Huurder van een appartement of een huis: DVV COCOON START -50%
het 1ste verzekeringsjaar
als u het nest verlaat

Dvv Cocoon Start brandverzekering
 • Compleet huurdersverzekering voor 25 €/maand
 • Zeer goede score bij TESTAANKOOP*
 • Exclusieve waarborg voor Cocoon Start
 • Uitgebreide bijstand 24/24
 • Maandelijkse betaling zonder supplement.

2 van de 4 stappen online
bij DVV

Online bereken Bereken Online offerte Offerte Geen online afsluiten Afsluiten Geen online betalen Betalen

Onze simulatie van een premie voor een appartement van minder dan 125m² of een huis van minder dan 200m² en hun inboedel gelegen in 1030 Brussel.

Onze simulatie van een premie voor een appartement van minder dan 125m² of een huis van minder dan 200m² en hun inboedel gelegen in 1030 Brussel.
Oppervlake BA huurder gebouw Inboedel
(33.096€)
Diefstal Familiale verzekering Totaal
80m2 inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen 300 €/jaar of
25 €/maand
90m2 inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen 300 €/jaar of
25 €/maand
100m2 inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen 300 €/jaar of
25 €/maand
125m2 inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen 300 €/jaar of
25 €/maand

* Premie berekend op woensdag 1 april 2020 - 10:11, onder voorbehoud van fouten voor een appartement van minder dan 125m² gelegen op de 2de verdieping van een ingesloten gebouw in 1030 Brussel, met een inboedelwaarde van 33.096€.

De favoriet van de redactie

Onze favoriet

De brandverzekering Cocoon Start werd gekozen omdat het een compleet pack is dat uw verzekeringen verplichte BA huurder + inboedel + diefstal + familiale verzekering groepeert. Daarnaast biedt het ook handige dekkingen zoals rechtsbijstand bij huurgeschillen met de eigenaar, een bijstandscentrale voor herstellingen waarop u 3x per jaar beroep kan doen voor problemen in uw huurpand en de dekking Home Computer die uw tablets en computers dekt. En dat is niet alles want DVV verhoogt de schadevergoeding met 10% voor de andere kosten, wat zeer genereus is. Bij verhuizing geniet u van een verzekering lichamelijke ongevallen. En dat allemaal voor amper 25 €/ per maand.

Voordelen & Nadelen

Plus +

 • Formule all-in-one voor 25 €/maand
 • PROMO: nu van 2 tot 6 maanden gratis
 • EXCLUSIEF: Home Computer
 • EXCLUSIEF: Lichamelijke ongevallen
 • EXCLUSIEF: Home Emergency
 • Familiale verzekering inbegrepen
 • Optie Diefstal inbegrepen

Min -

 • De prijs is niet geldig voor appartementen van meer dan 125m² of huizen van meer dan 200 m².

Cocoon Start verzekeringspakket voor huurders

Cocoon Start van DVV Verzekeringen is een combinatie van een woningverzekering en een familiale verzekering met specifieke voordelen voor huurders.

Cocoon Start voor wie?

 1. huurder van een huis (max. 200 m²)
 2. huurder van een appartement (max. 125 m²)

Hoeveel kost een Cocoon Start?

 1. woningverzekering (huurwoning en inboedel)
 2. + optie diefstal
 3. + familiale verzekering

Vraag uw Cocoon Start aan voor 25€/maand

Cocoon Start

Brand en aanverwante gevaren

Cocoon Start biedt ruime bescherming bij:

 • brand, verschroeiing (tot max. 2.065,20 euro) en ontploffing
 • schade door ontdooing van koelkast of diepvries (tot max. 2.065,20 euro)
 • schade aan elektrische toestellen en installaties door inwerking van elektriciteit

Cocoon Start betaalt uw elektrische apparaten terug aan de prijs die u zou betalen om ze opnieuw te kopen

Storm, hagel, sneeuw en ijsdruk

Alle schade aan uw huurwoning en inboedel is verzekerd. Tuinmeubelen en barbecues, die omgewaaid of beschadigd zijn door hagel, worden vergoed tot 2.581,50 euro

Schade aan andere voorwerpen die buiten liggen, zoals speelgoed, betaalt de verzekering niet terug

Waterschade

Cocoon Start dekt onder meer schade aan uw inboedel veroorzaakt door lekkende buizen of dakbedekking en door het insijpelen van water

Niet vergoed is onder meer het verlies van het water zelf of van schade door grondwater

Glasbreuk

Cocoon Start betaalt het breken of barsten van ruiten en soortgelijke materialen. Zoals voorbeeld

 • ruiten, spiegels, glazen tafels, doorschijnende of doorzichtige platen
 • schermen van flatscreen-tv's (tot 3.303,62 euro)
 • kookplaten (vitrokeramsich of inductie)

Krassen en afschilferingen zijn niet terugbetaald

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Cocoon Start dekt dekt alle schade die anderen hebben door uw inhoud, zoals bij voorbeeld uw barbecue die weg waaide en daarbij de wagen van uw buurman beschadigd heeft

Schade veroorzaakt door motorvoertuigen is niet gedekt

Natuurrampen

Cocoon Start betaalt schade door:

 1. overstroming
 2. openbare riolen die overlopen waardoor uw kelder of appartement onder loopt

Inboedel die zich niet in de woning bevindt is niet gedekt

Diefstal

Cocoon Start vergoedt de schade aan uw inboedel veroorzaakt door diefstal. Ook de gestolen inboedel betaalt de verzekering terug (max. 12.097,50 euro per voorwerp)

Diefstal van dieren is niet gedekt

Rechtsbijstand

De verezkeringen verdedigen uw rechten, zowel in der minne als voor de rechtbank,om schadevergoeding te bekomen voor de herstelling van schades aan uw eigendommen (tot 25.000 euro)

Onrechtstreekse verliezen

U vermijdt eventuele bijkomende kosten bij een schadegeval. Uw schadevergoeding wordt met 10% verhoogd, met een maximum van 10.326,00 euro.

Niet van toepassing op de waarborgen Diefstal en Aansprakelijkheid

Home Computer - exclusief voor Cocoon Start

Hebt u per ongeluk drank gemorst op het toetsenbord van uw computer of op uw tablet? Gelukkig dekt Cocoon Start ook dit soort vervelende situaties (tot 1.588,62 euro).

Deuken of krassen die de werking van uw computer niet verhinderen, zijn niet gedekt

Lichamelijke ongevallen bij verhuis - exclusief voor Cocoon Start

Uw beste vriend breekt zijn been terwijl hij u helpt verhuizen? Gelukkig vergoeden we de medische kosten (tot 2.500 euro) en bovendien betaalt de verzekering een fofaitaire vergoeding in geval van invaliditeit.

Belhalve bij auto-ongeval

Rechtsbijstand Huurgeschillen - exclusief voor Cocoon Start

Heeft u een contractueel geschil over de huur van uw woning? Dan verzekert DVV uw rechtsbijstand (tot 25.000 euro).

Belhalve als u bijvoorbeeld zelf uw huur niet hebt betaald

Home Emergency - exclusief voor Cocoon Start

Zit het toilet verstopt net als u vrienden hebt uitgenodigd voor een etentje? Geen nood, u kan zoals in heel wat andere gevallen 24 uur op 24 terecht bij de bijstandscentrale voor een dringende interventie.Tot maximaal 3 keer per jaar.

Onderhoudswerken of het vervangen van huishoudtoestellen komen uiteraard niet in aanmerking voor deze waarborg.

Familiale Verekering

Cocoon Start verzekert overal ter wereld de schade aan derden, veroorzaakt door u, door iedere persoon die bij u inwoont en door uw huisdieren.

Opgelet: schade die u toebrengt aan uw inwonende familieleden wordt niet gedekt.

Home Computer - Exclusief voor Cocoon Start

De verzekering vergoedt de materiële schade aan de home computer, zowel voor privé- als voor beroepsgebruik

 1. volgens de regels en uitsluitingen van de waarborg waaronder het verzekerde gevaar valt
 2. indien de schadeoorzaak niet uitdrukkelijk gedekt is onder één van die waarborgen, zijn toch de materiële schade tot 1.588,62 euro vergoed per schadegeval

Schade aan verschillende home computers tegelijk als gevolg van één en dezelfde oorzaak wordt hierbij als één schadegeval beschouwd.

Wordt echter niet vergoed:

 1. de schade van louter esthetische aard die de goede werking van computers niet verbindert, zoals krassen en deuken.
 2. de schade veroorzaakt door gebreken of fouten van materiaal, constructie of montage
 3. voorzienbare risico's zoals een gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant of de normale en toenemende sleet
 4. de schade aan programma"s en informatiedragers
 5. de schade computers die zicht op het moment van het schadegeval buiten de ligging van het gebouw bevinden
 6. de schade die contractueel of wetelijk kan verhaal worden in het kader van een bestaand onderhoudscontract of op de constructeur, leverancier, hersteller of monteur
 7. de kosten om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de behandelingen of werkmethoden
 8. de kosten van materiële wedersamenstelling van de gegevens op de informatiedragers
Rechtsbijstand

Onder de hierna volgende voorwaarden verzekert DVV, tot maximaal:

 1. 25.000 euro in totaal: het verweer van de verzekerde en het verhaal op de aansprakelijke personen
 2. 7.500 euro: het onvermogen van de aansprakelijke personen
 3. 7.500 euro: de waarborg huurgeschillen
 4. 12.500 euro: de strafrechtelijke borgstelling
Vergoeding

De schadevergoeding wordt verder beperkt, tot maximaal:

 1. 9.750 euro per voorwerp dat deel uitmaakt van de inhoud
 2. 6.825 euro voor het geheel van de juwelen in de inhoud en die niet in een brandkast zijn opgesloten
 3. 1.950 euro voor het geheel van waarden
 4. 2.925 euro voor de inhoud van het geheel van bijgebouwen
 5. 1.950 euro voor de diefstal gepleegd door een persoon.
Onrechtstreekse verliezen

Bij een gedekt schadegeval, wordt het bedrag van de aan de verzekerde betaalde schadevergoeding en de vergoeding betaald voor huurdersaansprakelijkheid, na aftrek van de franchise, forfaitair verhoogd met 10% om de verliezen, de kosten en de nadelen te dekken die de verzekerde heeft geleden door het schadegeval.

Deze aanvullende vergoeding bedraagt maximaal 7.800 euro.

Franchise

Bij Cocoon Start geldt een franchise van 255,89 euro. Zelfs bij natuurrampen, waar de wettelijke franchise 1.259,31 euro bedraagt.

Huurder van een grotere woning ?

Kies dan voor de woningverzekering Cocoon, de complete bescherming voor uw woning.