FAQ: brandverzekering: nieuwwaarde | Brandverzekering-Simulatie.be

Wat als ik vandaag voor de nieuwwaarde verzeker en het schadegeval doet zich pas 10 jaar later voor?

vragen?

Om de waarde van uw woning en/of uw inboedel tegen de inflatie te beschermen, is de verzekeringspremie gekoppeld aan de wettelijke index van de consumptieprijzen.

Dit is de ABEX.

Deze index weerspiegelt de schommelingen van de bouwprijzen: prijs van de werkuren, kost van materialen, …

Let wel op dat u uw verzekeraar elke wijziging aan uw verzekerd goed meldt, als die er toe zou leiden dat het originele raster niet meer overeenkomt met de realiteit, bijvoorbeeld door een bijkomend vertrek, de aankoop van waardevolle objecten, …

Publiciteit