Eigenaar van een huis:
Ethias
brandverzekering Al verzekerd
vanaf 22,05€/maand
bij Ethias
Bent u huurder? Tarieven

Ethias assurance incendie
 • Herstelling in natura.
 • Verzekerd op de datum van uw keuze of vanaf de volgende dag.
 • Zeer voordelige tarieven.
 • Online simulatie en afsluiten.

In 4 stappen online
bij EthiasBij Ethias
doet u alles
online!

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen

Exemples de prix: pour un propriétaire occupant d'une maison de 2 façades, composée d'un living, d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain d'une cave et de 2 chambres située à 1020 Bruxelles. Aucune pièce supérieure à 30 m²

Exemples de prix: pour un propriétaire occupant d'une maison de 2 façades, composée d'un living, d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain d'une cave et de 2 chambres située à 1020 Bruxelles. Aucune pièce supérieure à 30 m².
Gebouw Inboedel tot 86.408€ Totaal Optie diefstal Optie Indirect verlies Optie Rechtsbijstand
201,76€ / jaar 66,48€ / jaar 268,24€ / jaar 88,92€ / jaar 11,07€ / jaar 1,93€ / jaar

Remarque : chez Ethias, le nombre de pièces et leurs dimensions est vraiment important, pour cet exemple, nous nous sommes basés sur une maison de 2 façades, 2 chambres et une cave. La valeur du contenu est calculée automatiquement selon le nombre de pièces indiquées. Attention en tant que propriétaire occupant de toute la maison, il est fortement conseillé d'assurer votre "Habitation" & votre "Contenu". Vous pouvez donc vous assurer à partir de 22,05 €/mois !

* Deze prijsvoorbeelden werden berekend volgens de tarieven geldig op woensdag 28 november 2018 - 10:28 en kunnen variëren in functie van de datum waarop de verzekering start. De bekomen prijs omvat de taksen en de kosten.

Prijsvoorbeelden voor een eigenaar-bewoner van een huis van 225m², gelegen in Waals-Brabant (1420), een gebouw met 4 gevels, een living van +30m², 3 slaapkamers, 1 kelder, 1 bureau en een garage.

Prijsvoorbeelden voor een eigenaar-bewoner van een huis van 225m², gelegen in Waals-Brabant (1420), een gebouw met 4 gevels, een living van +30m², 3 slaapkamers, 1 kelder, 1 bureau en een garage.
Gebouw Inboedel tot 86.408€ Totaal Optie diefstal Optie Indirect verlies Optie Rechtsbijstand
326,07€ / jaar 92,34€ / jaar 418,41€ / jaar 201,63€ / jaar 17,46€ / jaar 3,05€ / jaar

Opmerking: Bij Ethias is het aantal vertrekken en hun afmetingen echt belangrijk. In dit voorbeeld hebben we ons gebaseerd op een huis met 4 gevels, 3 slaapkamers, 1 bureau en een kelder. De waarde van de inboedel wordt dus automatisch berekend op basis van het aantal opgegeven plaatsen. Opgelet voor een eigenaar die het hele huis bewoont is het sterk aangeraden ‘de woning en de inboedel’ te verzekeren. U kan zich dus verzekeren vanaf slechts 34,86€/maand!

* Deze prijsvoorbeelden werden berekend volgens de tarieven geldig op woensdag 28 november 2018 - 10:28 en kunnen variëren in functie van de datum waarop de verzekering start. De bekomen prijs omvat de taksen en de kosten.

De brandverzekering voor eigenaars van Ethias, met zeer uitgebreide basisgaranties, en opties op maat. U kan kiezen wat u wil verzekeren.

Eenvoudig bij Ethias: de herstelling in natura

Bij een erkend schadegeval aan uw gebouw, kan u kiezen voor de herstelling in natura bij de aangifte van het schadegeval. Met uw akkoord stelt dan een van de inspecteurs van Ethias een hersteller aan die de nodige werken uitvoert (met spoed indien nodig). De factuur gaat vervolgens direct naar Ethias, de franchise inbegrepen!

Voorbeelden van de voordelige tarieven: Wat wil u verzekeren?

Wist u dat?

Door te kiezen voor de herstelling in natura, u van de volgende voordelen geniet:

 • vereenvoudigde schade-aangifte: een telefoontje volstaat
 • onnodig een aannemer te zoeken voor een offerte en de herstellingen
 • u moet geen geld voorschieten
 • geen franchise (besparing van 250€)
 • ultrasnelle afhandeling van het schadegeval
Bereken uw offerte en vraag uw contract online aan

U kan met enkele muisklikken een brandverzekering afsluiten bij Ethias. Het volstaat een offerte te maken en vervolgens online af te sluiten. U ontvangt het contract enkele dagen later per post.

Bovendien bent u verzekerd vanaf de datum van uw keuze (als de premie tenminste is betaald). Het is zo mogelijk reeds de volgende dag gedekt te zijn als u online betaalt.

De online offerte en afsluiting zijn mogelijk onder volgende voorwaarden :

 • Er mag geen commerciële activiteit of een vrij beroep in de woning uitgeoefend worden
 • De woning telt niet meer dan 15 vertrekken
 • De woning heeft geen lift
 • De woning heeft geen binnenzwembad
 • De woning heeft geen annex met een oppervlakte van meer 50m² of een verdieping
 • De buitenmuren zijn van onbrandbaar materiaal of geprefabriceerd met buitenstenen (geen constructie in hout of PVC)
 • Het gebouw bevindt zich op Belgisch grondgebied
 • Het gebouw is in goede staat (niet verlaten, geen ruïne)
 • Het gebouw is niet geklasseerd

Meer weten over de brandverzekering eigenaar van Ethias?

Wat dekt exact de brandverzekering eigenaar van Ethias?

De Ethias Woningverzekering dekt de vergoeding van alle materiële schade aan de verzekerde goederen toegebracht door een voorval dat ressorteert onder één van de gedekte waarborgen.

De maatschappij dekt eveneens de aansprakelijkheid die u als eigenaar kan oplopen ten gevolge van een gedekt schadegeval. Ethias dekt het gebouw en/of de inboedel die u toebehoort.

De Ethias Woningverzekering dekt :

 • Brand- en schroeischade, explosie en implosie, rook en roet
 • Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk, waterschade, bliksem
 • Stookolieschade
 • Elektriciteitsschade, ontdooiing, elektrocutie van huisdieren, breken en barsten van glas, aanstoting
 • Natuurrampen
 • Arbeidsconflicten, aanslagen en daden van terrorisme
Uitbreiding van de garanties (inbegrepen in de BA)

Verwante kosten :

Reddingskosten: Ethias komt eveneens tussen in de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die werden gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken, maatregelen die dringend en redelijk zijn en die u uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, of die dringend en redelijk genomen zijn, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken.

Andere kosten: Bij een gedekt schadegeval komt Ethias eveneens tussen in de kosten van:

 • om de verzekerde en geredde goederen te bewaren (hier inbegrepen de kosten voor voorlopige afscherming en afsluiting)
 • vooropruiming en afbraak nodig voor het herbouwen of voor de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen
 • voor de heraanleg van de tuin tot 9.463,16€
 • noodopvang wanneer de verzekerde lokalen onbruikbaar zijn geworden

Wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen, strekt de verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan deze goederen is veroorzaakt door:

 • hulpverlening of enig dienstig middel tot het behoud, het blussen of de redding
 • afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen
 • instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval
 • gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing

Aansprakelijkheidsverzekeringen: Ethias komt tussen bij: (tot 24.457.880,11€)

 • het verhaal van bewoners
 • het verhaal van derden

Als Ethias uw hoofdverblijfplaats verzekert, verzekert het eveneens uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid voor:

 • studentenverblijven in een land van de Europese Unie
 • privégarages gelegen in België op een ander adres dan het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden
 • verblijfplaatsen overal ter wereld (inclusief residentiële caravans en tenten) gedurende maximum 90 dagen per verzekeringsjaar
 • lokalen (inclusief tenten) voor familiefeesten of –bijeenkomsten in België

Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel: : De tijdelijk en gedeeltelijk verplaatste inhoud (met uitsluiting van bromfietsen met een cilinderinhoud van minder dan 50 CC en zitmaaiers, en van de inhoud die zich in een tweede verblijf van de verzekerde bevindt) blijft verzekerd in de gehele wereld.

Optionele garantie Diefstal en Vandalisme

Wat is gedekt ?

Ethias vergoedt het verlies van en de schade veroorzaakt aan de verzekerde inhoud die zich op de in dit contract aangeduide plaats bevindt door:

 • diefstal of poging tot diefstal
 • vandalisme

Maar dekt eveneens :

 • Diefstal gepleegd met geweld of bedreiging op de verzekeringsnemer of de bij hem inwonende personen, overal ter wereld, hierin begrepen de diefstal van de verzekerde inhoud gepleegd op hoger vermelde wijze in een motorrijtuig
 • Diefstal door middel van een inbraak in een lokaal en daden van vandalisme, met betrekking tot uw inhoud wanneer deze gedeeltelijk en tijdelijk verplaatst is naar een ander gebouw in een land van de Europese Unie
 • De vervanging van sloten van deuren die rechtstreeks toegang geven tot de verzekerde lokalen, ten gevolge van diefstal en verlies van de huissleutels, op voorwaarde dat het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden kan geïdentificeerd worden
 • Diefstal van een gedeelte van het gebouw op voorwaarde dat het verzekerde gebouw uw hoofdverblijfplaats is
 • Diefstal van tuinmeubelen die zich op het in dit contract aangeduide adres bevinden
 • De schade aan de toegangsdeur van het appartement waarvan u eigenaar bent (onder voorwaarden)

Vergoedingsbeperkingen per schadegeval (maximaal) :

 • juwelen worden vergoed aan vervangwaarde tot 3.915,79€
 • uurwerken worden vergoed aan nieuwwaarde tot 1.957,89€
 • waarden en schade aan deze waarden tot 1.957,89€
 • tuinmeubelen tot 1.957,89€
 • diefstal op personen tot 7.831,58€
 • diefstal en beschadiging door vandalisme van verplaatste meubels tot 7.831,58€
 • diefstal en beschadiging door vandalisme van goederen die zich bevinden in een kelder/garage tot 1.957,89€
 • diefstal en beschadiging door vandalisme van goederen die zich bevinden in een constructie tot 1.957,89€
 • schade aan de toegangsdeur van het appartement tot 3.915,79€
Optionele garantie Onrechtstreekse Verliezen

Wat is verzekerd ?

Bij een gedekt schadegeval zal het verschuldigde bedrag van de schadevergoeding met 10 % worden verhoogd als vergoeding voor om het even welk verlies, kosten en nadelen die u ten gevolge van het schadegeval lijdt.

Wat is niet verzekerd ?

De schadevergoedingen, uitgekeerd op grond van één van de hierna vermelde waarborgen, komen niet in aanmerking voor de berekening het bedrag van de onrechtstreekse verliezen:

 • verhaal van derden, huurders en gebruikers
 • diefstal en vandalisme
 • natuurrampen
 • burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde goederen
 • rechtsbijstand
 • reddingskosten
 • bijstand na schade
 • expertisekosten
Plafond van de tussenkomst: de tussenkomst gaat tot een maximum van 9.463,16€
Optionele garantie Rechtsbijstand

Wat is verzekerd?

Ethias garandeert :

 • het ter beschikking stellen van de noodzakelijke juridische middelen voor de verdediging van uw belangen
 • het ten laste nemen tot 25.000 euro per schadegeval van de honoraria en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan uw verdediging

Toepassingsgebied :

 • Een derde is aansprakelijk voor de schade gedekt onder de waarborg Brandschade, Waterschade of Stookolieschade
 • In het kader van een gedekt schadegeval brengt een derde uw aansprakelijkheid in het gedrang en de te verdedigen belangen zijn verschillend van de maatschappij

Ethias komt eveneens tussen: voor de schade ten belope van 6.200 euro, omschreven als ‘Brandschade’, ‘Waterschade’ of ‘Stookolieschade’ als die werd veroorzaakt door een met naam bekende derde die als onvermogend is erkend, voor zover deze schade niet voortvloeit uit een opzettelijk feit.

Criteria voor de vaststelling van de schadevergoeding

Het bedrag van de schadevergoeding wordt berekend volgens de nieuwwaarde.

Dit betekent voor:

 • het gebouw: vergoeding van de kostprijs voor de heropbouw op de dag van het schadegeval met gebruik van nieuwe gelijksoortige materialen (inbegrepen BTW en ereloon architect)
 • de inhoud: vergoeding van de kostprijs van wedersamenstelling op de dag van het schadegeval, om de beschadigde goederen te vervangen door gelijkaardige goederen van eenzelfde kwaliteit en met vergelijkbare kenmerken

Het bedrag van de schadevergoeding is gebaseerd op de reële waarde voor:

 • Het materieel
 • De schade eigen aan aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Koopwaar

De schadevergoeding is gebaseerd op de vervangwaarde voor:

 • dieren, zonder rekening te houden met hun concours- of wedstrijdwaarde
 • land- en tuinbouwproducten
 • waarden
 • juwelen, voorwerpen uit edele metalen, antieke meubels, kunstvoorwerpen en andere zeldzame of kostbare voorwerpen

De schadevergoeding is gebaseerd op de marktwaarde voor :

 • rollend landbouwmaterieel, motorrijtuigen en aanhangwagens die geen koopwaar zijn

Vergoedingsbeperking: de limiet per voorwerp of collectie bedraagt 15.228,07€

Opgelet: Ingeval van vergoeding in nieuwwaarde, zal enkel het deel van de slijtage boven de 30% van de schadevergoeding worden afgetrokken. Voor schaderegelingen in het kader van de waarborg « natuurrampen » wordt de schadevergoeding echter verminderd met de totale slijtage van ieder beschadigd verzekerd goed of deel ervan wanneer die slijtage meer dan 30 % van de nieuwwaarde bedraagt.
Franchise?

Alle garanties voorzien een franchise :

 • Voor de garantie Natuurrampen bedraagt ze 1.203,69€
 • Voor de andere garanties is dat 244,59€

Als er een hogere franchise wordt vermeld in de garantie die van toepassing is of in specifieke omstandigheden, is de hoogste franchise geldig.

Mogelijkheid om de franchise niet te betalen: bij een gedekt schadegeval in uw gebouw, kan u kiezen voor herstelling in natura bij de aangifte van het schadegeval.

Dan wordt de factuur van de hersteller door Ethias betaald, inclusief de franchise!

Online afsluiten?

Bij Ethias kan u de aanvraag volledig online uitvoeren. U ontvangt daarna de verzekeringsdocumenten per email of post bij u thuis.

Dat is heel handig, want u moet zelfs niet naar een kantoor gaan, en bovendien geniet u van 2 maand gratis verzekering tijdens het eerste jaar.

Betaling van de premie?

De jaarlijkse premie is vooraf te betalen bij voorlegging van de factuur of bij de verwittiging op de vervaldag en op die datum te betalen.

Naar de Ethias segmentatiecriteria