Generali Promo assurances incendie

Generali : Geniet van 20% korting op de prijs van uw brandverzekering.

Verlopen Actie !

Bent u van plan een appartement te huren ?

Indien u een nieuwe branverzekering afsluit tussen 1 februari en 31 juli 2019 geniet u van 20% korting op uw premie, en dit gedurende de hele periode van uw contract.

Deze korting, die wordt toegekend op zowel het gedeelte "huuraansprakelijkheid" als op het gedeelte 'inhoud" is van toepassing op het "Alles-in-Een"-tarief.

Waarom voor kiezen voor de Generali Woning Premium-verzekering ?

 • Uw aansprakelijkheid is gedekt voor de schade veroorzaakt aan de woning die u huurt.
 • Als u dat wenst wordt uw inboedel beschermd tegen brand, waterschade, glasbreuk, enzovoort.
 • Brand en aanverwante gevaren:
  • Dekking in geval van brand, ontploffing, implosie, ontwikkelingen van roet of rook, blikseminslag
  • Dekking in geval van botsingen (door een voertuig of een vallende boom)
  • Dekking in geval van schade aan onroerend goed (bv.graffiti aangebracht op uw voorgevel)
  • Dekking in geval van diefstal van de zonnepanelen, zelfs als u de optie diefstal niet hebt afgesloten
  • Schadevergoeding aan onroerend goed naar aanleiding van de redding van een persoon
  • Dekking van tot 3 garages op een ander adres in Belgïe
 • Elektriciteit:
  • Dekking van de elektrische en elektronische installaties en toestellen
  • Schadevergoeding van standaard software tot maximaal € 2.500
  • Dekking in geval van ontdooing van voedingswaren door een algemene stroomonderbreking of door verstrooidheid van de verzekerde
 • Storm:
  • Dekking in geval van storm, hagel, sneeuw-of ijsdruk
  • Schadevergoeding van afsluitingen, hagen, luiken, carport, parabolische antenne, zonnetent en tot €10.000 voor tuinmeubilair en tuintoestellen
 • Water en vloeibare brandstof:
  • Dekkig bij schade veroorzaakt door een lek of een uitstroom (van water of mazout bijvoorbeeld)
  • Schadeloosstelling van opzoekkosten in geval van vermoeden van waterlek, mazoutlek....
  • Dekking tegen schade veroorzaakt door huiszwam
  • Schadeloossteling van de inhoud van het aquarium (enkel indien de garantie "inhoud" is afgesloten)
 • Glasbreuk:
  • Dekking van brekende of barstende ruiten
  • Schadevergoeding aan aquarium, vitrokeramische of inductiekookplaat, televisie en beeldschermen, zonnepanelen, serre, sanitaire installaties, spiegels...
  • Vergoeding van ondoorschijnend geworden isolerend glas
 • Natuurrampen:
  • Dekking in geval van overstroming, aardbeving...
  • Schadevergoeding aan bomen en aanplantingen tot €5.000
  • Vergoeding van de huivestingskosten, de opruiming-en afbraakkosten
 • BA Gebouw:
  • Dekking van de aansprakelijkheid van de eigenaar tegenover zijn huurder voor gebreken aan het gebouw
  • Vergoeding aan derde tot een bedrag van €24.174.431,61 (lichamelijke schade) €1.213.723,08 (stoffelijke en onstoffelijke schade).