Ethias : prijs brandverzekering huurder van een huis in België | Brandverzekering-Simulatie.be

Huurder van een huis:
Ethias Bent u eigenaar?

Ethias brandverzekering
 • Decavi trofeë 2023
 • Vergoeding voor herlocatie
 • 0€ franchise*
 • Bereken, teken en betaal 100% ONLINE !

In 4 stappen online
bij Ethias

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen
Bancontact Visa MasterCard

Prijsvoorbeelden voor de online aanvraag van een brandverzekering huurder (zonder de promotie) bij Ethias voor de huurder van een huis langs 2 kanten ingesloten door andere woningen, waarvan de huur niet hoger ligt dan 1.708,94 euro per maand en gelegen in 1120 Brussel.

Prijsvoorbeelden brandverzekering huurder van een huis bij Ethias.
Huurprijs Brandverekering huurder + Inboedel Diefstal (Optie) Rechtsbijstand (Optie)
tot 1.708 euro 263,19 €/jaar 142,42 €/jaar 14,24 €/jaar

* Als huurder van een huis is het aangeraden de garanties “Huurdersrisico” “Inhoud (€78.326,24)” af te sluiten alles inbegrepen. U bent vrij om te kiezen tussen de garanties,“Huurdersrisico (167,44 €/jaar)”, "Inhoud (95,75 €/jaar)", "Rechtsbijstand (14,24 €/jaar). Premies brandverzekering berekend op 19/06/2023

Prijsvoorbeelden voor de aanvraag van een brandverzekering huurder bij Ethias voor de huurder van een huis (villa), gelegen in 1420 Eigenbrakel.

Prijsvoorbeelden brandverzekering huurder van een huis bij Ethias zonder de promotie gelegen in 1420 Eigenbrakel.
Huurprijs Huurdersaansprakelijkheid + Inboedel Diefstal (Optie) Rechtsbijstand (Optie)
tot 1.708 euro 263,19 €/jaar (tot 78.326€) 142,42 €/jaar 14,24 €/jaar
1.800 euro 404,97 €/jaar (tot 134.329€) 305,75 €/jaar 4,78 €/jaar

* Als huurder van een huis is het aangeraden de garanties “Huurdersrisico” “Inhoud (€78.326)” en de "Rechtsbijstand" af te sluiten. U bent vrij om te kiezen tussen de garanties,“Huurdersrisico (167,44 €/jaar)”, "Inhoud (95,75 €/jaar)", "Rechtsbijstand (14,24 €/jaar), "Diefstal" (142,42€/jaar). Premies brandverzekering berekend op 19/06/2023

Commentaar Ethias huurder huis

Commentaar

Ethias is de leider op de Belgische verzekeringsmarkt en biedt een brandverzekering aan die forfaitair is berekend voor de huurder van een huis als de huurprijs niet meer bedraagt dan €1.708,94. Deze uiterst complete brandverzekering, die meermaals werd bekroond met de Decavi Trofee, omvat steeds enkele exclusieve items, zoals een vergoeding bij relocatie en 0€ franchise voor de schade van meer dan 309,05 euro. Bovendien genieten jongeren tot 30 jaar bij Ethias van het Starter Pack, een combinatie van een huurdersverzekering en een familiale verzekering in een zeer voordelig pack, en krijgen ze er nog 4 maanden gratis bij het eerste jaar. Bij deze pionier van de digitale verzekeringen bent u er in enkele kliks zeker van dat u goed verzekerd bent.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • Decavi trofeë 2023, 2022, 2021
 • Verzekering op maat vrijkeuze van garantie
 • 0€ franchise
 • Vergoeding voor herlocatie*
 • 100% Online verzekere in enkele minuten zonder u te verplaatsen

MIN -

Over Ethias

Ethias (vroeger SMAP of OMOB - 1919) is de derde grootste verzekeraar van het land ver alle branches heen, met meer dan 1 miljoen verzekerden. Deze maatschappij is gedeeltelijk eigendom van de federale staat, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest. Ethias is een directe verzekeraar die werkt via 37 regionale kantoren.

Diensten van Ethias aan zijn klanten bij een schadegeval

Assistentie is 24 uur per dag beschikbaar. In bepaalde gevallen kunt u kiezen voor reparaties in natura van Ethias. Ethias coördineert dan een hersteller voor u, die indien nodig met spoed de nodige werkzaamheden uitvoert.

U kunt uw aanvraag sturen:

 • Per telefoon op 04/220.34.00
 • Via de Ethias app
 • Via je klantenaccount op de Ethias website
 • Via je smartphone met de Ethias app
 • Per post naar: Ethias, Dienst Schade Brand, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik.
 • Via een bezoek aan een Ethias-kantoor

Ethias score voor klachtenafhandeling door Testaankoop

De consumentenorganisatie Testaankoop kende Ethias in november 2023 de score van "Goede klachtenafhandelingsservice" toe met 78 punten, met een gemiddelde reactietijd van slechts 1 dag.

Ethias huurdersverzekering is een volledige brandverzekering met een aantal exclusieve voordelen.

Voorwerp van de verzekering:

 • Huurder met een maandhuur lager dan € 1.708
 • huurdersaansprakelijkheid en/of inhoud

Voor eigenaar of huurder met een maandhuur hoger dan € 1.708, de woningverzekering van Ethias is voorzien.

Meer weten over de huurdersverzekering van Ethias?

Ethias Brandverzekering voor Huurders

De huurdersverzekering verzekert uw huurdersaansprakelijkheid voor de materiële schade veroorzaakt door een gedekt schadegeval aan uw woning en inhoud. Aanvullend dekt ze ook uw burgerlijke aansprakelijkheid m.b.t. de verzekerde goederen naar anderen toe.

Wat is verzekerd ?

 • Brand, ontploffing en implosie
 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
 • Natuurrampen, aanstoting
 • Werking van elektriciteit en bliksem
 • Scahde veroorzaakt door water en stookolie
 • Breken of barsten van glas, tv-schermen, het glas van kookplaten
 • Schade die door uw verzekerde goederen wordt veroorzaakt aan derden
 • Wederverhuringsvergoeding

Waarborguitbreidingen

 • de kosten die u heeft moeten maken wegens het schadegeval (redding, tijdelijke woning, opruimen van puin, enz.)
 • bij dekking "Gebouw" voor uw hoofdverblijfplaats: uw huurdersaansprakelijkheid voor studentenwoningen, voor garages op een ander adres, voor verblijfplaatsen overal ter wereld, voor de lokalen in België voor feesten of familiebijeenkomsten;
 • bij dekking "Inhoud": de tijdelijke en gedeeltelijke overplaatsing van de inhoud overal ter wereld.

Vergoedingsgrens:de schadevergoeding wordt beperkt tot:

 • € 39.170,21 voor de inhoud van een appartement
 • € 61.553,19 voor de inhoud van een woning

Per voorwerp of verzameling werd de grens bepaald op € 8.100

Optie Diefstal

De waarborg "Diefstal en vandalisme" verzekert uw inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en daden van vandalisme

Wat is verzekerd?

 • Het verlies en de schade aan de verzekerde inhoud die zich op de in de contract aangeduide plaats bevindt, toegebracht door diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade aan het gebouw dat zich bevindt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden toegebracht als direct resultaat van een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Diestal gepleegt met geweld of bedreiging op de verzekeringsnemer of de bij hem inwonende personen, overal ter wereld, hierin begrepen de diefstal van de verzekerde inhoud gepleegd op hoger vermelde wijze ineen motorrijtuig.
 • Diefstal door middel van een inbraak in een lokaal en daden van vandalisme, met betrekking tot uw inhoud wanneer deze gedeeltelijk en tijdelijk verplaatst is naar een ander gebouw.
 • De vervanging van sloten van deuren die rechtstreeks toegang geven tot de verzekerde lokalen, ten gevolge van diefstal en verlies van de huissleutels op voorwaarde dat het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden geïdentificeerd kan worden..
 • De opzettelijke beschadiging van grafmonumenten waarvan u eigenaar bent voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft.

Vergoedingsbeperkingen per schadegevalde volgende schadevergoedingsgrenzen worden toegepast:

 • juwelen aan maximum 2.100 euro
 • horloges aan maximum 1.100 euro
 • waarden en de schade aan deze waarden aan maximum 1.100 euro
 • diefstal op de persoon aan maximum 4.200 euro
 • diefstal en beschadiging door vandalisme van gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud aan maximum 4.200 euro
 • diefstal met braak en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in de volledig afgesloten kelders en garages van een gebouw dat u slechts gedeeltelijk betrekt, aan maximum 1.100 euro
 • diefstal met braak en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in een volledig afgesloten niet-aanpalende of aanpalende constructie zonder rechtstreekse doorgang naar het hoofdverblijf, aan maximum 1.100 euro
Opties rechtsbijstand

Met deze waarbog geniet u rechtsbijstand, waardoor de verdediging van uw belangen wordt gegarandeerd.

Vergoeding tot € 12.500 (niet geïndexeerd van uw kosten tijdens de uitoefening van uw rechten t.o.v. derden via minnelijke schikking of gerechtelijke procedures

Om de lange procedures te vermijden, kunt ook kiezen voor een bemiddelingsprocedure, want een minnelijke schikking biedt vaak het beste resultaat.

Wederverhuringsvergoeding

De wederverhuringsvergoeding (exclusief bij Ethias). Het gaat over het bedrag dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract. Indien u of uw partner zich genoodzaakt voelt om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, scheiding of ontslag, betaalt Ethias u de wederverhuringsvergoeding terug.

Voorwaarden: om de waarborg te kunnen genieten moeten volgende voorwaarden zijn vervuld gedurende de dekking van de polis:

De opzegging van het huurcontract moet het gevolg zijn van één van volgende gebeurtenissen, overkomen aan de verzekeringsnemer, diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner:

 • het overlijden voor de leeftijd van 75 jaar
 • de echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen
 • het ontslag

De betekening van de opzegging van het huurcontract dient te gebeuren binnen 6 maanden na:

 • het overlijden;
 • de datum van het wijzigen van het domicilieadres van een van beide partners
 • de ontvangst van de aangetekende ontslagbrief of het deurwaardersexploot
Franchise

Vrijstelling €0 als je schade hoger is dan €309,05.

Ethias brengt per schadegeval een vrijstelling van 309,05 euro in mindering van de materiële schade. Als de schadevergoeding meer bedraagt dan de vrijstelling, dan is ze niet van toepassing

Als in de toepasselijke waarborg of in de bijzondere voorwaarden een hogere vrijstelling werd vastgelegd, wordt deze in elk geval in mindering gebracht, zelfs als de schadevergoeding meer bedraagt dan het bedrag van die hogere vrijstelling

Algemene voorwaarden en informatie fiche over de brandverzekering van Ethias