FAQ: brandverzekering huurder verplicht of niet? | Brandverzekering-Simulatie.be

Waarom een brandverzekering afsluiten als ik huurder ben?

Vragen?

Voor verschillende goede redenen, ook al is er geen wettelijke verplichting:

  1. Omdat ik het pand op het einde van huurcontract aan de eigenaar moet teruggeven “in de staat waarin ik het gekregen heb”, ook al deed er zich een schadegeval voor (vuur, rook, waterschade, …).
    Het gaat om een burgerlijke plicht. Het is wat men “huurdersaansprakelijkheid” noemt. Het huurcontract voorziet vaak dat de huurder zich moet verzekeren. Zo is de eigenaar er zeker van zijn pand in goede staat terug te krijgen op het eind van het huurcontract.
  2. Om mijn meubels en andere goederen te beschermen in geval van brand, waterschade, natuurrampen, …
  3. Omdat als een brand schade veroorzaakt bij de buren, voorbijgangers of ieder die zich in de buurt bevindt, ik verantwoordelijk word geacht voor deze schade, zowel aan hun gebouwen, meubilair als persoonlijk.
    Dit is de basis van de burgerlijke plicht: elke persoon die schade aan een ander toebrengt door zijn fout, moet die herstellen.

Uw verzekeraar vergoedt niet enkel deze personen, maar ook uzelf voor de bekostiging van de nodige werken.

Publiciteit