ACM Insurance: brandverzekering Home Serenity | Brandverzekering-Simulatie.be

Huurder van een huis:
Home Serenity Al verzekerd
vanaf 21,93 €/maand
bij ACM Insurance

ACM Insurance Home Serenity
 • Dekking voor de inboedel met bijstand
 • Dekking voor huurgeschillen
 • Optie Alle Risico's
 • Optie heruitrusting met nieuw meubilair
 • Optie depanage huishoudelijke en audiovisuele

4 stap online
bij ACM Insurance

Online berekenen Bereken Geen offerte Offerte Geen online afsluiten Afsluiten Geen online betalen Betalen

De prijs van een online brandverzekering voor een huurder van een huis gelegen in 1120 Brussel.

Prijs voor huishuurders (enkel online)
Huurprijs Brandverzekering + Inboedel Diefstal Rechtsbijstand Familiale
950€ 199,68 €/jaar 16,64 €/maand 108 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar
1.050€ 210,24 €/jaar 17,52 €/maand 108 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar
1.150€ 222,60 €/jaar 18,55 €/maand 108 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar
1.250€ 234,84 €/jaar 19,57 €/maand 108 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar
1.350€ 247,20 €/jaar 20,60 €/maand 108 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar

* De Home Protect Insurance van Immoweb verzekert je huurdersaansprakelijkheid daarna je selecteer je opties om je bescherming te verhogen. Als huurder is altijd beter om je persoonlijke inboedel ook te beschermen. Voeg bescherming "Inhoud" toe voor je persoonlijke inboedel door schade door bijvoorbeeld brand, een waterlek of overstroming. Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met een juridische hulp bij conflicten met de verhuurder. Mensen die hun inboedel beschermen, beschermen zichzelf ook tegen diefstal. Voorbeelden van premies berekend op 07/02/2023 onder voorbehoud van fouten, voor een huis met 2 gevels in 1120 Brussel, met een inboedelwaarde die automatisch verzekerd is tot 50.927€. De Home Protect Insurance is aangeboden door de verzekeraar Baloise Insurance. - FSMA 115284A.

De prijs van een online brandverzekering voor een huurder van een huis gelegen in 1420 Waalse-brabant.

Prijs voor huishuurders (enkel online)
Huurprijs Brandverzekering + Inboedel Diefstal Rechtsbijstand Familiale
950€ 191,88 €/jaar 15,99 €/maand 178,80 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar
1.050€ 201,60 €/jaar 16,80 €/maand 178,80 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar
1.150€ 213,12 €/jaar 17,76 €/maand 178,80 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar
1.250€ 224,64 €/jaar 18,72 €/maand 178,80 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar
1.350€ 236,16 €/jaar 19,68 €/maand 178,80 €/jaar 22,68 €/jaar 86,64 €/jaar

Voorbeeld van premies berekend op 07/02/2023 (onder voorbehoud van fouten) voor een huurder van een huis 4 gevels gelegen in 1420 Eigenbrakel met een inboedelwaarde die automatisch verzekerd is tot 50.927€.Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met een juridische hulp bij conflicten met de verhuurder. Mensen die hun inboedel beschermen, beschermen zichzelf ook tegen diefstal

Commentaar Immoweb Protect huurder huis

Commentaar

Deze 100% digitale brandverzekering van Immoweb Protect is een kwalitatief product tegen een competitieve prijs. De brandverzekering Home Protect is het resultaat van een partnership tussen Immoweb, Qover en Baloise Insurance en biedt een van de beste beschermingen als u een huis huurt. Deze polis dekt niet alleen uw huurschade en uw inboedel, maar omvat eveneens een exclusieve bijstand. En dat is nog niet alles, want ze komt eveneens tussen als u uw woning voortijdig moet verlaten en u uw eigenaar een schadevergoeding moet betalen omdat u het huurcontract verbreekt.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • Verzekert je woning in een paar kliks
 • Exclusieve bijstand service
 • Alle Risico's Computer
 • Aanvullende kosten
 • Vrij keuze van garantie
 • Luxe items inbegrepen
 • Optie Fiets

MIN -

 • geen kantoor

Home Protect verzekering is een winnend partnerschap van 3 complementaire en toonaangevende bedrijven

Deze home protect verzekering wordt aangeboden door Baloise Insurance, beheerd door Qover S.A. - FSMA 115284A..

Over Qover

Uw polis wordt beheerd door QOVER SA/NV, RPR 0650.939.878 (BTW BE0650.939.878). De juridische kantoren van QOVER SA/NV zijn gevestigd te "Paleizenstraat 44 - 1030 Brussel".

Over Baloise Insurance

Baloise Belgium NV is de verzekeraar. Baloise Belgium NV is een verzekeringsonderneming geautoriseerd en gereguleerd door de FSMA. De maatschappelijke zetel is gevestigd te City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0400.048.883 en de zetel is gevestigd te Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België.

Bij Immoweb hangt de premie van de brandverzekering direct af van het bedrag van de huurprijs zonder de gemeenschappelijke kosten

Verzekert je woning in een paar kliks !

Protect Home Insurance Huurdersverzekering

De huurdersverzekering dekt uw huurdersaansprakelijkheid jegens de verhuurder in geval van materiële schade aan de gehuurde gebouwen

Wat is verzekerd ?

 • Brand en andere verzekeringen
  schade door brand of schroeien, rook en roet, ontploffing of implosie, blikseminslag, elektriciteit
 • Waterschade en schade door stookolie
  schade door water uit een waterinstallatie of via het dak of schade door stookolie uit een stookolie-installatie.
 • Natuurrampen Baloise
  schade door een overstroming, het overlopen van een openbare riool, een aardbeving, een aardverschuiving of grondverzakking
 • Glasbreuk
  keramische kookplaten of glazen kookplaten; panelen of koepels die van kunststof zijn gemaakt; sanitaire toestellen; bijvoorbeeld een toilet; wastafel of bad; lichtreclame; uithangborden; zonnepanelen; spiegels; beeldschermen; beeldschermen van televisies en computers; ...
 • Burgerrechtelijke Aansrpakelijkheid Gebouw
  schade aan een derde door het gebouw of de inboedel of uw tuin
 • Alle Risico's Computer
  de plotse en onverwachte schade aan uw computer of uw laptop op het verzekerde adres of in het studentenverblijf
 • Woningruil of woningoppas
  als u 120 dagen of korter ergens anders overnacht, is tijdens dit periode iemand anders in uw woning die persoon (een derde) is verzekerd.
 • Verhuur van kamers in uw woning
  als u een kamers (max. 2) verhuurt, die persoon (een derde) is verzekerd.
 • Schade door terrorisme
  de verzekering betaalt alleen voor schade door terrorisme aan Belgische risico's

Verberg de uitsluitingen :

 • schade waarvoor de huurder niet verantwoordelijk is
 • schade veroorzaakt door milieuverontreiniging
 • schade veroorzaakt door de politie, het leger of oorlog
 • schade ten gevolge van werkzaamheden, of aan een gebouw in opbouw
 • schade veroorzaakt door asbest
 • opzettelijke schade veroorzaakt door een verzekerde

Gebouw

 • het hoofdgebouw
 • de bijgebouwen, zoals een garage, een carport,..
 • de binnenplaatsen die aangelegd zijn met bijvoorbeeld kiezels of klinkers
 • de inritten en opritten die aangelegd zijn met bijvoorbeeld kiezels of klinkers
 • de terrassen
 • de omheiningen, zoals hekken of hagen
 • alle bouwmaterialen die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het gebouw
 • alles wat de eigenaar blijvend in of aan het gebouw heeft vastgemaakt.
 • alles wat de eigenaar blijvend in of aan de grond heeft vastgemaakt
 • een zwembad, een vijver of een jacuzzi
 • de zonnepanelen en de zonnecollectoren

Inboedel

 • alle voorwerpen in het gebouw die niet blijvend vastgemaakt zijn aan dat gebouw. (meubles, boeken, kleding,..)
 • alle voorwerpen buiten die niet blijvend vastgemaakt zijn aan het gebouw of in de grond (trampolinen tuinstoelen, ...)
 • leskoopwaar
 • huisdieren
 • alle voorwerpen en verfraaiingen die op de kosten van de huurder blijvend aan het verzekerde gebouw of in of aan de grond zijn vastgemaakt horen bij de inboedel van de huurder
 • motorvoertuigen met drie of minder wielen (scooter, motor..)
 • grasmaaiers met of zonder motor of zitgrasmaaiers
 • rolstoelen, met of zonder motor
 • geld en andere waarden, tot maximaal 4.000 EUR
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw, Verhaal van derden

Burgerrechtelijke Aansprakelijheid Gebouw

: betaalt voor de materiële schade die het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel aan andere veroorzaakt. De verzekering betaalt alleen maar wanneer u voor die schade aansprakeijk bent en u daarvoor moet betalen

per schadegeval

 • 12.500.000 EUR voor de kwetsuren van alle slachtoffers samen
 • 1.250.000 EUR voor de materiële schade aan gebouwen of voorwerpen en immateriële gevolgschade samen

Verhaal van derde

: Hebt u schade waarvoor u verzekerd bent? En heeft die schade ook materiële schade veroorzaakt aan het gebouw of de inboedel van iemand anders? En bent u aansprakelijk voor deze materiële schade? Dan ben je voor het verhaal van derden verzekerd.

Huurdersaansprakelijkheid

: uw aansprakelijkheid als huurder van het verzekerde gebouw.

Bijstand 24/7

Inbegrepen in de bijstand

 • gegevens opvragen bij de info dienst
 • hulp voor kleine diensten of klusjes
 • hulp voor uw centraleverwarmingsinstallatie of uw centrale boiler
 • hulp als uw sleutels weg zijn of uw slot kapot is
 • hulp bij een ongeval in het verzekerde gebouw

Hulp na schade:

 • een vervangwagen
 • met de ziekenwagen naar het ziekenhuis
 • hulp in huis
 • het nemen van dringende maatregelen
 • verhuizen van de inboedel
 • bewaking
 • poetshulp
 • oppas voor kinderen of gehandicapte personen
 • opvang van honden en katten
 • eerder terug naar huis
 • dringende berichten versturen
 • een hotelkamer zoeken

Hulp nodig: +32 3 870 95 70

Diefstal en Vandalisme

Keuzeverzekering Diefstal en Vandalisme

 • diefstal van de inboedel op het verzekerde adres
 • schade door vandalisme aan de inboedel op het verzekerde adres
 • diefstal overal op de wereld
 • de verzekering voor inboedel die tijdelijk ergens ander is
 • sleutels en afstandsbediening

Goed om weten: In totaal betalen de verzekeringen nooit meer dan 50% van het verzekerde bedrag inboedel.

 • maximaal 17.000 EUR per voorwerp of per collectie
 • maximaal 15% van het verzekerde bedrag voor alle juwelen
 • maximaal 3.500 EUR voor alle voorwerpen die buiten staan
 • maximaal 11.300 EUR voor verzekerde inboedel in alle bijgebouwen
 • maximaal 11.300 EUR bij diefstal met inbraak in garage, kelder, ...
 • maximaal 5.700 EUR voor stookolie in een tank
Rechtsbijstand

Een juridische bescherming met Euromex SA

Bescherm je tegen juridische kosten na gedekte brand of andere gevaren

Fiets

Deze optie dekt u, tegen de materiële schade aan de fiets of diestal van uw fiets

 • schade door vuur, ontploffing, bliksem, kortsluiting of bluswerkzaamheden
 • schade door diefstal of poging van diefstal (met klacht bij de Politie)
 • schade aan uw fiets bij aanrijding, botsing, val, kanteling, vandalisme, storm, hagel, ...

Extras

 • Sleep- en demontagekosten
 • Bijkomende toebehoren
 • Kosten voor voorlopige stalling
Wanneer en hoe betalen ?

U moet de premie jaarlijks (betaling vindt direct na het afsluiten van het contract online plaats) of maandelijks betalen (via automatische incasso)