Generali Promo assurances incendie

Teken tot en met 31 december in op uw verzekering Generali Woning Premium voor huurders en geniet 20% korting op de waarborg Huurdersaansprakelijkheid

Verlopen Actie !

Speciale actie voor de huurders Grijp uw korting op uw verzekering Generali Woning Premium voor huurders!

Cette réduction n'est pas appliquée sur les autres garanties de l'assurance Generali Habitaiton Premium.

- 20% op de waarborg Huurdersaansprakelijkheid Teken tot en met 31 december 2016 in op een nieuw contract Generali Woning Premium en krijg voor de hele duur van uw contract 20% korting op uw waarborg Huurdersaansprakelijkheid. Deze korting geld niet voor de andere waarborgen van de Generali Woning Premium-verzekering.

Waarom voor kiezen voor de Generali Woning Premium-verzekering?

 • Uw aansprakelijkheid is gedekt voor de schade veroorzaakt aan de woning die u huurt.
 • Als u dat wenst wordt uw inboedel beschermd tegen brand, waterschade, glasbreuk, enzovoort.
 • Brand en aanverwante gevaren:
  • Dekking in geval van brand, ontploffing, implosie, ontwikkelingen van roet of rook, blikseminslag
  • Dekking in geval van botsingen (door een voertuig of een vallende boom)
  • Dekking in geval van schade aan onroerend goed (bv.graffiti aangebracht op uw voorgevel)
  • Dekking in geval van diefstal van de zonnepanelen, zelfs als u de optie diefstal niet hebt afgesloten
  • Schadevergoeding aan onroerend goed naar aanleiding van de redding van een persoon
  • Dekking van tot 3 garages op een ander adres in Belgïe
 • Elektriciteit:
  • Dekking van de elektrische en elektronische installaties en toestellen
  • Schadevergoeding van standaard software tot maximaal € 2.500
  • Dekking in geval van ontdooing van voedingswaren door een algemene stroomonderbreking of door verstrooidheid van de verzekerde
 • Storm:
  • Dekking in geval van storm, hagel, sneeuw-of ijsdruk
  • Schadevergoeding van afsluitingen, hagen, luiken, carport, parabolische antenne, zonnetent en tot €10.000 voor tuinmeubilair en tuintoestellen
 • Water en vloeibare brandstof:
  • Dekkig bij schade veroorzaakt door een lek of een uitstroom (van water of mazout bijvoorbeeld)
  • Schadeloosstelling van opzoekkosten in geval van vermoeden van waterlek, mazoutlek....
  • Dekking tegen schade veroorzaakt door huiszwam
  • Schadeloossteling van de inhoud van het aquarium (enkel indien de garantie "inhoud" is afgesloten)
 • Glasbreuk:
  • Dekking van brekende of barstende ruiten
  • Schadevergoeding aan aquarium, vitrokeramische of inductiekookplaat, televisie en beeldschermen, zonnepanelen, serre, sanitaire installaties, spiegels...
  • Vergoeding van ondoorschijnend geworden isolerend glas
 • Natuurrampen:
  • Dekking in geval van overstroming, aardbeving...
  • Schadevergoeding aan bomen en aanplantingen tot €5.000
  • Vergoeding van de huivestingskosten, de opruiming-en afbraakkosten
 • BA Gebouw:
  • Dekking van de aansprakelijkheid van de eigenaar tegenover zijn huurder voor gebreken aan het gebouw
  • Vergoeding aan derde tot een bedrag van €24.174.431,61 (lichamelijke schade) €1.213.723,08 (stoffelijke en onstoffelijke schade).