Huurder van een huis:
KBC
brandverzekering

Kbc brandverzekering
 • Sluit je brandverzekering meteen online af
 • Vandaag online afsluiten = morgen verzekerd
 • De "alle risico bescherming"
 • Decavi 2018 : 2 trofees voor de Woonverzekering
 • KBC Home Repair

In 4 stappen online
bij KBC

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen
Bancontact Visa MasterCard

Voorbeelden woningverzekeringspremies voor huurders van een rijhuis (standaardwoning: 1 keuken, 1 living, 1 salon, 1 badkamer en 3 andere ruimtes, 1 tuin) in 1120 Brussel

Voorbeelden woningverzekeringspremies voor huurders van een rijhuis (standaardwoning: 1 keuken, 1 living, 1 salon, 1 badkamer en 3 andere ruimtes, 1 tuin) in 1120 Brussel
Huurdersaansprakelijk + Inhoud + Diefstal Juridische hulp Vervuiling door lekken Familiale verzekering
372,32 €/jaar of 31,66 €/maand 16,92 €/jaar
of 1,41 €/maand
77,88 €/jaar
of 6,49 €/maand
Alleenstande: 86,64 €/jaar
Alle gezin: 96,48 €/jaar

De premie KBC woningpolis : kost 31,66 €/maand of 372,32 €/jaar. Met dit premie is uw woning, gehuurde garage maar ook schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding, (poging tot) diefstal aan je huisraad,huisdieren, motorrijtuigen en hun aanhangwagens verzekerd. Ook schade aan vaste uitrustingen of verbeteringen die je als huurder op eigen kost hebt aangebracht, is verzekerd. Diefstal in je woning, net als diefstal met geweld, bedreiging of braak op vakantie of op straat. Exclusiviteit KBC : "alle risico-formule" Als de schade aan de inhoud minstens 1.250 euro bedraagt, geeft KBC u bovendien een alle risico bescherming door ook de schadegevallen te verekeren die niet uitdrukkelijk worden opgesomd.

Premies brandverzekering berekend op 11/03/2021 - 14:04 .

Huurder van een grote vrijstaand huis in het Vlaamse brabant.

Huurder van een grote vrijstaand huis in het Waalse brabant.
Huurdersaansprakelijk + Inhoud + Diefstal Juridische hulp Vervuiling door lekken Familiale verzekering
394,56 €/jaar of 32,88 €/maand 16,92 €/jaar
of 1,41 €/maand
77,88 €/jaar
of 6,49 €/maand
Alleenstande: 86,64 €/jaar
Alle gezin: 96,48 €/jaar

De prijs van uw woonverzekering : 32,88 €/maand of 394,56 €/jaar. Met dit premie is uw woning, gehuurde garage maar ook schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding, (poging tot) diefstal aan je huisraad,huisdieren, motorrijtuigen en hun aanhangwagens verzekerd. Ook schade aan vaste uitrustingen of verbeteringen die je als huurder op eigen kost hebt aangebracht, is verzekerd. Diefstal in je woning, net als diefstal met geweld, bedreiging of braak op vakantie of op straat. Exclusiviteit KBC : "alle risico-formule" Als de schade aan de inhoud minstens 1.250€ bedraagt, geeft KBC u bovendien een alle risico bescherming door ook de schadegevallen te verekeren die niet uitdrukkelijk worden opgesomd.

Premies brandverzekering berekend op 11/03/2021 - 14:04.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • Snelle berekening van uw brandverzekering.
 • Online afsluiting en betaling
 • Alle risico's opsommen die je inboedel kunnen
 • Eenvoudig: basispremie berekend o.b.v. van oppervlakte
 • Diefstal standaard verzekerd
 • Inboedel (meubels enz.) standaard verzekerd
 • Herstel in natura met KBC Home Repair

MIN -

 • Diefstal inbegrepen (zelf als je niet wil)

Waarom een KBC brandverzekering nemen als huurder ?

Ook als huurder heb je een brandverzekering nodig. KBC woningpolis verzekert standaard je huurdersaansprakelijkheid en inboedel. Ook diefstal is standaard vezekerd !

Je bent namelijk verplicht om de woning die je huurt in zijn oorpronkelijke staat aan de eigenaar terug te geven.De financiële gevolgen van een schadegeval kun je opvangen door je aansprakelijkheid als huurder te verzekeren. Je eigen spullen (meubels, kleding,computer,...) tegen schade verzekeren, is eveneens verstandig.

100% Online afsluiten

 • Bereken de prijs van je brandverzekering
 • Sluit je brandverzekering meteen online af
 • Je brandverzekering kan al de dag nadien starten
 • Schade geef je aan met KBC app

Eens deze gegevens werden geregistreerd kan de maatschappij u de juiste prijs aanbieden. Vervolgens kan u het contract eenvoudig online afsluiten, en de volgende dag bent u al verzekerd!

Wat dekt exact de KBC brandverzekering huurder

KBC-woningpolis voor de huurder ?

1. De verzekering voor de huurder: Als u aansprakelijk bent voor schade aan de woning die u huurt, dan zal de schade moeten herstellen want aan het einde van de huurperiode moet u de woning in zijn oorspronkelijke staat teruggeven aan de eigenaar. Wat is vezekerd ? KBC verzekert uw aansprakelijkheid zoals die geregeld is door de huurwetgeving in het Burgerlijk Wetboek. Dit wil zeggen dat KBC de schade vergoedt die de woning door uw fout oploopt. KBC verzekert de schade aan

 • de woning, bijgebouwen en omheiningen
 • de gehuurde garage die zich elders mag bevinden
 • de goederen die op een blijvende wijze zijn vastgemaakt aan het gebouw

2. De verzekering van de inhoud van uw woningDe inhoud van uw woning kan heel wat schade oplopen. Door een rukwind beschadigt een omgevallen boom uw tuinstel, een blikseminslag vernielt uw elektrische toestellen, dieven gaan aan de haal met uw laptop, gsm of juwelen. Wat is vezekerd ?

 • de schade aan de inhoud (meubels, kledij, huisraad ...) en uw huisdieren, als de schade het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis zoals brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, waterschade, aanrijding, diefstal of poging tot diefstal
 • schade aan vaste uitrustingen of verbeteringendie u als huurder op eigen kosten aangebracht hebt is verzekerd
 • de inhoud is verzekerd tot 200.000 euro.
 • motorrijtuigen en hun aanhangwagens zijn steeds mee-verzkerd
 • bij diefstal van inhoud buiten bedraagt de totale vergoeding nooit meer dan 15.000 euros.

Bent u huurder? Verzekerde gebeurtenissen

Brand en aanverwante gevaren

 • brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolg van gisting of zelfontbranding
 • ontploffing en implosie
 • blikseminslag en aanraking door neergebliksemde voonwerpen
 • anormale rook- of roetuistoot in de woning
 • elektrocutie van dieren
 • inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties
 • ontdooiing van de inhoud in de diepvries door een onvoorziene stroomonderbreking.

Aanrijding :

 • aarijding door een voertuig of botsing met een zelfrijdend werktuig. De schade aan het voer- of werktuig dat de aanrijding of botsing heeft veroorzaakt,verzekert KBC niet.

Storm en aanverwante gevaren:

 • storm, d.w.z. een wind die volgens het KMI een topsnelheid van ten minste 80 km per uur bereikt of waarvan de kracht is af te leiden uit de beschadigingen van gelijkaardige binnen een straal van 10 km
 • hagel
 • sneeuw- en ijsdruk, evenals het verschuiven of vallen van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs
 • de schok van voorwerpen die door de storm, sneeuw- of ijsdruk worden omvergeworpen of weggeslingend
 • Het vakantieverblijf (gemeubeld of niet), bij een tijdelijk verblijf
 • Het studentenverblijf (gemeubeld of niet)
 • De afstand van verhaal

Kwaadwillige beschadiging :

 • daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflicten, aanslagen of terrorisme
 • vandalisme gepleegd door derden of uw personeel, al dan niet naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal

Diefstal :

 • diestal of poging tot diefstal die door een derde of uw personel wordt gepleegd

Gebeurde de diefstal of de poging tot diefstal niet op het vermelde adres, dan moet die gepleegd zijn met geweld, bedreiging of braak. KBC komt ook tussen als de diefstal gezien werd door getuigen van wie de verklaring opgenomen is in de aangifte bij de poitie of indien de diefstal bewezen kan worden aan de hand van sporen die de diefstal onbetwisbaar aantonen.

Water en stookolie :

 • het wegvloeien van water of het vrijkomen van stoom uit hydraulische installaties of uit huishoudapparaten
 • het wegvloeien van water of hf stookolie uit verwarmingsinstallaties en bijbehorende tanks
 • in het werking treden van brandbusapparaten of sprinklerinstallaties
 • het binnendringen van water of sneeuw doorheen de dakbedekking van eigen of naburige gebouwen of via goten of afvoerbuizen andere dan deze van de openbare riolering.
 • het wegvloeien van water uit aquaria, waterbedden, zwembaden en jacuzzi's
 • het wegvloeien van water uit aquaria, waterbedden, zwembaden en jacuzzi's

Glasbreuk :

 • breken van glas van kasten, tafels en soortgelijke meubelen
 • breken van beeldschermen, uitgezonderd die van draagbare toestellen
 • breken van kookplaten
 • breken van gals en lampen van zonnebanken
 • breken van aquaria
 • breken van spiegels

Natuurrampen :

 • pverstroming
 • aardbeving
 • overlopen of opstuwing van openbare riolen
 • aardverschuiving of grondverzakking
 • breken van aquaria
 • breken van spiegels

Bijkomende schade De wet zegt in dit geval het volgende: ook wanneer het schadegeval zich voodoet buiten de verzekerde goederen, strekt de verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan deze goederen is veroorzaakt door:

 • hulpverlening of enig dienstig middel tot het behoud, het blussen of de redding
 • afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen
 • instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval
 • gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing
 • breken van aquaria
 • breken van spiegels

Boven op de wettelijke uitbreiding vergoedt KBC ook de beschadiging van de inhoud die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval en het gevolg is van:

 • het redden van personen en goederen
 • beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of een wettelijk gevormd gezag heeft genomen
 • het vrijkomen van rook, gassen of bijtenden dampen
 • het binnendringen van atmosferische neerslag
 • vorst, warmte of andere vormen van temperatuurwijzigingen
KBC Home Repair

KBC Home repair is een gratis dienst die bij KBC standaard in je brandverzekering is inbegrepen. Je hoeft er dus niet extra voor te betalen.

Je kunt er beroep op doen als je schade hebt aan je woning. Ken je geen hersteller of heb je weinig tijd, of gewoon geen zin om alles zelf te regelen ? Dan neemt KBC dit graag van je over

 • KBC stuurt een expert om je schade in te schatten en een bestek op te maken
 • KBC zoekt voor jou een hersteller om je schade te repareren
 • KBC betaalt zelf de factuur

Voor welke herstellingen ?

KBC herstelt alle schade waarvoor je in je KBC-Woningpolis bent verzekerd

Jouw voordelen :

 • je hoeft zelf geen hersteller te zoeken
 • KBC zorgt voor de organisatie en coördinatie van de werken
 • je hoeft niets voor te schieten: KBC betaalt de factuur rechtstreeks
Wat moet u doen bij een schadegeval?

Als er zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de waarborg van de KBC-polis geldt, dan moet u

 1. het schadegeval binnen 10 dagen melden. Bij een bodemverontreiniging moet u het schadegeval melden van zodra u er kennis van hebt
 2. een diefstal binnen 24 uur aangeven bij de bevoegde overheid en een kopie van de aangifte bezorgen aan KBC
 3. binnen de 3 dagen alle documenten overmaken die u in verband met het schadegeval ontvangt.

Bij een schadegeval, verbindt u zich tot het volgende:

 • alle nuttige en redelijke maatregelen te nemen en de aanbevelingen te volgen om de gevolgen van het schadegeval te beperken
Vergoedingsgrenzen

De inhoud is verzekerd tot 200 000 euro. KBC past hier de regels van onderverzekering niet toe. Let wel, ze begrenzen de vergoeding voor elk voorwerp afzonderlijk tot een bedrag van 15 000 euro. Daarnaast bestaat ook vergoedingsgrens toe voor:

 • waarden tot 3 000 euro
 • goederen van gasten tot 6 000 euro
 • bedrijfsgoederen zoals materieel, voorraden en goederen van klanten tot 3 000 euro
 • motorrijtuigen en hun aanhangwagens tot 30 000 euro per voertuig
 • gestolen juwelen en uurwerken tot 2 500 euro per stuk en 10 000 euro voor alle juwelen en uurwerken samen

Ook alle goederen samen tot 15 000 euro als de diefstal wordt gepleegd:

 • in de gemeenschappelijke delen van een gebouw
 • in een niet-slotvast gebouw of buiten
 • op uw persoon
Franchise

De franchise bedraagt 250 euro per schadegeval. Per schadegeval wordt één fanchise in mindering gebracht van de stoffelijke schade. Het geheel van de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkende feit beschouwt KBC als één schadegeval

Bijstand

U kunt voor dringende hulp de bijstandscentrale 24 uur op 24 bereiken op het telefoonnummer dat u vooraan in de polis vindt.

U kunt rekenen op de volgende bijstand bij een verzekerd schadegeval:

 • afhankelijk van de ernst en de omvang van de schade, stuurt KBC een persoon ter plaatse
 • KBC adviseert en begeleidt u bij de maatregelen die u dient te nemen en bij de administratieve formaliteiten die u moet vervullen
 • KBC geeft u inlichtingen over verpleeg-en verzorgingsinstellingen, de geneesheer en apotheker met wachtdienst, herstellingsdiensten, erkende experts en overheidsdiensten waarop u een beroep kunt doen
 • als u dat wenst, organiseert KBC, samen met u ook:
  • de eerste opvang van uzelf en uw huisdieren als de verzekerde woning onbewoonbaar is geworden
  • het vervoer, de opslag en het behoud van de goederen die werden gered bij het schadegeval
  • de voorlopige afsluiting en afscherming van de verzekerde woning
  • de voorlopige beveiliging en bewaking van de verzekerde woning
 • daarnaast organiseert en betaalt KBC ook nog:
  • de eerste opvang van uzelf en uw huisdieren als de verzekerde woning onbewoonbaar is geworden
  • een gezinshulp gedurende een week als u ingevolge het schadegeval in het ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt en geen ander gezinslid kan instaan voor de opvang van uw minderjarige of hulpbehoevende gezinsleden
  • uw vervroegde terugkeer uit het buitenland als, tijdens uw verblijf daar, de verzekerde woning ernstig werd beschadigd en uw terugkeer dringend is gewenst.
 • de kosten van het vergangen van de sloten van de buitendeuren of van de safe in uw woning, door gelijksoortige sloten als dat nodig is na een verzekerd schadegeval of bij verlies van de sleutels
 • de kosten van een slotenmaker die KBC op uw vraag stuurt om de deur te openen als u zichzelf hebt buitengesloten.
 • opsporen en herstellen van lekken in leidingen
 • kosten van afbraak en opruimen
Extra waarborgen

KBC verzkert uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden (gasten inbegrepen) wanneer een verzekerd schadegeval zich voortzet op hun goederen.

KBC verzekert uw wettelijke aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt door een verzekerd schadegeval aan de (onder)huurder of gebruiker

KBC verzekert uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade die u veroorzaakt aan een gebouw, (sta)caravan of tent die u niet toebehoort en die u tijdelijk gebruikt voor vakantie, privéfeesten, reizen. Hetzelfde geldt voor de inhoud die zich in dat verblijf bevindt.

KBC verzekert uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade aan het studentenverblij dat u huurt. Dit geldt zolang u recht hebt op kinderbijslag voor de verzekerde student of zolang de verzekerde student geen beroepsinkomsten heeft.

Optie: verzekering rechtsbijstand voor de huurder

Defendo, uw garantie op onpartijdigheid. Bij een juridisch geschil hebt u nood aan een onpartijdige verdediging van uw rechten. Daarom wordt uw rechtsbijstandsdossier behandeld door DEFENDO, een gespecialiseerd team van medewerkers die uitsluitend optreden in rechtsbijstand

Optie: Verzekering Bodemsanering

Je verwarmt je huis of appartement met mazout ? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank en voor de bodemsanering na vervuiling.

Meer dan 3% van de tanks vertoont vroeg of laat een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten van de bodemsanering, zeg maar de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening. Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar en tot maximaal 20.000 liter komen in aanmerking. De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro. Wel verzekerd : KBC verzekert zowel het risico als de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering. KBC stuurt een deskundige om

 • de aard en ernst van de vervuiling vast te stellen
 • maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken
 • je in te lichten over de wettelijke procedures bij bodemvervuiling