| Brandverzekering-Simulatie.be

Kan de brandverzekeraar weigeren me schadeloos te stellen als ik mijn centrale verwarming niet liet nakijken?

vragen?

Kan de brandverzekeraar weigeren me schadeloos te stellen als ik mijn centrale verwarming niet liet nakijken? Er is inderdaad een wettelijke verplichting om de centrale verwarming en de schoorstenen te onderhouden. Maar ze is niet direct verbonden aan uw brandverzekeringscontract.

Een brandverzekeringscontract vertrekt van het principe dat u uw woning moet beheren als een goede huisvader. De verzekeraar rekent erop dat de verzekerde de nodige voorzorgen neemt, zeker als die wettelijk zijn bepaald.

Als de verzekeraar constateert dat de woningbrand het gevolg is van nalatigheid van de verzekerde, kan hij het contract opzeggen net na het uitkeren van de vergoeding van het schadegeval of op de vervaldatum van het contract.

Maar de meeste verzekeringspolissen sluiten niet expliciet de tussenkomst van de verzekering uit in geval van een brand die blijkbaar zijn oorzaak vindt in een slecht onderhoud van een verwarmingsinstallatie of een schoorsteen.

De verzekeraar is dus verplicht de schade te vergoeden als het gaat om een gedekt schadegeval (zie de clausule voor mogelijke uitsluitingen in het contract).

Publiciteit