later uw franchise afkopen of uw bonus-malus behouden.

Hoe spaart u punten ?

U begint automatisch punten te sparen als u een autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, volledige omnium-of woningverzekering hebt bij DVV Verzekeringen

Punten sparen met uw woningverzekering:

 • Nieuwe woningverzekering bij DVV Verzekeringen: u krijgt 1 DVV Star als u ook een familiale verzekering hebt bij DVV
 • Bestaande woningverzekering bij DVV: u krijgt elk jaar 1 DVV Star als u dat verzekeringsjaar geen schade had en u een familiale verzekering bij DVV hebt

Hoe gebruikt u uw DVV Stars?

De DVV Stars komen van pas als u een schadegeval hebt:

 • autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid: met 3 of meer DVV Stars (het aantal hangt af van uw huidige bonus-malusgraad) kan u ervoor zorgen dat uw bonus-malusgraal niet stijgt
 • volledige omniumverzekering: met 6 DVV Stars kan u de franchise afkopen (tot 750 euro), als de schade groter is dan de franchise
 • woning- en familiale verzekering: met 3 DVV Stars kan u de franchise afkopen als de schade meer dan 1.000 euro bedraagt (exclusief btw als u niet btw-plichtig bent)

U mag ook DVV Stars gebruiken van gezinsleden die onder uw dak wonen