FAQ: brandverzekering: verplichte rookmelder | Brandverzekering-Simulatie.be

Kan de brandverzekeraar weigeren me schadeloos te stellen als ik geen rookmelder in mijn woning heb?

vragen?

Neen, als er zich een brand voordoet, kan de verzekeringsmaatschappij de afwezigheid van rookmelders niet inroepen om de schade weigeren te betalen.

Er bestaat geen uitsluitingsclausule voor dit motief in de verzekeringscontracten.

Geen bepaling, geen sanctie

Ook al is de installatie van rookmelders in Wallonië gereglementeerd , toch bestaat er geen dwingende bepaling of zijn er geen controles om deze maatregel efficiënter te maken. Het is nochtans wel verplicht ze te installeren als een goede huisvader en een verantwoordelijke verzekerde.

De maatregel redt levens en laat een snellere oproep voor de brandweer toe, dus een mogelijkheid om de schade door brand te beperken.

Mocht er geen rookmelder geïnstalleerd zijn, toch zal de verzekering de eigenaar beschermen. Noteer wel dat het waarschijnlijk is dat uw verzekeraar u daarna zal vragen u elders te verzekeren.

Minder risico, minder dure verzekering

De verzekerde heeft de mogelijkheid met de verzekeringsmaatschappij een verlaging van zijn verzekeringspremie te onderhandelen als hij preventieve maatregelen neemt, zoals de installatie van rookmelders conform aan de reglementen van zijn regio.

Publiciteit