AXA: brandverzekering in België | brandverzekering-simulatie.be
AXA brandverzekering

AXA beloont uw trouw met MyAXA Fidelity het getrouwheidsprogramma.

Via dit getrouwheidsprogramma van uw verzekeringsmakelaar, geniet elke dag klanten van een aantal exclusieve voordelen.

Het getrouwheidsprogramma van AXA, kent 2 statuten: MyAXA Fidelity en MyAXA Fidelity Diamond.

Voor het MyAXA Fidelity-statuut, hebt u minstens 3 contract* nodig binnen de categorieën:

 • BA Auto
 • Full omnium Auto
 • Mini omnium Auto met diefstal
 • BA Moto
 • Woning verzekering als eigenaar
 • Woning verzekering als huurder
 • Woning verzekering diefstal
 • BA Familiale
 • Rechtsbijstand LAR FAMILY FULL
 • Rechtsbijstand LAR FAMILY FLEX
 • Daylife protect
 • Aansprakelijkheid privéleven

*waarvan minstens één Auto-Moto- of Woningverzekering.

Voor het MyAXA Fidelity Diamond-statuut, hebt u minstens 6 contract* nodig binnen de categorieën:

 • BA Auto
 • Full omnium Auto
 • Mini omnium Auto met diefstal
 • BA Moto
 • Woning verzekering als eigenaar
 • Woning verzekering als huurder
 • Woning verzekering diefstal
 • BA Familiale
 • Rechtsbijstand LAR FAMILY FULL
 • Rechtsbijstand LAR FAMILY FLEX
 • Daylife protect
 • Aansprakelijkheid privéleven

een bonus "smileys" wordt automatisch toegekend indien u een auto-/motoverzekering, een woonverzekering en een burgerlijke aansprakelijkheid privéleven heeft.

De MyAXA Fidelity voordelen :
MyAXA Fidelity MyAXA Fidelity Diamond
Geen mmerkost in geval van gesrpeide premiebetaling Geen mmerkost in geval van gesrpeide premiebetaling
Kosteloos gebruik van Youstice Geen franchise Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven
Gratis toegang tot Virtual Life Geen franchise voor uw woonverzekering
Meer dan 2.000 unieke voordelen bij deelnemende partners Bonus voor verantwoordelijk rijgedrag
  Kosteloos gebruik van Youstice
  Gratis toegang tot Virtual Life
  Meer dan 2.000 unieke voordelen bij deelnemende partners

Algemene omkadering : MyAXA Fidelity

Dankzij het programma kunnen de leden van een gezin (=iedereen die onder hetzelfde dak woont) die verzekeringsproducten van AXA Belgium nv (hierna "AXA") hebben bij eenzelfde verzekeringstussen-persoon, voordelen genieten. De duur van de voordelen is gekkopeld aan het programma en staat dus los van de looptijd van de betrokken contracten. Alle klanten van AXA die minstens 18 jaar oud zijn, kunnen lid worden van het programma. Rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen,...) zijn uitgesloten van het programma.

MyAXA Fidelity & MyAXA Fidelity Diamond

Het afsluiten van bepaalde AXA-producten geeft recht op een "smiley". De klanten worden afhankelijk vanhet aantal "smileys" dat zij hebben,ondergebracht in de categorie MyAXA Fidelity of MyAXA Fidelity Diamond.

Om als lid van MyAXA Fidelity van het programma beschouwd te kunnen worden, moet de klant of zijn gezin in het bezit van minstens 3 "smiley's", waarvan minstens één 'smiley'gekoppeld is aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto/moto of een verzekering comfort huis.

Om als lid van MyAXA Fidelity Diamond van het programma beschouwd te kunnen worden, moet de klant of zijn gezin in het bezit van minstens 6 "smiley's", waarvan minstens één 'smiley'gekoppeld is aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto/moto of een verzekering comfort huis. Het programma verandert niets aan de voorwaarden voor het sluiten van de verschillende verzekeringscontracten die het mogelijk maken om "smiley's" te verzamelen

De AXA-verzekeringen die recht geven op "Smiley's"

Autoverzekering

 • 1 Smiley voor iedere verzekering BA Auto (voor een auto of een bestelwagen)
 • 1 Smiley voor iedere verzekering Mini-Omnium of Omnium met een diefstaldekking (voor een auto/bestelwagen)

Motoverzekering

 • 1 Smiley voor iedere verzekering BA Moto (uitgezonderd quads en bromfiets 45 km/u en 50cc)

Woonverzekering

 • 1 Smiley voor de verzekering van het gebouw afgesloten door de eigenaar of de huurdersaansprakelijkheid afgesloten door de huurder in een contract comfort thuis
 • 1 Smiley voor de Diefstalverzekering geïntegreerd in een contract comfort thuis.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven

 • 1 Smiley voor de verzekering Familiale verzekering (privéleven) in de verzekering comfort privéleven of geïntegreerd in een contract comfort thuis.

Verzekering Ongeval Privéleven

 • 1 Smiley voor de forfaitaire verzekering Ongeval Privéleven.
 • 1 Smiley voor de indemnitaire verzekering Daylife Protect.

Verzekering rechtsbijstand

 • 1 Smiley voor de verzekering LAR FAMILY FULL niet geïntegreerd in een ander verzekeringscontract
 • 1 Smiley voor de verzekering LAR FAMILY FLEX niet geïntegreerd in een ander verzekeringscontract

Bonus Smiley

Er wordt een bonus "Smiley" toegekend aan het MyAXA Fidelity-gezin indien het 1 "Smiley" Auto- of Motoverzekering, 1 "Smiley" Woonverzekering en 1 "Smiley" verzekering Privéleven bezit.

Voordelen verzekeringen voor alle MyAXA Fidelity-leden

Gratis splitsing van de betalingen

Er worden geen splitsingskosten aangerekend voor de premie van de verzekeringscontracten waarvan sprake in het vorige artikel. Dit voordeel wordt toegekend vanaf de eerste splitsbare vervaldag of zodra de klant de premiesplitsing vraagt. Als een gezinslid niet langer MyAXA Fidelity is, worden de kosten voor premiesplitsing automatisch en van rechtswege toegepast vanaf de eerstvolgende splitsbare vervaldag.

Het Platform Youstice

Om de minnelijke oplossing van consumentenconflicten die zich voordoen in het kader van de aankoop van een goed of dienst (zowel in een winkel als op het internet) te bevorderen, brengt AXA de MyAXA Fidelity-leden in contact met het YOUSTICE-platform. YOUSTICE is een website voor het oplossen van consumentengeschillen.

Virtual Life

AXA stels een telefonische rechtsbijstandsdienst ter beschikking die gespecialiseerd is in juridische problemen die verband houden met het recht op internet en de sociale media.

Voordelen verzekering voor de leden MyAXA Fidelity Diamond

De leden MyAXA Fidelity Diamond genieten dezelfde voordelen als MyAXA Fidelity plus onderstaande voordelen.

Afschaffing van de franchise in Woonverzekering

Voor schadegeval die vanaf 18/06/2018 plaatsvind wordt de contractuele franchise in een Woonverzekeringscontract niet toegepast (voor zover deze niet hoger is dan 300 EUR) en dit onder de volgende cumulatieve voorwaarden :

 • 1. het lid moet zijn woningpolis sinds minstens 5 jaar bij AXA hebben
 • 2. hij mag de afgelopen 5 jaar geen schadegeval woning hebben gehad
 • 3. het schadegeval moet minstens 1.500 EUR excl.btw bedragen

Het voordeel MyAXA Fidelity Diamond en de Joker woning mogen niet voor hetzelfde schadegeval worden gebruikt. Het voordeel MyAXA Fidelity Diamond heeft voorrang. Het voordeel MyAXA Fidelity Diamond geldt voor alle dekkingen van het contract Woning, inclusief de dekking natuurrampen van AXA.

Het kan daarentegen niet worden gebruikt in het kader van de BA Privéleven, Rechtsbijstand, Personenhulp en de dekking Natuurrampen van het Tariferingsbureau.

Afschaffing van het Eigen Risico in de verzekering BA Privéleven

Het eigen risico waarin een contract BA Privéleven voorziet, is niet van toepassing als het bedrag van de vergoeding die AXA stort minstens 1.500 euro exclusief btw bedraagt. Dit voordeel geldt voor alle dekkingen van het contract BA Privéleven (al dan niet geintegreerd in een woningpolis). Het kan daarentegen niet gebruikt worden in het kader van de Rechtsbijstand.

Terugbetaling van de autopremie bij afwezigheid van schadegeval

Met dit voordeel wil AXA de leden die zonder schadegeval in Burgerlijke Verantwoordelijkheid in fout hebben gereden, bedanken door hen 50 EUR terug te betalen

 • 1. het lid een nieuw contract auto afsluit of van een voertuig verandert
 • 2. het gaat om een verzekeringscontract Auto met minstens een BA met een Mini-Omnium
 • 3. het contract dat het lid heeft afgesloten, de afgelopen 5 jaar geen schadegeval in fout heeft gehad

De niet-verzekeringsgebonden voordelen

Dankzij MyAXA Fidelity,kunnen klanten profiteren van niet-verzekeringsgebonden promoties.

 • 1. Midas, Carglass, Pneus Online, ...
 • 2. Ikéa, Collishop, Décathlon, ...
 • 3. SEA Life, CenterParcs, Lunch Garden, ...