brandverzekering verplicht in Vlaanderen

Brandverzekering verplicht in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019

Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door brand en wateroverlast aan uw gehuurde woning. Uw brandverzekering dekt dit risico. Net als in Wallonië en Brussel wordt de brandverzekering vanaf 1 januari 2019 ook in Vlaanderen verplicht voor alle huurders.

De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade, tenzij hij het bewijs kan leveren dat de brand of wateroverlast buiten zijn schuld is ontstaan. Dit vloeit voort uit de restitutieplicht van de huurder van het aan hem toevertrouwde goed: hij moet het gehuurde pand op het einde van de huurovereenkomst of huurtermijn immers weer in de originele staat aan de eigenaar overlaten.

Om dit risico in te dekken voorzien vele eigenaars-verhuurders in de huurovereenkomst de verplichting van de huurder om een brandverzekering af te sluiten. Maar ook al is er zo geen clausule voorzien, toch doet de huurder er goed aan steeds een brandverzekering af te sluiten, zelfs al was die tot hiertoe niet wettelijk verplicht.

Deze brandverzekering dekt namelijk ook uw inboedel (meubels, …) en uw huurdersaansprakelijkheid tegenover derden, als er bijvoorbeeld door uw schuld een brand ontstaat die ook schade bij de buren veroorzaakt, die u daarvoor aanspreken. Een uitgave van een 10-tal euro per maand voor een brandverzekering kan u behoeden voor een schadeclaim van enkele tienduizenden euro’s of veel meer…

Brandverzekering verplicht vanaf 1/1/2019

Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2019 is de brandverzekering verplicht voor alle huurders in heel België!

Brussel en Wallonië liepen al voorop, want in deze regio’s was de brandverzekering voor de huurder reeds verplicht vanaf respectievelijk 1 januari 2018 en 1 september 2018.

Vlaanderen breidt de bestaande aansprakelijkheidsregeling nog verder uit. Zo zal de huurder niet enkel aansprakelijk zijn voor brand, maar ook voor waterschade, en dient hij zich tegen beide risico’s verplicht te verzekeren.

TIP: Neem ook als eigenaar-bewoner een brandverzekering, ook al bent u dat niet verplicht. De premie weegt niet op tegen het risico dat u in een brand al uw bezittingen (woning + inboedel) verliest en zelf voor alle kosten moet opdraaien.