Federale brandveerzekering: Multirisk Brand Woning | Brandverzekering-Simulatie.be

Huurder van een huis:
"Multirisk Brand Woning"

Federale Brandverzekering
 • Gratis bijstand 24u/24 bij schadegeval
 • Gratis bijstand bij problemen
 • Zonnepanelen, tuin, barbecue gedekt
 • Online simulatie

3 stap online
bij Federale

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen

De prijs van een online brandverzekering voor huurder van een huis (2 gevels) gelegen in 1120 Brussel

Prijs bij Fédérale Verzekering
Kamer BA Huurder Inboedel Optie Rechtsbijstand Optie Diefstal Optie Terugbetaling van eigen risico Optie Indirect verliezen
6+2 223,41 €/an 56,37 €/jaar (€46.119) 11,58 €/jaar 93,42 €/jaar 25,19 €/jaar 27,98 €/jaar
6+3 273,06 €/an 68,90 €/jaar (€56.368) 11,58 €/jaar 114,18 €/jaar 25,19 €/jaar 34,20 €/jaar
6+4 297,88 €/an 75,16 €/jaar (€61.493) 11,58 €/jaar 124,56 €/jaar 25,19 €/jaar 37,30 €/jaar

*Voorbeelden van premies berekend op 23/03/2023 , onder voorbehoud van fouten, voor huurders van een huis (2 gevels), in 1120 Brussel, met 1 keuken, 1 eetkamer, 1 badkamer, 1 bureau, 1 living en 1,2,3, of 4 kamers.

De prijs van een online brandverzekering voor huurder van een huis (4 gevels) gelegen in de Walse-brabant

Prijs bij Federale Verzekering
Kamer BA Huurder Inboedel Optie Rechtsbijstand Optie Diefstal Optie Terugbetaling van eigen risico Optie Indirect verliezen
8+3 468,57 €/jaar 118,23 €/jaar (€96.728) 11,58 €/jaar 235,12 €/jaar 25,19 €/jaar 58,68 €/jaar
8+4 504,61 €/jaar 127,33 €/jaar (€104.169) 11,58 €/jaar 253,21 €/jaar 25,19 €/jaar 63,19 €/jaar
8+5 540,65 €/jaar 136,42 €/jaar (€111.610) 11,58 €/jaar 271,30 €/jaar 25,19 €/jaar 67,71 €/jaar

*Voorbeelden van premies berekend op 23/03/2023 , onder voorbehoud van fouten, voor huurders van een huis (4 gevels), in 1420 Eigenbrakel, met 1,2,3,... ruimtes groter dan 4m² kamers. .

Commentaar Federale Verzekering huurder huis

Commentaar

De Multirisk brandverzekering voor de huurder van een huis biedt naast de huurdersaansprakelijkheid opties op maat zoals de afkoop van de franchise of de indirecte verliezen. Maar de exclusiviteit van Federale Verzekering is dat wanneer u een jaar zonder schadegeval achter de rug heeft, u dan een deel van uw premie terugkrijgt onder de vorm van een ristorno dat direct op uw bankrekening wordt gestort in de maand juni. Bovendien kunt u bij Federale Verzekering makkelijk online uw premie berekenen en een contract afsluiten.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • Bijstand bij schade of ander probleem
 • Elektrische en elektronische toestellen verzekerde
 • Diefstal optioneel

MIN -

 • Indirecte verliezen in optie

De verzekering Multirisk Woning beschermt u, als eigenaar of huurder, in geval van schade aan uw woning/bureau en uw inhoud. U bent ook verzekerd voor uw burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van anderen na een gedekte schadegeval

Garanties "Multirisk Brand Woning" van Federale Verzekering

Wat is verzekerd?

Basiswaarborgen:

 • brand, ontploffing, bliksem, rook en roet, verschroeiing
 • botsing
 • inwerking van elektriciteit
 • schade aan voedingswaren door temperatuurs-verandering
 • schade aan het gebouw door inbraak, vandalisme of (poging tot) diefstal
 • arbeidsconflicten, aanslagen en terrorisme
 • storm, hagel, druk van sneeuw of ijs
 • natuurrampen
 • water en stookolie en het verlies van water of van stookolie na een schadegeval
 • glasbreuk (aan, o.a., ruiten, koepels, kookplaten, tv-scherm)
 • de schade aan derden door uw verzekerde goederen

Uw tuinmeubelen, barbecue, robotmaaier die buiten blijven,uw tuin, zonnepanelen, zwembad en luifels zijn ook gedekt in geval van storm, natuurramp of glasbreuk

Ristorno's

Federale Verzekering keert u een deel van de gemaakte winst uit.

Federale Verzekering geeft dit jaar (2023) geen korting op de Multirisk Woning verzekering.

Optie Diefstal

In geval van diefstal van uw inhoud in uw gebouw, maar eveneens bij diefstal op uw persoon met geweld of bedreiging. Uw tuinmeubelen, barbecue en robotmaaier zijn ook gedekt, ook als ze buiten blijven. Federale vergoed de verdwijning van en de materiële schade aan de verzekerde inhoud, naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal gepleegt in het gebouw gelegen op het risicoadres vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Is gedekt

 • De schade aan het gebouw naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal van de verzekerde inhoud. Deze dekking is tevens verworven door de huurder of bewoner, voor zover hij de herstelling van dergelijke schade moet dragen, zelfs door een overeenkomst.
 • De kosten voor de vervanging of de hercodering van sloten, afstandsbedieningen, ontvangers en alarmen van deuren die toegang geven tot de verzekerde lokalen, als gevolg van de diefstal van huissleutels of afstandsbedieningen, tot € 2.500 per schadegeval, zonder toepassing van het eigen risico.
 • De verdwijning van en de schade aan het door de verzekerde vervoerde gedeelte van de verzekerde inhoud naar aanlei-ding van een diefstal of een poging tot diefstal met geweld of bedreiging, gepleegd op een verzekerde persoon, tot € 9.000 per schadegeval. Indien het hierbij gaat over bank- of kredietkaarten, dan is de tussenkomst voor dit gedeelte binnen de waarborg beperkt tot € 3.500 per schadegeval. De diefstal gepleegd in een voertuig waarin zich een verzekerdepersoon bevindt, wordt beschouwd als een diefstal met geweld of bedreiging.
 • De verdwijning van en de schade aan het gedeelte van de verzekerde inhoud dat tijdelijk verplaatst werd naar een gebouw overal ter wereld gedurende maximum 90 dagen per jaar, naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal, tot € 9.000 per schadegeval. De dekking is enkel verworven voor zover het gebouw waarin de diefstal werd begaan niet toebehoort aan een verzekerde en voor zover er een verzekerde verblijft.
 • De verdwijning van en de schade aan het gedeelte van de verzekerde inhoud dat tijdelijk en gedeeltelijk verplaatst werd naar een studentenverblijf, naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal met braak van de privatieve deel van het verblijf, geweld of bedreiging, tot € 9.000 per schadegeval.
 • De diefstal of poging tot diefstal van stookolie uit een tank buiten het gebouw door het openbreken van een vergrendel-systeem, tot € 2.500 per schadegeval.
 • De schade aan de inhoud die zich binnen in het gebouw bevindt als gevolg van vandalisme veroorzaakt bij een diefstalof poging tot diefstal.
 • De diefstal van tuinmeubelen, buitenkeukens, barbecues en robotmaaiers die zich buiten bevinden of in gebouwen die volledig of gedeeltelijk open zijn, zelfs zonder inbraak of inklimming, tot 2 .500 EUR per schadegeval .

Beperking

 • voor elk voorwerp, tot 17.500 EUR per schadegeval
 • voor elke reeks voorwerpen die deel uitmaken van een collectie, tot 17.500 EUR per schadegeval.
 • voor juwelen, tot 20% van het totaal voor de inhoud verzekerde bedrag, met een maximum van 23.500 EUR per schadegeval
 • voor alle waarden, tot 3.500 EUR per schadegeval
 • voor goederen in garages, kelders en zolders van een appartementsgebouw, op voorwaarde dat die lokalen op slot zijn, tot 3.500 EUR per schadegeval
 • voor goederen voor privégebruik van derden die werden toevertrouwd aan een verzekerde, tot 9.000 EUR per schadegeval
Optie Rechtsbijstand

Vergoeding advocaten-, experten- en procedurekosten betaald tot 25.000 EUR voor uw verdegiging in het kader van een procedure na een gedekte schadegaval of tegen een derde bij schade aan het gebouw uw en een tussenkomst bij insolvabiliteit van een aansprakelijke derde.

Franchise

Per schadegeval brengt Federale Verzekeringen een franchise van 261,74 euro in mindering van de materiële schade

Tot wie moet ik me richten om een offerte voor een premie te bekomen ?

Contacteer voor een offerte of een afsluiting het gratis nummer 0800/14200 of via de internetsite www.federale.be of maakt een afspraak in een kantoor van Federale Verzekering.

Bij een schadegeval :

Contacteer Federale Assistance 24u/24 op 02/773 61 56 of per fax 02/762 98 05.