Immoweb Protect de brandverzekering speciaal voor huurders | Brandverzekering-simulatie.be

Immoweb Protect Home Protect

Tussen vrienden delen we alles ! Verwijs een vriend. 15% voor hem, 20€ voor u met Immoweb-Protect

Deel

 U bent huurder en verzekerd bij Immoweb-Protect ? Deel met uw vrienden de unieke link die u na aankoop van uw polis hebt ontvangen en bied hen een korting van 15% op hun woonverzekering aan. 

Verwijs

Uw vrienden kunnen genieten van uw korting van 15% op hun eerste verzekeringsjaar 15% op hun eerste verzekeringsjaar door onder te schrijven op het product Home Protect voor huurders. Zij zullen op hun beurt peter worden.

Geniet

Een vriend heeft een verzekering onderschreven en houdt die minstens 90 dagen aan? Gefeliciteerd, u ontvangt een beloning van 20€ voor elk van uw eerste 6 petekinderen.

Voorwaarden voor de "Peterschapsactie" van het Home Protect branverzekering voor huurders

De "Peterschapsactie" start vanaf 21.06.2021 vooronbeperkte duur.

Deze actie is een getrouwheidsprogramma dat klanten toelaat om met hun vrienden en familie een korting te delen die van toepassing isop het Home Protect verzekeringsproduct voor huurders en zo peter te worden en in ruil daarvoorvan een cashback te genieten.

Wie kan deelnemen aan deze actie ?

Elke particulier die een Home Protect woonverzekeringvoor huurders heeft onderschreven bij Immoweb Protectkomt automatisch in aanmerking als "peter" om deel te nemenaan ons referral programma. Deelname aan de actie
betekent goedkeuring van dit reglement.

De werknemers van Qover NV en Immoweb Protect, evenalshun echtgeno(o)t(e) of samenwonende, zijn uitgesloten van deelname.

Wat houdt "peters zijn" in ?

Als peters :

  1. deelt u uw 15% kortingscode met uw vrienden en familie via uw unieke link
  2. ontvangt u €20 cashback per petekind als die een nieuw Home Protect contract voor huurders onderschrijft via uw unieke link. Om de cashback teontvangen moet de polis van de onderschrijver minstens 90 dagen geldig zijn vanaf de datum van aankoopen mag er geen betalingsachterstand zijn. De cashback betaling is beperkt tot een maximum van 6petekinden, d.w.z. u kunt een maximum van €120 cashback krijgen

Het cashback bedrag zal worden betaald op de bankrekening gecommuniceerd in de maand volgend op de validatie van het doorverwezen contract (de geschiktheid van het contract zal worden gevalideerd 90 dagen na de startdatum
van het contract).

Wat houdt "petekind zijn" ?

Als petekind:

  1. krijgt u 15% korting op uw eerste verzekeringsjaar als nieuwe verzekeringnemer van een Home Protect verzekering voor huurders
  2. kunt op uw beurt peter worden bij het onderschrijven van deze verzekering

Het kortingsbedrag is niet inwisselbaar tegen contant geld en dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of kortingen. Bij het onderschrijven van een woonverzekering via Immoweb Protect heeftu een
herroepingsrecht van 14 dagen.

Organisatie ?

Deze "peterschapsactie" wordt georganiseerd door

  • Qover N.V. (FSMA 0650.939.878), waarvan de maatschappelijkezetel gevestigd is in de Rue du Commerce 31, 1000 Brussel
  • Immoweb Protect, handelsnaam van Immoweb Financial Services SA/NV (FSMA n°0727442788), met maatschappelijke zetel te Avenue Général Dumonceau,56 - 1190 Vors

De organisatoren behouden zich het recht voor om opelk moment en naar eigen goeddunken de actie op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, zonder rechtvaardiging, kennisgeving of schadevergoeding aan de verwijzers,
referenten of derden. Zij zullen de deelnemers hiervanop de hoogte brengen via e-mail, en/of via een mededelingop hun website