Uw computer gegrilld na een elektrische stroomstoot? Betaalt uw verzekering? | Brandverzekering-Simulatie.be

Elektrische stroomstoot, computer, tablet, huishoudtoestellen, wasmachine gegrilld?

Elektrische stroomstoot computer

Overspanning, overbelasting, kortsluiting, ontlading van een lichtboog... Een elektriciteitspaal in uw straat beschadigd, een onweer dat uw hoogspanningsschakelaar uitschakelt, een onverwachte onderbreking van de stroom...

Tal van oorzaken die uw informatica of elektrische toestellen kunnen beschadigen.

Uw brandverzekering kan u misschien vergoeden. Kijk het best eens na

De maatschappijen die u vergoeden in het kader van de garantie "Werking van elektriciteit".

De maatschappijen die u vergoeden in het kader van de garantie Werking van elektriciteit
Maatschappij Vergoeding + gegevens Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Dvv brandverzekering Nieuwwaarde
Cocoon start voor de -30 jarigen: Brandverzekering huurder voor de -30 jarigen. Garantie “Home computer”: beschadigingen aan “thuiscomputers”. Uitsluiting van GSM’s en kosten van herstel van data en software.
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Ethias brandverzekering Nieuwwaarde
Brandverzekering: Voor domotica-installaties max. 9.463€
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Ethias brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 1 jaar
Digital Omnium:
 • Jaarlijkse premie van 250€ of 125€ per jaar.
 • Voorwaarden dat het materiaal verzekerd kan worden:
  • Minder dan 5 jaar oud
  • Binnen de EG aangekocht
  • Eigendom van de verzekerde
 • Maximum 2 schadegevallen per jaar
 • Veroudering: vermindering van 1,5% per maand vanaf de 13de maand.
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Ing brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 6 jaar Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Dvv brandverzekering Nieuwwaarde
Cocoon
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Federale brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 5 jaar Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Baloise brandverzekering Nieuwwaarde
Als uw inboedel door Baloise is gedekt, dan is bij de garantie “AR computer” steeds inbegrepen: vaste computer en laptop zijn gedekt. Plafond: 3.500€ per schadegeval. Bovendien is uw tablet verzekerd als de optie “surround package” werd afgesloten (max 1.000€ per schadegeval).
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Corona Direct brandverzekering Nieuwwaarde Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Axa brandverzekering Nieuwwaarde
e@sycosy
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Axa brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 2 jaar
Flex: Comfort Woning Flex: dekking gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Niet gedekt voor virussen of constructiefouten en bij diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.
Gedekt voor max 500€ per schadegeval: de heraankoop van betalende software voor privégebruik, evenals de kosten van herstel van informaticagegevens.
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Ag Insurance brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 7 jaar
Pack Woning+ voorziet de aankoopwaarde (indien hoger dan de nieuwwaarde) gedurende 3 jaar voor informatica- en communicatietoestellen, inbegrepen accessoires (printer,...).
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Yuzzu brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 6 jaar
Schade aan elektrische en elektronische toestellen worden vergoed voor max 5.000€ per schadegeval.
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Allianz brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 2 jaar
Met de afsluiting van de garantie cosymax wordt de verouderingscoëfficiënt van 5% per jaar toegepast vanaf de leeftijd van 5 jaar.
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
P&V brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 6 jaar
Ideal Home: Met Pack Woning Plus: veroudering telt vanaf 10 jaar. Schade door onderbreking van de accidentele stroomonderbreking van de energieleverancier is gedekt enkel en alleen als de optie Pack Woning Plus is afgesloten.
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
P&V brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 6 jaar
Ideal home + Optie: Schade aan elektrische toestellen en ontdooiing. Uitsluiting van software en verlies van informaticagegevens.
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone
Athora brandverzekering Nieuwwaarde gedurende 5 jaar
Standaard software is gedekt (2.500€ per schadegeval).
Huishoudtoestellen Computer Laptop Tablet Smartphone

Klassieke beperkingen

De meeste verzekeraars beperken hun tussenkomst op de volgende manier:

 • als een herstelling mogelijk is, zal daaraan voorrang gegeven worden, eerder dan een geldteruggave, behalve als de reparatiekosten de nieuwwaarde overstijgen.
 • de inboedel moet uiteraard verzekerd zijn om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen.
 • de maatschappij vergoedt enkel als de fabrieksgarantie niet of niet meer kan tussenkomen.
 • voor informaticamateriaal, is software in het algemeen uitgesloten voor elke schadevergoeding (behalve Axa, Generali,...)
 • kosten van herstel van gegevens zijn niet gedekt
 • het materiaal moet in het gebouw zijn op het moment van het schadegeval om vergoed te kunnen worden.
 • de werking van elektriciteit moet de directe oorzaak van de schade zijn.
 • schade mag niet toegebracht zijn tijdens werken (behalve als er geen enkel oorzakelijk verband is).

Wat is de nieuwwaarde? Dat is de waarde nodig voor de aankoop van een gelijkaardig toestel, dat over dezelfde functies beschikt, op de datum van het schadegeval.

Wat steeds verzekerd is door uw brandverkering:

Huishoud-, elektrische en elektronische toestellen die verbonden zijn met het elektriciteitsnet om te functioneren: vaste computer, koelkast, diepvriezer, oven, wasmachine, droogkast, maar ook televisie, enz. De schadevergoeding behelst steeds de nieuwwaarde. Wat varieert van de ene verzekeraar tot de andere is de leeftijd vanaf wanneer er rekening wordt gehouden met de veroudering van uw apparaat.

Uw tablet is niet verzekerd door uw brandverzekering, behalve uitzonderingen en met een bijkomende kost

 • La Baloise Optie "surround package" verzekert uw tablet.
 • Ethias Digital Omnium af te sluiten voor uw PC, tablet en GSM.
 • DVV Cocoon Star: Enkel voor jonge huurders van -30 jaar met ‘Home Computer’ voor uw vaste computer, laptops of tablets.
Publiciteit