Brandverzekering-simulatie.be : 3e nationale campagne : 1 dag niet inbraken | brandverzekering-simulatie.be
1-dag-niet assurances incendie

Derde editie van de nationale campagne "1 dag niet" inbraken op 28 oktober 2016

Waarom zo'n actie ?

Elke dag worden meer dan 200 inbraken en diefstallen gepleegt in woningen in België. Een aantal dat elk jaar nog toeneemt. Deze campagne heeft als doel de bevolking te sensibiliseren voor het risico en actie te ondernemen on diefstal met of zonder agressie in woningen te bestrijden..

Deze actie begon in Nederland in 2013, en gezien het succes ervan, volgde België dit initiatief.

Sinds de eerste editie in België in 2014, leverden de 350 initiatieven van de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de Lokale Politie en de burgers veel succes op.

Als deze inbraken in woningen kosten jaarlijks meer dan 350 miljoen euro aan de verzekeringsmaatschappijen en andere sociale kosten. Zonder de morele en fysieke schade te vergeten voor de particulier die zijn woning geplunderd zag.

En als u bovendien niet verzekerd was tegen diefstal, kan u dat veel geld kosten.

Er gebeuren minder diefstallen in woningen gedurende de zomermaanden en er wordt ook een piek geconstateerd tijdens de maanden oktober, november en december. De politie preciseer dat de inbrekers het vaakst toeslaan op vrijdag- en zaterdagavond tusse 17u en 23u en dat in week het risico het grootst is in de namiddag.

Bij 4 op 10 inbraken worden juwelen en geld gestolen, vervolgens informaticamateriaal, multimedia, lederwaren, enz.

Beveilig uw woning

7 tips om uw huis te beschermen

 1. Maak u woning goed zichtbaar door een degelijke binnen-en buitenverlichting. Snoei de haag en andere beplanting voor het huis voldoende laag.
 2. Vergeet de zijkant en achterkant (tuin) van uw huis niet, want daarlangs dringen de dieven bij voorkeur binnen.
 3. Maakt het de inbrekers niet eenvoudig door ladders of tuinspullen rond uw huis te laten slingeren.
 4. Leg geen waardevolle spullen in het zicht. Berg ze beter op een veilige plaats op, noteer de serienummers en fotografeer ze. Bewaar ook de facturen en andere aankoopbewijzen voor uw verzekering.
 5. Verstop uw sleutels niet om het even waar, zoals onder de deurmat of in een bloembak.
 6. Als u de woning verlaat, sluit dan steeds alle deuren, ramen, garages, het tuinhuis en de keldergaten af.
 7. Geef de indruk dat er iemand thuis is terwijl u afwezig bent. Voorkom daarom een volle brievenbus, hang geen berichten aan de deur om uw afwezigheid te melden en verwittig de buren.

7 tips om inbraak in uw appartement vermijden

 1. Sluit steeds zowel de deur van het gebouw als die van uw appartement af ook al bent u maar enkele minuten weg.
 2. Bewaar uw sleutels en badges zorgvuldig, leen ze niet uit of bewaar ze niet op een toegankelijke plaats of in een brievenbus.
 3. Identificeer een bezoeker die belt alvorens te openen. Als u twijfelt wie het is, open dan niet. En laat geen onbekende achter u binnen.
 4. Zorg ervoor dat de ingang van uw gebouw proper blijft, door schade te melden.
 5. Een goede relatie met de buren is cruciaal, zo zal men u ook bij het minste verdachte gebeuren waarschuwen.
 6. Geef de indruk dat er iemand thuis is terwijl u afwezig bent: vermijd een volle brievenbus en verwittig de buren van uw afwezigheid.
 7. Leg geen waardevolle spullen in het zicht. Berg ze beter op een veilige plaats op, noteer de serienummers en fotografeer ze. Bewaar ook de facturen en andere aankoopbewijzen voor uw verzekering.

Het belang om de garantie diefstal in uw brandverzekeringspolis te voorzien

De diefstalverzekering is een optionele dekking. Dat betekent dat uw brandverzekering ze niet automatisch voorziet. U moet deze dekking dus afsluiten bovenop uw klassieke brandverzekering (woning). De prijs van deze dekking is meestal niet hoog (behalve als u aan uw verzekering aangeeft dat het te verzekeren bedrag zeer hoog is). Informeer bij verschillende maatschappijen en vergelijk de diefstalgarantie, want het afsluiten van deze optionele dekking is zeker het overwegen waard.

Wat dekt de diefstalverzekering?

Als u een diefstalverzekering in het kader van uw brandverzekeringspolis afsluit, beschermt u zich tegen daden van diefstal maar eveneens tegen vandalisme. Deze optionele garantie dekt in geval van:

 • inbraak (geforceerde deuren of ramen)
 • gebruik van valse sleutels
 • binnendringen met een list (valse agent, postbode of iemand die de stand van een gas-of elektriciteitsmeter komt optekenen)
 • diefstal met geweld of bedreiging van de verzekerde persoon
 • beklimming (gebruik van een ladder om via een raam op een verdieping binnen te dringen)
 • binnendringen met de hulp van een persoon die toegang heeft tot het gebouw, voor zover de feiten juridisch vaststaan. De verzekeraars sluiten meestal diefstal gepleegd met de hup van een familielid (ouder, partner) van de verzekerde uit, evenals diefstal gepleegd door huispersoneel.

Wie is gedekt door de diefstalverzekering?

Alle goederen die zicht in de woning bevinden waarvoor u een brandverzekering (woning) met de garantie diefstal afsloot. Alle personen die onder uw dak wonen zijn eveneens gedekt door uw garantie.

Hoe zal u na een inbraak vergoed worden?

De meeste verzekeraars eisen in hun contract dat de woning regelmatig is bewoond. Een onbewoonde periode van maximum 90 dagen per jaar is toegestaan. Het is noodzakelijk dat alle deuren en ramen die toegang geven tot de woning met een sleutel of correct gesloten kunnen worden.

Als u waardevolle voorwerpen hebt, of de waarde die u wil verzekeren zeer hoog is, kan de verzekeraar u vragen bijkomende maatregelen te treffen, zoals de installatie van een alarsysteem.

Hoe zal u na een inbraak vergoed worden?

Vaak zijn de bedragen van de vergoeding opgenomen in de bijzondere voorwaarden van uw contract, maar in de meeste gevallen is er een maximum bedrag per object bepaald, wat het ook is. Dat is zo voor juwelen, waarden (geld,...). Kortom, uw schadevergoeding hangt af van het totale maximum bedrag dat u hebt verzekerd.

Voor de personen bij wie werd ingebroken is het bedrag van de schadevergoeding noodzakelijk om de gestolen goederen die men niet kan missen (smartphone, tablet, mutimedia,...) opnieuw te kunnen kopen. Wie geen diefstalgarantie heeft, lijdt nog meer schade, want buiten de geweldpleging thuis, moeten dan de eigen spaarcenten aangesproken worden om de gestolen goederen te vervangen... Goed om weten.