Brandverzekering verplicht in Vlaanderen voor huurders | Brandverzekering-Simulatie.be
brandverzekering verplicht in Vlaanderen

Brandverzekering verplicht in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019

Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door brand en wateroverlast aan uw gehuurde woning. Uw brandverzekering dekt dit risico. Net als in Wallonië wordt de brandverzekering vanaf 1 januari 2019 ook in Vlaanderen verplicht voor alle huurders.

De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade, tenzij hij het bewijs kan leveren dat de brand of wateroverlast buiten zijn schuld is ontstaan. Dit vloeit voort uit de restitutieplicht van de huurder van het aan hem toevertrouwde goed: hij moet het gehuurde pand op het einde van de huurovereenkomst of huurtermijn immers weer in de originele staat aan de eigenaar overlaten.

Om dit risico in te dekken voorzien vele eigenaars-verhuurders in de huurovereenkomst de verplichting van de huurder om een brandverzekering af te sluiten. Maar ook al is er zo geen clausule voorzien, toch doet de huurder er goed aan steeds een brandverzekering af te sluiten, zelfs al was die tot hiertoe niet wettelijk verplicht.

Deze brandverzekering dekt namelijk ook uw inboedel (meubels, …) en uw huurdersaansprakelijkheid tegenover derden, als er bijvoorbeeld door uw schuld een brand ontstaat die ook schade bij de buren veroorzaakt, die u daarvoor aanspreken. Een uitgave van een 10-tal euro per maand voor een brandverzekering kan u behoeden voor een schadeclaim van enkele tienduizenden euro’s of veel meer…

Brandverzekering verplicht vanaf 1/1/2019

Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2019 is de brandverzekering verplicht voor alle huurders in Vlaanderen en in Wallonië

Een brandverzekering (huurdersverzekering / woningverzekering) is wettelijk verplicht voor huurders in Wallonië en Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat (nog) niet het geval.

Tot nog toe was die wettelijke verplichting er niet. In de meeste huurcontracten werden huurders wel al verplicht om een brandverzekering af te sluiten.

Brandvrezekering verplicht ? Op welke huurcontracten is de verplichting van toepassing ? :

Deze verplichting geldt enkel voor schriftelijke huurovereenkomsten die zijn afgesloten na 1 september 2018 (in Wallonië) of na 1 januari 2019 (in Vlaanderen). Huurovereenkomsten die dateren van vóór deze datums vallen nog onder de oude regelgeving.

Welke waarborgen zijn verplicht in de huurdersverzekering ? :

De wet schrijft voor dat de verzekeraar een minimumaantal gevaren moet dekken. Huurders en eigenaars zijn verplicht om hun aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren.