FAQ: brandverzekering: Hoe genieten van een belastingvermindering? | Brandverzekering-Simulatie.be

Hoe geniet ik van een belastingvermindering na de beveiliging van mijn woning als huurder of eigenaar?

Vraag?

Het bedrag van korting?

Maximum 710€ per aanslagjaar, per persoon.

Voor eenzelfde woning kan enkel de huurder of de eigenaar genieten van de belastingvermindering.

Hoe wordt deze korting berekend?

De belastingvermindering kan oplopen tot 50% van de gedane uitgaven met een maximaal terug te betalen bedrag van 710€ per jaar (geïndexeerd).

Over welke uitgaven gaat het?

Het gaat om uitgaven tegen brand en/of diefstal die wettelijk omschreven zijn.

Wat zijn de voorwaarden om van deze korting te genieten?

De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en de materialen moeten aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.

Ons advies: bewaar zorgvuldig de facturen van de aankopen en de werken, en kijk na of het adres van uw woning er correct op werd vermeld.

Publiciteit