FAQ: brandverzekering: waarom een brandverzekering afsluiten? | Brandverzekering-Simulatie.be

Ik ben eigenaar van een woning. Waarom moet ik een brandverzekering afsluiten?

vragen?

Hier zijn 3 goede redenen:

a) Om uw woning te beschermen tegen diverse risico’s die u al dan niet wenst te dekken:

  • brand
  • waterschade
  • natuurrampen
  • storm en hagel
  • glasbreuk

b) Om uw meubels te beschermen die zich in de woning bevinden (inboedel) tegen dezelfde risico’s, maar eventueel ook tegen diefstal als aanvulling op de brandverzekering.

c) Om uw verantwoordelijk te dekken tegen derden zoals uw buren. Het gaat hier over de burgerlijke aansprakelijkheid: een overstroming in mijn badkamer die schade veroorzaakt aan het gebouw van mijn buren; een explosie ten gevolge van een brand beschadigde een wagen die in de buurt van mijn huis stond geparkeerd;…

Die buur of bestuurder hebben namelijk het recht zich tot u te wenden voor een herstelling. Uw verzekeraar “Brand” zal ze dan vergoeden.

Zich verzekeren voor de nieuwwaarde is cruciaal. Dit betekent zich verzekeren op een manier zodat u het bedrag krijgt dat noodzakelijk is om te woning terug te kunnen opbouwen, het honorarium van de architect en de BTW inbegrepen.

Publiciteit