Belfius woningverzekering voor huurder appartement | brandverzekering-simulatie.be

Huurder van een appartement:
Belfius Reeds verzekerd
vanaf 15,85 €/maand
bij Belfius

Belfius
 • Bereken en sluit via de Belfius-app af !
 • Dekking tablets, PC en tv-schermen
 • Optie huurder (84€/jaar): geschillen, financiële hulp
 • Afkoop franchise voor 10€ tot 15€ extra
 • Enkel voor Belfius klanten

4 online stappen bij Belfius
op 4 bij Belfius Doe alles
met de
app!

Berekening Berekening Offerte Offerte Afsluiten Afsluiten Betalen Betalen

Voorbeelden van premies brandverzekering voor een appartement in 1020 Brussel : Module "Basis Verzekering".

Onze voorbeelden van premies komen van een online simulatie van een woonverzekering voor huurders bij Belfius. Dit voor appartementen met verschillende oppervlakten in 1020 Brussel.
Aantal kamers Huurdersverzekering
+ inboedel
Optie diefstal Optie rechtsbijstand Optie gezin
1 kamer 162 €/jaar 85,68 €/jaar 11,88 €/jaar 76 €/jaar
2 kamers 162 €/jaar 85,68 €/jaar 11,88 €/jaar 76 €/jaar
3 kamers 243,36 €/jaar 87,48 €/jaar 11,88 €/jaar 76 €/jaar
4 kamers 309,48 €/jaar 94,44 €/jaar 11,88 €/jaar 76 €/jaar

Onze voorbeelden van premies komen van een online simulatie van een woonverzekering voor huurders bij Belfius. Dit voor appartementen met 1 tot 4 kamers in 1020 Brussel. Deze prijs omvat de huurdersverzekering, die de schade dekt aan het gehuurde pand waarvoor u verantwoordelijk bent en de inboedelverzekering om uw goederen (meubels, …) te beschermen. In functie van uw behoeften kan u deze polis nog uitbreiden met de opties diefstal (inboedel), tuin, media, geschil en rechtsbijstand.

* tarief geldig voor de brandverzekering voor huurders van een appartement bij Belfius op 08/11/2023

Commentaar Belfius huurder appartement

Commentaar

De app-normale woningverzekering voor huurders is zoals de naam aangeeft volledig digitaal. Deze 100% digitale verzekering beheert u via uw smartphone wanneer u klant bent of wordt bij Belfius. Deze brandverzekering biedt een bescherming op maat, die u aan uw levensstijl kan aanpassen met de talrijke opties. Bij problemen zal de virtuele assistent myBo u op elk moment helpen, zowel voor het aangeven van een schadegeval als om na te gaan of het gedekt is, tot de opvolging van uw dossier. Kortom, hiermee hebt u alles bij de hand. Bij Belfius kan uw schade anders en snel gerepareerd worden dankzij ‘Belfius Home Repair’ (of de herstelling in natura). Deze hersteldienst bestaat uit een netwerk van erkende herstellers uit alle domeinen. Bij een schadegeval zoekt Belfius de geschikte hersteller en betaalt de herstelfactuur, zonder dat er een franchise verschuldigd is.

Voordelen en nadelen

Plus

 • Snelle en eenvoudige prijsberekening via uw smartphone
 • Online afsluiten of via de app als u reeds klant bent
 • Vaste multimedia verzekerd: TV, computerscherm, tablet
 • Optie huurdersgeschillen en financiële hulp als u moet verhuizen na jobverlies
 • Optie 0€ franchise via een klein supplement op de premie

Min

 • U ontvangt geen detail per email alvorens te betalen (?)
 • Online afsluiten of berekenen is niet mogelijk als u geen klant bent
 • Franchise van 265€ (die u wel kan afkopen met een supplement van ca. 10€ tot 15€)
 • Onrechtrstreekse verliezen optioneel

De app-normale woningverzekering van Belfius is een verzekeringscontract met als uw doel de woning en de inboedel van de verzekerde te beschermen door het betalen van de schade waarvoor de verzekerde verantwoordelijk is als huurder:

Bij Belfius kan u alles regelen via uw smartphone of online, en kan u uw bescherming vervolledigen met tal van opties zoals: de optie "rechtsbijstand", de optie "huurder", de optie "media", de optie "diefstal", de optie "onrechtstreekse verliezen" of de optie "Engelse franchise"

Welke informatie moet ik meedelen om een offerte voor een brandverzekering te bekomen bij Belfius ?

Via de Belfius-app berekent u de prijs van uw brandverzekering is slechts 6 stappen:

 1. Kies volgens uw behoefte: brandverzekering huurder - eigenaar - verhuurder
 2. De te verzekeren woning: huis – appartement
 3. De oppervlakte in m²
 4. Kies de eventuele optionele garanties
 5. U ontvangt een prijsofferte en u kan het contract meteen online afsluiten als u dat wenst
Polis woning Belfius app-normale voor de huurder

Principes van het contract Belfius app-normale voor de huurder.

Belfius vergoedt alle materiële schade die door een verzekerde waarborg wordt gedekt aan de verzekerde goederen waarvoor de verzekerde verantwoordelijk is als huurder

Wat zijn de verzekerde goederen ?

Gebouw:

 • Alle vaste en aan de grond verankerde constructies die zich op het in de bijzonder voorwaarden aangeduide adres bevinden;
 • De goederen die de eigenaar van het gebouw aangebracht heeft en die blijvend aan het erf verbonden zijn, zoals een ingerichte badkamer of keuken met inbegrip van de ingebouwde toestellen, meters, aansluitingen, vaste verwarmingsinstallatie enz...;
 • De omheiningen (zelfs in de vorm van beplantingen), alsook de binnenplaatsen, terrassen, opritten en toegangen in bouwmaterialen;
 • De zonnepanelen en warmtepompen;
 • De materialen die ter plaatse worden afgeleverd en die verwerkt moeten worden in het gebouw;
 • De schade aan een privégarage die zich tijdelijk in een ander gebouw bevindt en, tijdens een verhuisperiode, de toekomstige residentie gelijktijdig met de huidige in het contract verzekerde

Goed om weten:strong> De tuin, de grond en de beplantingen (andere dan diegene die dienen als omheining) maken geen deel uit van het gebouw. U kan deze verzekeren door de Optie Tuin te onderschrijven. De binnen- en buitenzwembaden, de zwenvijvers en vast-gemaakte jacuzzi's die zich buiten bevinden maken geen deel uit van het gebouw. U kan deze verzekeren door de Optie Zwembad te onderschrijven.

Privé Inhoud:

Elk roerend goed voor privé-gebruik dat aan de verzekerde toebehoort of dat aan de verzekerde werd toevertrouwd en dat zich in het verzekerd gebouw bevindt, met inbegrip van :

 • de vaste installaties en de aanpassingen die werde aangebracht door de huurder of gebruiker;
 • de huisdieren voor privé-doeleinden;
 • de roerende goederen die toebehoren aan de gasten tot maximum 5.000 EUR per schadegeval;
 • de motorrijtuigen met minder dan 4 wielen en met een cilinderinhoud van minder dan 50cc, alsook de gemo-toriseerde rolstoelen voor mindervaliden en het gemo-toriseerd tuingereedschap, ongeacht de cilinderinhoud ervan;

Goed om weten:strong> De motorrijtuigen van minimum 50cc, aanhangwagens, caravans, pleziervaartuigen en jetski's maken geen deel uit van de inhoud. U kan deze verzekeren door de Optie Geparkeerd voertuig te onderschrijven.

Professionele inhoud :

Materieel

 • Goederen bestemd voor de uitoefening van een professionele activiteit die geen koopwaar zijn, met inbegrip van de goederen die blijvend aan het erf verbonden zijn. Dit begrip omwat eveneens de goederen die toebehoren aan uw collega's en uw personeel. De dekking is voor hen verworven als aanvulling en na uitputting van de waarborgen die voorzien zijn in elk verzekeringscontract die zij personnelijk zouden hebben afgesloten;
 • de vaste uitrusting en verfraaiingen die u voor professionele doeleinden hebt aangebracht aan de gebouwen op uw kosten als huurder. Belfius verzekert geen schade aan motorvoertuigen, noch aan hun aahangwagns. U kan dit verzekeren door de Optie Geparkeer voertuig te onderschrijven.

Koopwaar :

Voorraden, grondstoffen, afgewerkte producten, producten in bewerking en verpakkingen die te maken hebben met de uitoefening van het beroep. Dit begrip omwat eveneens de goederen die toebehoren aan de klanten tot maximum 2.500 EUR.

De waarden gerelateerd aan de professionele activiteit:

De professionele inhoud is gedekt tot maximum 5.000 EUR. U kan ervoor zorgen dat de professionele inhoud die betrekking heeft op de activiteit van vrij beroep of kantoor uitgeoefend in het gebouw uitgebreid wordt door onderschrijving van de Optie Business.

Basiswaarborgen

Belfius vergoedt onopzettelijke materiële schade aan de verzekerde goederen die wordt veroorzaakt door:

 • Brand
 • Abnormale rook- of roetontwikkeling
 • Verschroeiing Explosie of implosie
 • Ontdooiing
 • Schade door het aanbotsen van voorwerpen, bomen of dieren, alsook door onroerende goederen die toebehoren aan derden
 • Beschadigingen aan onroerende goederen als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme op voorwaarde dat het gebouw bewoond is
 • De inwerking van elektriciteit op elektrische of elektronische apparaten en installaties, bliksem, alsook de elektrocutie van huisdieren
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Terrorisme
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Waterschade
 • Schade door stookolie
 • Glasbreuk
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud
 • Natuurrampen
 • Home Assistance 24/7

Deze verzekering dekt niet:

 • Inwerking van elektriciteit: schade die valt onder de garantie van een leverancier, een producent of een hersteller
 • Schade veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk aan voorwerpen die zich buiten bevinden (behalve tuinmeubelen en BBQ's) in tuinen gedekt door de Optie Tuin
 • Waterschade veroorzaakt door bouw-, verbouw- of herstelwerken aan het gebouw of de inboedel (gedekt door de Optie Werken)
 • Inwerking van elektriciteit: schade aan de softwaren en de gegevens (gedekt door de Optie Media)
 • Schade door condensatie of waterinfiltratie via muren, schoorstenen of grondwater
 • Grondsanering (gedekt door de Optie Tuin)
 • Home Assistance : onderhoudswerken

Vergoeding:

Tot een bedrag van:

 • 3.616.888.93 EUR aan materiële schade en immateriële schade
 • 28.935.111,44 EUR aan lichamelijke schade
Optie diefstal

Door deze waarborg af te sluiten, verzekert u zich tegen diefstal en vandalisme. Belfius vergoedt eveneens de schade aan het gebouw tot maximum 6.000 EUR, op voorwaarde dat de verzekering van het gebouw dergelijke schade niet verzekert.

Belfius dekt de diefstal, de poging tot diefstal van de verzekerde voorwerpen di zich bevinden in het gebouw en de materiële schade die hier uit voortvloeit. De daden van vandalisme zijn eveneens verzekerd. Belfius breidt de waarborgen uit tot de verzekerde inhoud die zich buiten het verzekerde gebouw bevindt als:

 • die tijdelijk werd verplaats in een ander gebouw en als het gaat om diefstal met braak;
 • die zich bevindt in een studentenverblijf en er sprake is geweest van braak in het privatieve deel;
 • het gaat om diefstal met geweld of met bedreiging op uw persoon of op de personen waarmee u samenwoont, diefstal in de passagiersruimte van het voertuig waarin deze personen zich bevinden inbegrepen;
 • het gaat om tuinmeubelen en barbecuetoestellen die zich buiten het gebouw beviden maar op het risicoadres;

Vergoedingslimieten:

 • alle juwelen: max. 10.000€
 • de inhoud die tijdelijk verplaatst wordt als de diefstal met braak werd gepleegd in dat andere gebouw: max 7.500€
 • de inhoud die zich bevindt in het studentenverblijf: max 7.500€
 • de inhoud van alle bijgebouwen: max 7.500€
 • diefstal met bedreiging of geweld op uw persoon: max 7.500€
 • alle waarden: max 2.500€
 • tuinmeubelen en barbecues die zich bevinden op het verzekerde adres: max 2.500€
 • de toevertrouwde goederen aan verzekerde of goederen toebehorend aan de gasten: max 2.500€
 • diefstal gepleegd door een persoon die gemachtig is zich in het vermeld gebouw te bevinden. Diefstal is enkel verzekerd als er binnen 24 uur klacht tegen die persoon wordt ingediend: max 2.500€

Goed om weten:strong> Belfius vergoedt de kosten voor de vervanging van de sloten van de deuren die rechtstreeks toegang verlenen tot het vermelde gebouw, alsook de digitale herprogrammering ervan, indien de sleutels, de afstandsbediening of de commandobox werden gestolen. In elk geval wordt de totale vergoeding in diefstal beperkt tot maximum 50% van het verzekerde bedrag inhoud.

Opties rechtsbijstand

De optie rechtsbijstand is een facultatieve dekking die garandeert dat uw belangen worden verdedigd

 • het strafrechtelijk verweer van de verzekerde, het burgerlijk verhaal op de aansprakelijke personen, de burgerlijke verdediging van de verzekerde tot 30.000€ in totaal
 • de contractuele geschillen tot 7.500€
 • de insolvabiliteit van de aansprakelijke personen tot 7.500€
Optie Engelse franchise

De franchise die voorzien is in deze polis geldt niet als de totaal verschuldigde vergoeding voor de stoffelijke schade zonder de onrechtstreekse verliezen hoger ligt dan die franchise.

Optie onrechtstreekse verliezen

Bij een verzekerd schadegeval wordt het bedrag van de schadevergoeding dat aan de verzekerde wordt uitgekeerd verhoogd met 10%, na aftrek van de franchise, om de verliezen, kosten en nadelen te dekken die de verzekerde heeft geleden ingevolge het schadegeval. Die aanvullende vergoeding is begrensd op maximaal 12.000 EUR per schadegeval.

Worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de onrechtstreekse verliezen:

 • in Aansprakelijkheid (Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inboedel, verhaal van derden, verhaal van huurders (of gebruikers) en huurdersaansprakelijkheid)
 • in Diefstal
 • in Home Assistance
 • in Rechtsbijstand
 • voor de Optie Huurder
 • de expertisekosten
Optie Tuin

Met de optie Tuin verzekert u zich voor uw tuin die gelegen is op het risicoadres en de inhoud.

De optie Tuin verzekert:

 • De schade aan de tuin. Onder tuin verstaat Belfius aanplantingen en vijvers. Belfius schakelt tennisvelden en golf- terreinen gelijk met tuinen
 • De schade aan de inhoud van de tuin die zich buiten bevindt. Onder inhoud van de tuin verstaat Belfius constructies die niet verankerd zijn in een betonnen sokkel, in een muur of in fundamenten, de tuinmeubelen en -toebehoren, tuingerei, decoratieve elementen die buiten blijven, speeltuigen, barbecues, terrasverwarmingen, buitenkeukens, -kachels en -vuren.
 • De schade aan de inhoud die niet tot de tuin behoort, maar die zich wel buiten bevindt

De optie Tuin slaat niet op zwembaden, zwemvijvers en buiten geplaatste jacuzzi’s, die werden uitgegraven in het perceel grond dat bij uw woning hoort, of permanent verankerd zijn in de grond.

Schadevergoeding:

 • Tot 5.000€ voor het herstel van de tuin per schadegeval
 • Tot 5.000€ voor de inhoud van de tuin per schadegeval
 • Tot 5.000€ voor diefsal in uw tuin per schadegeval
 • Tot 5.000€ voor diefsal van de inhoud die niet tot de tuin behoort en zich buiten bevindt per schadegeval
 • Tot 10.000€ voor bodemsanering per schadegaval
Optie Zwembad

De Optie Zwembad verzekert de schade aan uw binnen- en buitenzwembaden, alsook jacuzzi’s.

De zwembaden moeten uitgegraven zijn in het perceel grond dat bij uw woning hoort, of permanent verankerd zijn in de grond. De accessoires van uw zwembad maken er integraal deel van uit, namelijk: de liner, het rolluik, de overdekking en hun mechanisme, de zonnecollectoren en andere verwarmings- systemen van het zwembad. Hetzelfde geldt voor de technische installaties, zoals het filtersysteem en de pompen in een gesloten of technisch lokaal, alsook de verlichting, de kranen en de jetstreams.

Schadevergoeding:

 • Tot 15.000€ zonder toepassing van de evenredigheidsregel
Optie Media

Door deze optie te onderschrijven verzekert u zich voor stoffelijke schade aan elektronische toestellen en hun toebehoren die een functie hebben als computer en multimedia, vast of draagbaar, zoals laptops en tablets en toestellen met een scherm van op zijn minst 19 inch zoals LED-tv-toestellen en smart-tv’s, zowel voor privé als voor professioneel gebruik.

Schadevergoeding:

 • Tot 15.000€ zonder toepassing van de evenredigheidsregel
Optie geparkeerd voertuig

Als u deze optie onderschrijft, verzekert u zich voor de schade aan motorrijtuigen met 4 wielen of minder en met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc, de aanhangwagens, caravans en plezierboten, die zich op het risicoadres bevinden. Zij moeten zich in het verzekerd gebouw bevinden of op de oprit geparkeerd staan. Indien u uw hoofdverblijfplaats verzekert, vergoeden wij de schade echter ook als het voertuig zich bevindt in een privégarage op een ander adres.

Schadevergoeding:

 • Tot 15.000€ per schadegeval zonder dat deze hoger ligt dan de waarde van het voertuig op het ogenblik van het schadegeval en zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
Optie Business

Door deze optie te onderschrijven verzekert u zich voor de professionele inhoud die gekoppeld is aan de activiteit in vrij beroep of als kantoor die wordt uitgeoefend op het aangeduide adres dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. De professionele inhoud omvat: het materieel, de koopwaar en de waarden die te maken hebben met de professionele activiteit.

Schadevergoeding:

 • Tot 15.000€ per schadegeval zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
Optie Huurder

Als u deze optie afsluit, bent u gedekt voor uzelf als huurder, en voor uw medehuurders die vermeld worden in het huurcontract.

Huurgeschillen: U bent gedekt in uw hoedanigheid van huurder voor uw huurgeschillen met uw verhuurder. Belfius komt tussen in uw procedurekosten en voor de erelonen van uw advocaat tot maximum 7.500 EUR.

Verhuisongeval: Belfius dekt de medische kosten voor de lichamelijke schade die uw vrijwillige helpers opliepen bij de verhuizing tot maximum 2.500 EUR.

Financiële hulp: Als u uw werk verliest, biedt Belfius u financiële hulp bij de betaling van de huur door u een forfaitair bedrag van 1.000 EUR te betalen. Deze waarborg is verworven na een wachttijd van 3 maanden na het onderschrijven van de optie.

Verhuisbedrag: Belfius komt forfaitair voor 500 EUR tegemoet in uw verhuiskosten indien u moet verhuizen wegens een van de volgende gebeurtenissen:

 • overlijden, ongeval dat tot blijvende invaliditeit van een verzekerde leidt
 • echtscheiding of einde van de wettelijke samenwoning van de verzekerden
 • voortijdige opzegging van het huurcontract door de verhuurder
Franchise

Een franchise van 265,42 EUR wordt toegepast voor elk schadegeval. De franchise wordt in mindering gebracht van het bedrag van de vergoeding vooraleer de eventuele evenredigheidsregel of de vergoedingsgrens toegepast wordt.

Goed om weten: Indien u het gebouw op een correcte manier hebt laten verzekeren door de aanvaarding van de evaluatiemethode van Belfius, garandeert de maatschappij u een volledige schadevergoeding zonder toepassing van de evenredigheidsregel ten belope van de waarde van het gebouw op het ogenblik van het schadegeval.

Raadpleeg hier de segmentatiecriteria van Belfius