Huurder van een huis:
EthiasAl verzekerd
vanaf 15,36 €/maand
bij Ethias
Bent u eigenaar?

Ethias assurance incendie
 • Decavi trofeë 2020, 2019, 2018, 2017
 • UNIEK: vergoeding voor herlocatie
 • UNIEK: 0€ franchise
 • 100% Online

In 4 stappen online
bij EthiasBij Ethias
doet u alles
online!

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen
PROMO -15% korting* het 1ste verzekeringsjaar als U online afsluit tot 31/12/2021.
Bancontact Visa MasterCard

Prijsvoorbeelden voor de online aanvraag van een brandverzekering huurder (zonder de promotie) bij Ethias voor de huurder van een huis langs 2 kanten ingesloten door andere woningen, waarvan de huur niet hoger ligt dan 1.417 euro per maand en gelegen in 1020 Brussel.

Prijsvoorbeelden brandverzekering huurder van een huis bij Ethias.
Huurprijs Brandverekering huurder + Inboedel Diefstal (Optie)
800 euro 216,14 €/jaar 105,85 €/jaar
900 euro 216,14 €/jaar 105,85 €/jaar
1.000 euro 216,14 €/jaar 105,85 €/jaar
tot 1.460 euro 216,14 €/jaar 105,85 €/jaar

* Voor dit voorbeeld is het tarief enkel geldig als u uw brandverzekeringscontract huurder online afsloot. Als huurder van een huis is het aangeraden de garanties “Huurdersrisico” “Inhoud (€64.985)” af te sluiten alles inbegrepen. U bent vrij om te kiezen tussen de garanties,“Huurdersrisico (139,45 €/jaar)”, "Inhoud (76,69 €/jaar)", "Rechtsbijstand (12,46 €/jaar). Premies brandverzekering berekend op vrijdag 6 augustus 2021 - 16:26

Prijsvoorbeelden voor de aanvraag van een brandverzekering huurder bij Ethias voor de huurder van een huis langs 2 kanten ingesloten door andere woningen, waarvan de huur niet hoger ligt dan 1.417 euro per maand en gelegen in 1020 Brussel.

Prijsvoorbeelden brandverzekering huurder van een huis bij Ethias zonder de promotie gelegen in 1120 Brussel.
Huurprijs Huurdersaansprakelijkheid + Inboedel Diefstal (Optie)
800 euro 258,03 €/jaar 161,89 €/jaar
900 euro 258,03 €/jaar 100,43 €/jaar
1.000 eur 258,03 €/jaar 161,89 €/jaar
tot 1.460 eur 258,03 €/jaar 161,89 €/jaar

** Voor dit voorbeeld is het tarief enkel geldig als u uw brandverzekeringscontract huurder in een kantoor afsloot. Als huurder van een huis is het aangeraden de garanties “Huurdersrisico” “Inhoud (€64.985)” en de "Rechtsbijstand" af te sluiten voor de prijs van 258,03 €/jaar alles inbegrepen. U bent vrij om te kiezen tussen de garanties,“Huurdersrisico (160,37 €/jaar)”, "Inhoud (97,66 €/jaar)", "Rechtsbijstand (12,46 €/jaar). Premies brandverzekering berekend op vrijdag 6 augustus 2021 - 16:26

Commentaar Ethias huurder huis

Commentaar

Ethias is de leider op de Belgische verzekeringsmarkt en biedt een brandverzekering aan die forfaitair is berekend voor de huurder van een huis als de huurprijs niet meer bedraagt dan €1.342. Deze uiterst complete brandverzekering, die meermaals werd bekroond met de Decavi Trofee, omvat steeds enkele exclusieve items, zoals een vergoeding bij relocatie en 0€ franchise voor de schade van meer dan 265 euro. Bovendien genieten jongeren tot 30 jaar bij Ethias van het Starter Pack, een combinatie van een huurdersverzekering en een familiale verzekering in een zeer voordelig pack, en krijgen ze er nog 4 maanden gratis bij het eerste jaar. Bij deze pionier van de digitale verzekeringen bent u er in enkele kliks zeker van dat u goed verzekerd bent.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • Decavi trofeë 2019, 2018, 2017
 • WEBPROMO: 15% korting
 • Verzekering op maat vrijkeuze van garantie
 • UNIEK : 0€ franchise
 • UNIEK : vergoeding voor herlocatie*
 • 100% Online verzekere in enkele minuten zonder u te verplaatsen

MIN -

 • U geniet niet van de 15% korting gedurende het 1e verzekeringsjaar als u afsluit via een agentschap

Ethias huurdersverzekering is een volledige brandverzekering met een aantal exclusieve voordelen.

Voorwerp van de verzekering:

 • Huurder met een maandhuur lager dan € 1.342
 • huurdersaansprakelijkheid en/of inhoud

Voor eigenaar of huurder met een maandhuur hoger dan € 1.342, de woningverzekering van Ethias is voorzien.

Meer weten over de huurdersverzekering van Ethias?

Ethias Brandverzekering voor Huurders

De huurdersverzekering verzekert uw huurdersaansprakelijkheid voor de materiële schade veroorzaakt door een gedekt schadegeval aan uw woning en inhoud. Aanvullend dekt ze ook uw burgerlijke aansprakelijkheid m.b.t. de verzekerde goederen naar anderen toe.

Wat is verzekerd ?

 • Brand, ontploffing en implosie
 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
 • Natuurrampen, aanstoting
 • Werking van elektriciteit en bliksem
 • Scahde veroorzaakt door water en stookolie
 • Breken of barsten van glas, tv-schermen, het glas van kookplaten
 • Schade die door uw verzekerde goederen wordt veroorzaakt aan derden
 • Wederverhuringsvergoeding

Waarborguitbreidingen

 • de kosten die u heeft moeten maken wegens het schadegeval (redding, tijdelijke woning, opruimen van puin, enz.)
 • bij dekking "Gebouw" voor uw hoofdverblijfplaats: uw huurdersaansprakelijkheid voor studentenwoningen, voor garages op een ander adres, voor verblijfplaatsen overal ter wereld, voor de lokalen in België voor feesten of familiebijeenkomsten;
 • bij dekking "Inhoud": de tijdelijke en gedeeltelijke overplaatsing van de inhoud overal ter wereld.

Vergoedingsgrens:de schadevergoeding wordt beperkt tot:

 • € 39.170,21 voor de inhoud van een appartement
 • € 61.553,19 voor de inhoud van een woning

Per voorwerp of verzameling werd de grens bepaald op € 8.100

Optie Diefstal

De waarborg "Diefstal en vandalisme" verzekert uw inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en daden van vandalisme

Wat is verzekerd?

 • Het verlies en de schade aan de verzekerde inhoud die zich op de in de contract aangeduide plaats bevindt, toegebracht door diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade aan het gebouw dat zich bevindt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden toegebracht als direct resultaat van een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Diestal gepleegt met geweld of bedreiging op de verzekeringsnemer of de bij hem inwonende personen, overal ter wereld, hierin begrepen de diefstal van de verzekerde inhoud gepleegd op hoger vermelde wijze ineen motorrijtuig.
 • Diefstal door middel van een inbraak in een lokaal en daden van vandalisme, met betrekking tot uw inhoud wanneer deze gedeeltelijk en tijdelijk verplaatst is naar een ander gebouw.
 • De vervanging van sloten van deuren die rechtstreeks toegang geven tot de verzekerde lokalen, ten gevolge van diefstal en verlies van de huissleutels op voorwaarde dat het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden geïdentificeerd kan worden..
 • De opzettelijke beschadiging van grafmonumenten waarvan u eigenaar bent voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft.

Vergoedingsbeperkingen per schadegevalde volgende schadevergoedingsgrenzen worden toegepast:

 • juwelen aan maximum 2.100 euro
 • horloges aan maximum 1.100 euro
 • waarden en de schade aan deze waarden aan maximum 1.100 euro
 • diefstal op de persoon aan maximum 4.200 euro
 • diefstal en beschadiging door vandalisme van gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud aan maximum 4.200 euro
 • diefstal met braak en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in de volledig afgesloten kelders en garages van een gebouw dat u slechts gedeeltelijk betrekt, aan maximum 1.100 euro
 • diefstal met braak en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in een volledig afgesloten niet-aanpalende of aanpalende constructie zonder rechtstreekse doorgang naar het hoofdverblijf, aan maximum 1.100 euro
Opties rechtsbijstand

Met deze waarbog geniet u rechtsbijstand, waardoor de verdediging van uw belangen wordt gegarandeerd.

Vergoeding tot € 12.500 (niet geïndexeerd van uw kosten tijdens de uitoefening van uw rechten t.o.v. derden via minnelijke schikking of gerechtelijke procedures

Om de lange procedures te vermijden, kunt ook kiezen voor een bemiddelingsprocedure, want een minnelijke schikking biedt vaak het beste resultaat.

Wederverhuringsvergoeding

De wederverhuringsvergoeding (exclusief bij Ethias). Het gaat over het bedrag dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract. Indien u of uw partner zich genoodzaakt voelt om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, scheiding of ontslag, betaalt Ethias u de wederverhuringsvergoeding terug.

Voorwaarden: om de waarborg te kunnen genieten moeten volgende voorwaarden zijn vervuld gedurende de dekking van de polis:

De opzegging van het huurcontract moet het gevolg zijn van één van volgende gebeurtenissen, overkomen aan de verzekeringsnemer, diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner:

 • het overlijden voor de leeftijd van 75 jaar
 • de echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen
 • het ontslag

De betekening van de opzegging van het huurcontract dient te gebeuren binnen 6 maanden na:

 • het overlijden;
 • de datum van het wijzigen van het domicilieadres van een van beide partners
 • de ontvangst van de aangetekende ontslagbrief of het deurwaardersexploot
Ethias en jongeren

Formule STARTER PACK voor de jonge huurder.

Voorwaarden: jonger dan 30 jaar zijn + huur ten hoogste 1.200€ Vos avantages :

 • 4 maand gratis: premie, op voorwaarde dat u het Starters Pack online afsloot.
 • Het is een pack: het bevat een huurdersverzekering samen met een dekking familiale aansprakelijkheid. De BA familiaal is dus steeds inbegrepen. Ook een verzekering voor “huispersoneel” is meteen voorzien, evenals rechtsbijstand.
 • Schadevergoeding bij opzegging: Een exclusiviteit van Ethias die u vergoedt ten bedrage van 3 maanden opzeg bij noodzakelijke verhuis na het overlijden van uw medehuurder, of zijn vertrek (huwelijk) enz…
 • Bovendien worden er optionele garanties aangeboden: indien u dat wenst kan ook de inboedel verzekerd worden, of neemt u er een diefstalverzekering of rechtsbijstand bij. Zo stelt u het contract samen afhankelijk van uw behoeften.
 • Ethias 24u/24 is inbegrepen in het pack.
Franchise

Vrijstelling € 0 als je schade hoger is dan € 265,42.

Ethias brengt per schadegeval een vrijstelling van 265,42 euro in mindering van de materiële schade. Als de schadevergoeding meer bedraagt dan de vrijstelling, dan is ze niet van toepassing

Als in de toepasselijke waarborg of in de bijzondere voorwaarden een hogere vrijstelling werd vastgelegd, wordt deze in elk geval in mindering gebracht, zelfs als de schadevergoeding meer bedraagt dan het bedrag van die hogere vrijstelling

Uw kortingen bij Ethias
 • 15% korting als u online afsluit.
 • 4 maanden gratis Starter Pack
 • Als u een Woning- of Autoverzekering bij Ethias hebt, geniet u lagere tarieven op andere verzekeringen