FAQ: brandverzekering: Wat is de dekking indirect verlies? | Brandverzekering-Simulatie.be

Wat is de dekking "indirect verlies"?

vragen?

Indirect verlies: diverse kosten opgelopen ten gevolge van een schadegeval.

De indirect verliezen zijn de diverse verliezen, kosten en letsels die u opliep na een brand, waterschade, storm, … Het gaat onder meer over kosten m.b.t. post, auto, tijdverlies, bureaucratie, enz.

Daarom voorzien sommige brandverzekeringen een automatische vermeerdering van de schadevergoeding (bv. 10%) om deze kosten te dekken.

Als de dekking "indirect verlies" niet automatisch in uw brandverzekering is opgenomen, kan u hiervoor meestal een bijkomende dekking afsluiten.

Publiciteit