Wat is de garantie tegen diefstal in de brandverzekering? | Brandverzekering-Simulatie.be

Hoe werkt uw garantie "diefstal" in uw polis brandverzekering?

woningoverval

De garantie diefstal vergoedt niet enkel de verdwenen voorwerpen, maar ook de schade die de inbreker aanrichtte bij het binnendringen van uw woning. De vernieling van goederen in het huis, zoals het forceren van binnendeuren of glasbreuk van kasten, is eveneens in deze garantie inbegrepen.

De garantie diefstal is voorzien in het kader van het brandverzekeringscontract, maar niet systematisch inbegrepen. U maakt zelf de keuze of u deze optie al dan niet neemt bij het afsluiten van uw polis brandverzekering.

Weet wel dat elke dag meer dan 200 inbraken en diefstallen in woningen in België worden gepleegd. Een aantal dat gewoon bewijst dat deze garantie bij het afsluiten van een brandverzekeringscontract niet over het hoofd gezien mag worden. En mocht u reeds een polis brandverzekering hebben afgesloten, kan u deze garantie er achteraf nog steeds aan toevoegen.

In welke gevallen komt de verzekering "diefstal" tussen?

 • inbraak
 • binnenklimmen
 • gebruik van valse sleutels
 • gebruik van gestolen of verloren sleutels
 • als de inbreker zich laat opsluiten en een diefstal pleegt wanneer de eigenaars weg zijn
 • binnendringen met de hulp van medeplichtige die toegang heeft tot het gebouw, op voorwaarde dat de feiten gerechtelijk zijn vastgesteld. Opgepast: de verzekeraars sluiten in het algemeen diefstal uit die met de hulp van kinderen, ouders of de partner van de verzekerde werd gepleegd.
 • diefstal met geweld of bedreiging van de verzekerde persoon (home jacking)

In welke gevallen komt de verzekering "diefstal" niet tussen?

 • het gewoon verdwijnen van objecten
 • de diefstal van voorwerpen die zich buiten de woning bevinden (behalve als ze in de algemene voorwaarden zijn opgenomen)
 • de diefstal van motorvoertuigen en hun aanhangers uit de garage als hun cilinderinhoud meer dan 49cc bedraagt
 • boten, caravans en aanhangers die zich in de garage bevinden

Volgens de polis en de maatschappij zijn net altijd gedekt

 • diefstal van huisdieren
 • diefstal van delen van het gebouw die moeten gedemonteerd en van hun bevestiging gehaald worden, vaak m.b.v. gereedschap (ramen, haard, trappen, enz…)
 • het gewoon verdwijnen van objecten zonder de minste sporen van inbraak of vandalisme. Als er niets werd verplaatst, zal het moeilijk zijn aan de verzekeraars te bewijzen dat er een diefstal werd gepleegd, want het zou kunnen gaan om een poging om de verzekering op te lichten

Welke goederen zijn gedekt door de diefstalverzekering?

De afgesloten garantie tegen diefstal in het kader van een brandverzekering omvat de goederen die zich in de woning bevinden. Deze goederen zijn wat men de inboedel noemt en bestaan meestal uit meubels, kledij, huishoudtoestellen, elektrische toestellen, multimedia, enz.

Als zich in uw woning waardevolle voorwerpen bevinden, moet u uw verzekeraar hierover inlichten, zodat hij ze in uw contract kan opnemen. Dit kunnen juwelen, voorwerpen in edelmetaal, kunstvoorwerpen, zeldzame voorwerpen, enz. zijn.

Let daarentegen wel op voor meubels en voorwerpen die in de bijgebouwen van het verzekerde huis of appartement staan. Zij zijn niet systematisch gedekt door de garantie diefstal in de brandverzekering.

Berekening van uw premie?

Het bedrag van de jaarlijkse premie voor de garantie diefstal wordt net zoals uw woning berekend o.b.v. een evaluatieraster en vragenlijsten die uw maatschappij u vraagt in te vullen. Opgelet: als u de vragenlijst niet correct invult of u zich opzettelijk onderverzekert (met als doel een goedkopere premie te betalen), zal de verzekeringsmaatschappij de proportionaliteitsregel bij een schadegeval toepassen. In dat geval ontvangt u enkel het equivalent van het bedrag waarvoor u verzekerd bent, ook als het niet toelaat het voorwerp opnieuw aan te kopen of de geleden schade te vergoeden.

Schadevergoeding?

Voorwaarden:

Om een schadevergoeding te bekomen moet u:

 1. de politie verwittigen van de inbraak of de poging tot (klacht indienen)
 2. het schadegeval bij uw verzekeraar aangeven door het versturen van een aangetekende brief (met ontvangstbewijs) binnen maximum 48 uur (de poststempel levert het bewijs).
 3. een lijst maken van de geschatte en vastgestelde schade, mogelijk met in bijlage een bewijs van het bestaan en de waarde van de gestolen goederen. Om het bedrag van de gestolen goederen aan te geven, kan u ook voorzien:
  aankoopfacturen (aankoopbewijs op uw naam)
  bankafschriften die de aankoop bewijzen
  garantie- of reparatiebewijzen
  foto’s van de goederen met een beschrijving

Maar om recht te hebben op een schadevergoeding van uw verzekering, moet ook (volgens uw contract):

 • de woning regelmatig bewoond zijn. De meeste verzekeringsmaatschappijen aanvaarden 90 onbewoonde nachten per jaar.
 • bovendien moet u ook minimale voorzorgsmaatregelen nemen zoals: alle toegangsdeuren en ramen goed afsluiten.
 • geen waardevolle voorwerpen laten slingeren die zichtbaar van buiten zijn.

Bedrag van de schadevergoeding:

De waardering van de schadevergoeding van gestolen voorwerpen gebeurt meestal o.b.v. van de waarde op het moment van de diefstal, min de waarde van de veroudering. Maar sommige maatschappijen bieden ook contracten aan met de terugbetaling van de nieuwwaarde.

De diefstalverzekeringen stellen bepaalde interventielimieten wat de inboedel betreft. Deze limieten stemmen overeen met een maximale schadevergoeding die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden van het van het contract diefstal voor:

 • alle juwelen
 • waardepapieren (cash, cheques, mandaten, enz)
 • de inboedel die zich in afzonderlijke bijgebouwen van de woning bevindt
 • sommige voorwerpen buiten (tuinmeubels, enz)
 • het geheel van goederen die tijdelijk verplaatst werden naar een andere plaats dan de verzekerde woning
 • de inboedel die zich bevindt in de kelder, de garage en de zolder, als die in het gebouw gesitueerd zijn.

Franchise

Vaak zal een verzekeringsmaatschappij u vergoeden na een schadegeval, maar zal u wel zelf de franchise of vrijstelling moeten betalen. We raden u trouwens aan duidelijk de bedragen van deze vrijstelling te bepalen bij de ondertekening van uw contract. Sommige maatschappijen laten ook de afkoop van de franchise toe voor een klein jaarlijks bedrag.

Laatste tips

Een verzekeringsmaatschappij die een te aantrekkelijk tarief aanbiedt, is niet noodzakelijk de beste verzekeraar. Want dat lage tarief kan een invloed hebben op de vrijstelling of leiden tot het aanbieden van minimale garanties op basis van de enige beschikbare garanties, waardoor de verhoopte besparingen in een ramp eindigen bij een schadegeval.

Daarmee is wellicht duidelijk dat u best goed vergelijkt alvorens een contract brandverzekering af te sluiten.

Publiciteit