FAQ: brandverzekering: verhuizen als huurder | Brandverzekering-Simulatie.be

Wat doe ik als huurder wanneer ik ga verhuizen naar een andere woning?

vragen?

De brandverzekering dekt heel wat meer dan de schade veroorzaakt door vlammen of vuur.

Het eerste doel van deze dekking is uw materiële goederen te verzekeren.
Net als de andere verzekeringen bestaat ze uit basisgaranties, bijkomende garanties en optionele garanties.

De basisdekking vergoedt de schade veroorzaakt door:

 • brand en aanverwant gevaar
 • waterschade
 • storm en hagel
 • glasbreuk
 • BA gebouw
 • natuurrampen
 • druk van sneeuw of ijs op het dak
 • aanrijding met een transportmiddel
 • aanrijding met een dier

De meeste verzekeringsmaatschappijen breiden de basisgaranties uit met:

 • glasbreuk (ramen, veranda’s, …)
 • rook en roet (opkuiswerken …)
 • waterschade door een leidingbreuk, overstroming van riolen, sanitair of huishoudtoestellen
 • elektrische schade van apparaten of installaties
 • reparaties na vandalisme

De aanvullende garanties, ook wel verbonden risico’s genoemd (die niet de schade zelf maar de andere kosten verbonden aan het schadegeval dekken) !

 • kosten van de vernietiging van de beschadigde goederen indien nodig of de reconstructie ervan
 • reddingskosten
  • kosten voor de maatregelen om de gevolgen van het schadegeval te beperken
  • dringende maatregelen om te voorkomen dat de situatie erger wordt bij dringend gevaar
 • woonkosten als het gebouw onbewoonbaar is
 • genotsderving als het gebouw onbewoonbaar is
 • de kosten van stockage van goederen tijdens de duur van de reconstructie

Deze optionele garanties algemeen (facultatief):

 • diefstal
 • vandalisme
 • privéleven
 • rechtsbijstand
 • indirect verlies
 • lgestalde voertuigen
Publiciteit