Is er een specifieke brandverzekering nodig voor een studentenkot ? | brandverzekering-simulatie.be
Kot étudiant assurance

Het kot van uw student verzekeren ?

Het antwoord is heel eenvoudig: dat hangt af van de situatie van uw kind (belang van domicilie).

Er zijn 2 mogelijkheden :

 • Nee want uw kind gaat op een studentenkamer (kot) en blijft bij u gedomicilieerd : In dat specifieke geval : de meeste brandverzekeringen van de ouders voorzien een uitbreiding van de dekking "tot de studentenkamers (kot) in het kader van de studies". Deze uitbreiding dekt de huurdersverantwoordelijkheid (en het verhaal van derden) en ook de inboedel naargelang de polis van de ouders. Als ouder van een kind dat op kot gaat, doet u er dus goed te controleren of uw polis die uitbreiding omvat. Dit geldt ook voor de familiale verzekeringen. Opgepast : Deze uitbreiding dekt enkel uw kind. Dus als uw kind samen huurt met anderen (onderverhuur) zijn deze medeverhuurders niet gedekt! Elke medehuurder moet dus zelf voor zijn dekking zorgen.
 • Ja want uw kind gaat zich domiciliëren op de kamer of het kot dat hij huurt : In dat specifieke geval geniet uw kind niet van de uitbreiding van uw brandverzekering. Hiervoor moet wel een brandverzekering voor het "kot" van uw kind worden afgesloten om de huurdersverantwoordelijkheid te dekken. Een kleine uitzondering: Als de eigenaar in zijn eigen brandverzekering een clausule afstand van verhaal heeft staan. Vaak geeft de eigenaar bij het afsluiten van de huurovereenkomst of in het contract dat hij u meegeeft reeds een aanwijzing over de verzekering. Opgelet: Vanaf het moment dat uw kind niet meer bij u woont, geniet hij niet meer van uw familiale verzekering. Hij moet er dan zelf één afsluiten voor de schade die bij zou aanrichten bij derden in het kader van zijn privéleven.

Wat zeggen de maatschappijen ?

Enkele voorbeelden van maatschappijen waar de uitbreiding "kot" is opgenomen in de BA Wonen (enkel als uw kind bij u blijft gedomicilieerd).

 • Ethias : Ja
  --> Ethias verzekert de huurdersverantwoordelijkheid voor studentenverblijven in een land van de Europese Unie
  --> Ethias verzekert eveneens de inboedel m.b.t. de gedeeltelijke en tijdelijke verplaatsing in de Europese Unie
 • ING : Ja (enkel als u een BA + inboedel voor uw eigen woning hebt afgesloten)
  --> ING verzekert uw huurdersverantwoordelijkheid die leidt tot schade, die gedekt is volgens de basisdekkingen, aan de studentenkamer, ten belope van de reële waarde van uw woning. De inboedel ter beschikking gesteld door de verhuurder is in dit bedrag inbegrepen.
  --> ING verzekert de persoonlijke inboedel voor een maximale waarde van 15.500€
  --> Als de schade gedekt is door een ander verzekeringscontract, dan is dat prioritair
 • Corona Direct : Ja --> Geen precieze informatie is hierover te vinden in de bijzondere voorwaarden.
 • AG Insurance : Ja wereldwijd voor het studentverblijf dat toebehoort aan een derde en gehuurd of bewoond wordt door de student
  --> AG Insurance verzekert de inboedel die er werd geplaatst
  --> AG Insurance verzekert uw aansprakelijkheid als huurder of bewoner voor materiële schade aan het studentenverblijf (gemeubeld of niet) ten belope van 2.517.298,23 EUR op voorwaarde dat uw hoofdverblijfplaats zich in het gebouw bevindt.
 • DVV Verzekeringen : Ja --> DVV Verzekeringen verzekert het studentenkot als uw tijdelijke verblijfplaats