FAQ: brandverzekering: de franchise na een schadegeval | Brandverzekering-Simulatie.be

Waaruit bestaat de franchise van een brandverzekering?

Vragen?

In het algemeen is een franchise of vrijstelling het bedrag dat uzelf zou moeten ophoesten na een schadegeval.

Specifiek voor de brandverzekering is dat bedrag meestal 210€ (geïndexeerd).

Als het te vergoeden schadegeval oorzaak vindt in een natuurramp, voorziet de wet een maximale franchise van 1.000€. In de praktijk passen de verzekeraars meestal de gewone franchise toe.

Het is steeds mogelijk een verzekering zonder franchise af te sluiten, waarbij de verzekeraar alle kosten zal dekken.

Maar hiertegenover staat dat u een hogere premie zal betalen.

Publiciteit