Huurder van een huis:
Corona Direct De exacte prijs berekend met 3D! Bent u eigenaar? Tarieven

Corona assurance incendie
 • Nieuw: de woningverzekering per kubieke meter
 • Voordelige prijs
 • De exacte prijs berekend met 3D!
 • Verzekerd aan nieuwbouwprijs
 • Online afsluiten.

In 3 stappen online
bij Corona Direct

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen
PROMO Bundel je verzekeringen en krijt tot €400 terug tot 15/11/2021.

Prijs brandverzekering bij Corona Direct voor een huurder van een huis met 2 gevels, 2 slaapkamers, 1 bureau gelegen in 1020 Brussel.

Prijs brandverzekering bij Corona direct voor een huurder van een huis met 2 gevels, 2 slaapkamers, 1 bureau gelegen in 1020 Brussel.
Woning & Inboedel Waarde inboedel Optie Rechtsbijstand Optie Diefstal
223,24 €/jaar 18,60 €/maand 25.000€ 11,89 €/jaar 18,82 €/jaar
235,89 €/jaar 19,65 €/maand 35.000€ 11,89 €/jaar 26,33 €/jaar

Prijsvoorbeeld van de brandpremie: gebaseerd op een huis type 2 gevels met een variabele inboedelwaarde. Als huurder is het aangeraden de dekking Woning & Inboedel af te sluiten. U kan zich dus reeds verzekeren vanaf slechts 18,60 €/maand.

* Tarief geldig voor brandverzekering huurder van Corona Direct op datum van vendredi 6 août 2021 à 16:21

Prijsvoorbeeld: voor een huurder van een huis met 4 gevels, 3 slaapkamers, 1 bureau, 1 garage gelegen in 1420 Braine l’Alleud.

Exemples de prix : pour un locataire d'une maison de 4 façades, 3 chambres, 1 bureau, 1 garage situé à 1420 Braine l'Alleud
Woning & Inboedel Waarde inboedel Optie Rechtsbijstand Optie Diefstal
339,20 €/jaar 28,26 €/maand 35.000€ 11,89 €/jaar 43,41 €/jaar
369,42 €/jaar 30,78 €/maand 50.000€ 11,89 €/jaar 86,81 €/jaar

Prijsvoorbeeld van de brandpremie: gebaseerd op een huis type 4 gevels met een variabele inboedelwaarde. Als huurder is het aangeraden de dekking Woning & Inboedel af te sluiten. U kan zich dus reeds verzekeren vanaf slechts 23,86 €/maand.

* Tarief geldig voor brandverzekering huurder van Corona Direct op datum van vendredi 6 août 2021 à 16:21

Commentaar Corona Direct huurder huis

Commentaar

Bij Corona Direct is de online berekening van uw verzekeringspremie vrij revolutionair en degelijk. Eens het adres van uw woning is ingegeven, krijgt u dankzij hun 3D-simulator meteen een berekening die exact overeenstemt met het volume in m3 van uw huis. Zo bent u er steeds zeker van dat u niet onder- of oververzekerd bent, omdat de waarde van uw gebouw zeer precies werd bepaald. Op deze manier betaalt u nooit te veel of te weinig voor uw brandverzekering. Bij Corona Direct zijn alle garanties op maat en gebeurt alles online met slechts kliks.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • Uniek: 3D-visualisatie bij zijn offerteaanvragen.
 • Zonnepanelen gedekt.
 • Snelle 3D-visualisatie (enkel voor huizen).
 • Bijstand (slotenmaker, redding, opruiming,enz...

MIN -

 • Geen 3D-visualisatie offerteaanvragen voor appartementen
 • Franchise van 263,84 €

Nieuw: Corona Direct introduceert een 3D-visualisatie bij zijn offerteaanvrangen. Het doel: je huis en inboedel verzekeren voor de effectieve waarde en over-of onderverzekering vermijden. Bovenop je hoeft niet te betalen voor de garanties die u niet wil.

Bereken uw premie is kinderspel bij Corona Direct Voer gewoon je adres online, je huis verschijnt meteen in 3D. Dan valideer je het resultaat en krijg je direct een premie op maat.

Corona Direct woningverzekering berekend per kubieke meter
Zo ben je gerust dat je nooit te veel of te weinig verzekerd bent. Voer gewoon je adres online, je huis verschijnt meteen in 3D.
Dan valideer je het resultaat en krijg je direct de exacte prijs op maat

Premie feilloos berekend dankzij 3D technologie die volume van de woning bepaalt

Via een vernuftig online systeem berekent Corona Direct Verzekeringen de verzekeringspremie voor elk huis. Het vertrouwt daarvoor op een toepassing van Rockestate, een start-up gespecialiseerd in het automatisch herkennen van woningeigenschappen, die op basis van publieke databronnen een huis opzoekt én het volume ervan bepaalt. Ook aanpalende bijgebouwen of losstaande garages en tuinhuisjes op dezelfde bouwgrond worden mee opgemeten. Op basis van die 3D technologie komt Corona Direct tot een verzekering die elke kubieke meter van een woning én bijgebouwen in acht neemt. Een uniek concept dat elke vorm van nattevingerwerk uitsluit en alles exact afbakent. Een win-winsituatie voor de klant en de verzekeraar.

Sneller, eenvoudiger en correcter

Deze werkwijze vereenvoudigt de verzekeringsaanvraag niet alleen gevoelig, het reduceert meteen ook de foutenmarge bij zo’n aanvraag. Waar traditionele woonverzekeringen staan of vallen bij het al dan niet correct doorgeven van alle ruimtes, kamers of oppervlaktes in een woning, bepaalt Corona Direct het volume van het huis voor u. De verzekerde hoeft zich dus niet langer ongerust te maken of alles wel correct verzekerd is en is tegelijk ook zeker dat zijn premie niet hoger ligt dan noodzakelijk. Alles verloopt dus een stuk sneller, eenvoudiger en correcter

Voor de eigenaars gebeurt de berekening van de waarde van de verzekerde goederen op basis van de nieuwwaarde.

Bereken uw premie is kinderspel bij Corona DirectVoer gewoon je adres online, je huis verschijnt meteen in 3D. Dan valideer je het resultaat en krijg je direct een premie op maat.

Een woningverzekering per kubieke meter ?

3D-visualisaties zijn een primeur in België

Ze helpen om de offerteaanvragen bij woningverzekeringen zoveel mogelijk te vereenvoudigen en beveiligen.

Concreet integreren ze de geografische gegevens van Belgische woningen in het simulatie-formulier van een onlineofferte. Die gegevens halen ze uit openbare bronnen. De beelden komen niet van Google Maps en laten ook geen realtimevisualisatie toe.

Dankzij 3D-visualisatie krijgen eigenaars en huurders razendsnel een gepersonaliseerd dekkingsaanbod. Meestal is de aankoop van een huis de belangrijkste financiële transactie van je leven, daarom een dekking die 100% juistheid garandeert, stelt dan gerust.

Goed om weten:deze technologie werkt wel alleen voor huizen, niet voor appartement.

Wat dekt precies de brandverzekering eigenaar van Corona Direct ?

Uw brandverzekering eigenaar van Corona Direct: de berekening van de waarde van de verzekerde goederen

 • Voor het gebouw: als eigenaar: nieuwwaarde
 • Voor de inboedel: u bepaalt het bedrag van de goederen die deel uitmaken van de nieuwwaarde, behalve :
  • linnengoed, kledingstukken en voertuigen zonder motor: volgens de werkelijke waarde
  • motorvoertuigen: volgens de verkoopwaarde
  • antieke meubelen, kunst of voorwerpen van een collectie, juwelen, voorwerpen in edelmetaal en alle zeldzame of kostbare voorwerpen in het algemeen: volgens de vervangingswaarde
  • documenten, plannen, modellen en bestanden op informatiedragers: volgens de kosten die nodig zijn voor hun materiële wedersamenstelling, uitgezonderd opzoek- en studiekosten
  • waarden: volgens de dagwaarde. Het geheel van waarden is verzekerd voor een maximum van €1.500
  • dieren: volgens de dagwaarde, zonder rekening te houden met hun wedstrijdwaarde
  • de goederen voor beroepsgebruik (die niet eerder voorkomen in deze lijst), ook als zij blijvend aan het erf verbonden zijn: volgens de werkelijke waarde

Waarborgen

Corona Direct betaalt onmiddellijk alle materiële schade

Voor verzekerde goederen waarvan de verzekerde eigenaar is, Voor verzekerde goederen die hem werden toevertrouwd tot 2.000€

 • Brand met ontvlamming, verschroeiing, ontploffing of implosie, blikseminslag, …
 • Elektrocutie van dieren
 • Rook of roet afkomstig van een verwarmings- of keukentoestel, aangesloten op een schoorsteen
 • Inbraak en daden van vandalisme Ontdooiing door een stilstand van een koelinstallatie - Grafschennis ingevolge daden van vandalisme
 • Inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties
 • Oververhitting van ketels en warmwatertoestellen
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Storm en hagel
 • Waterschade
 • BA Gebouw
 • Natuurrampen
 • Bijstand woning

Waar?

De verzekering geldt in principe op het in het contract vermelde adres. Toch wordt de dekking in een aantal gevallen uitgebreid :

Privé-garages gelegen op een ander adres : Toch wordt de dekking in een aantal gevallen uitgebreid door Corona :

 • de stoffelijke schade aan een garage voor eigen gebruik waarvan u huurder of eigenaar bent, mits die gelegen is op een ander adres dan het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres;
 • de inhoud van die garage

Tijdelijk verplaatste inboedel en waarden : bij tijdelijke verplaatsing van de inboedel (behalve voertuigen) en waarden verzekert Corona die volgens de voorwaarden van de verzekerde waarborgen

Tijdelijk verblijf : Overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen verzekert Corona de aansprakelijkheid van de verzekerde voor stoffelijke schade aan een tijdelijk verblijf en de inhoud ervan

Rusthuis : Corona verzekert, overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen, de stoffelijke schade aan de inboedel en waarden die eigendom zijn van u, de persoon met wie u samenwoont of uw en hun ouders en grootouders die zich bevinden in een kamer of een appartement van het rusthuis waarin zij verblijven. Die uitbreiding is niet van toepassing voor de waarborg ‘Diefstal’.

Verhuis : Bij een verhuis binnen België blijven de onderschreven waarborgen gedurende 60 dagen van kracht op het nieuwe en het oude adres. Bij verhuis naar het buitenland eindigt het contract van rechtswege.

Huisdieren zijn overal verzekerd

BA Gebouw :

Corona Direct vergoedt ten belope van :

 • 22.700.000€ voor lichamelijke schade
 • 2.700.000€ voor materiële en immateriële schade
Aanvullende waarborgen

Uitbreiding van de dekking

I. Zelfs als het schadegeval buiten de verzekerde goederen gebeurt, vergoedt Corona Direct de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen door een gedekt schadegeval, veroorzaakt door :

 • hulpverlening of elk dienstig middel tot behoud, blussen of redding
 • bevolen afbraak of vernietiging om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen
 • instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval
 • gisting of zelfontbranding, gevolgd door brand of een ontploffing
 • rook, warmte of bijtende dampen
 • atmosferische neerslag

II. Corona Direct vergoedt het geheel van de volgende waarborguitbreidingen bij een gedekt schadegeval :

 • de kosten voor blussen, redding en behoud
 • de kosten voor opruiming en afbraak die nodig zijn voor de wederopbouw of de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen;
 • de kosten voor de herstelling van de tuin, beschadigd door blus-, beschuttings-en reddingswerken of door een verzekerd gevaar
 • de kosten van huisvesting gedurende maximaal 6 maanden als de lokalen voor privé-gebruik onbruikbaar geworden zijn.
 • de gebruiksderving van de lokalen die door het schadegeval gedurende de normale periode van heropbouw, namelijk onbruikbaar geworden zijn:
  • ofwel de genotsderving, geraamd volgens de huurwaarde van die lokalen;
  • ofwel de huurderving, vermeerderd met de lasten die door de verhuurder geleden zijn;
  • ofwel de contractuele aansprakelijkheid van een verzekerde voor de huurderving;
 • het verhaal van derden op de verzekerde op basis van zijn aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade veroorzaakt door een verzekerd schadegeval dat zich voortzet op goederen van derden (gasten inbegrepen), ook al hebben de verzekerde goederen geen schade geleden. Die waarborg wordt uitgebreid met de veroorzaakte onbruikbaarheid van onroerende goederen en de bedrijfsschade
 • De aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade en de kosten van de verhuurder (of eigenaar) tegenover de huurders (of gebruikers) door een constructiefout of een gebrek aan onderhoud van het gebouw
 • la responsabilité et les frais du bailleur (ou propriétaire) à l'égard des locataires (ou occupants) pour des dommages matériels consécutifs à un vice de construction ou un défaut d'entretien du bâtiment
 • de genees- en begrafeniskosten
 • de schattingskosten
 • Hospitalisatie brandwonden

De dekking geldt voor de kosten gemaakt in België. Buiten België is er enkel tussenkomst indien :

 • de verwondingen zich voorgedaan hebben tijdens een tijdelijk verblijf van max. 6 maanden;
 • de kosten een acuut, dringend en noodzakelijk karakter hebben waardoor een terugreis naar België niet mogelijk was.

Goed om weten :

Deze dekking bevat een minimumdrempel van €250

Bijstand Woning

Om de bijstandswaarborgen in te roepen, moet Corona Direct Assistance contacteren op het telefoonnummer 02/404.00.00

  • Bijstand na een gedekt schadegeval
  • Bijstand bij onbewoonbaarheid van het gebouw na een gedekt schadegeval
  • Bijstand bij ziekenhuisopname na een gedekt schadegeval
  • Bijstand zelfs buiten elk gedekt schadegeval :
   • Hulp slotenmaker
   • Vakantieservice
   • Informatie thuis: gezondheid thuis en bescherming en bewaring van de woning

PS: de bijstand is inbegrepen in de woonverzekering van Corona Direct

Rechtsbijstand (optie)

Verdediging in de rechtbank

Corona Direct waarborgt de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde telkens als hij vervolgd wordt voor een gedekt schadegeval in een andere onderschreven waarborg van dit contract :

 • € 6.250 in totaal: het verweer van de verzekerde en het verhaal op de aansprakelijke personen
 • € 6.250: het onvermogen van de aansprakelijke personen
 • € 6.250: de strafrechtelijke borgstelling

Corona Direct neemt de onderstaande kosten voor zijn rekening, zonder dat de verzekerde ze vooraf hoeft te betalen:

 • de kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de gerechtsdeurwaarder;
 • de kosten van de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure ten laste van de verzekerde;
 • de kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel;
 • de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde als hij op wettelijk of gerechtelijk bevel voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen;
 • de kosten van een verzoek tot genade of eerherstel, mits het oorspronkelijke geschil door Corona Direct geregeld werd en de verzekerde op het ogenblik dat hij zijn verzoekschrift indient nog bij Corona Direct verzekerd is

Goed om weten :

Corona Direct schiet u de franchise voor als aan de volgende vier voorwaarden voldaan is :

 • het schadegeval is gedekt in een van de andere waarborgen van dit contract
 • een derde ligt aan de oorsprong van de schade of is ervoor aansprakelijk en zijn naam en adres zijn ons bekend
 • het bedrag van de gedekte schade is hoger dan de franchise
 • het bedrag van uw verhaal blijft beperkt tot de franchise

PS : Rechtsbijstand is een optionele waarborg

Garantie facultative Vol

Aanvullende waarborg Diefstal (optie op de brandverzekering inboedel)

Corona vergoedt de eigenaar het verlies van en de stoffelijke schade aan het verzekerde gebouw en de verzekerde inhoud, veroorzaakt door een verzekerd gevaar.

De schadevergoeding wordt verder beperkt tot :

 • maximaal € 7.500 per voorwerp dat deel uitmaakt van de inhoud
 • maximaal € 4.500 voor het geheel van de juwelen die deel uitmaken van de verzekerde inhoud en niet in een brandkast zijn opgesloten
 • maximaal € 1.500 voor het geheel van waarden
 • maximaal €2.000 voor schade aan het geheel van bijgebouwen die niet aan het hoofdgebouwpalen, inclusief de schade aan hun inhoud. Bij een gedekt schadegeval betaalt Corona Direct de kosten voor de vervanging van de sloten van de buitendeuren van het aangeduide gebouw waarvan de sleutels werden gestolen.

Niet verzekerd zijn :

I. de stoffelijke schade aan of de diefstal van

 • dieren
 • motorvoertuigen onderworpen, inclusief aanhangwagens en toebehoren;
 • materialen die ter plaatse gebracht zijn en bestemd zijn om deel uit te maken van het gebouw
 • inhoud die zich bevindt:
  • buiten een gebouw
  • in gemeenschappelijke delen;
  • in kelders, op zolders en in garages die niet individueel op slot zijn, als de verzekerde slechts een deel van het gebouw bewoont
 • waarden die onder gelijk welke waarborg of verzekering, gesloten door financiële instellingen, vallen

II. de diefstal of poging daartoe gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde, zijn echtgeno(o)t(e) of een persoon in zijn dienst.

PS : de waarborg Diefstal is een optie op de waarborg ‘Onboedel’.

Onrechtstreekse verliezen

Bij een gedekt schadegeval onder de waarborgen ‘Brand en Aanverwante Gevaren’, ‘Storm en Hagel’ en ‘Waterschade en Glasbreuk’ worden het bedrag van de aan de verzekerde betaalde schadevergoeding en de vergoeding betaald voor huurdersaansprakelijkheid, na aftrek van de franchise, forfaitair verhoogd met het percentage vermeld in de Bijzondere Voorwaarden om de verliezen, de kosten en de nadelen te dekken die de verzekerde door het schadegeval geleden heeft. Deze aanvullende vergoeding bedraagt maximaal € 5.000.

Opgelet : Komen niet in aanmerking voor de berekening van die aanvullende vergoeding: schadevergoedingen uitgekeerd uit hoofde van de waarborg ‘Natuurrampen’, en de waarborguitbreidingen: verhaal van derden, verhaal van huurders (of gebruikers) en schatterskosten.

Betaling van de premie

Betaling van de premie ?

U moet de premie betalen wanneer u een verzoek tot betaling krijgt. De premie moet elk jaar betaald zijn voor de jaarlijkse vervaldatum die in het contract staat.

Spreiding van de betalingen: (semestrieel, trimestrieel, maandelijks)

Als u de betaling maandelijks wil spreiden, wordt daarvoor 2% bijkomende kosten aangerekend.

Franchise ?

Bij schade aan de goederen geldt een franchise van 263,84 euro voor elk schadegeval. Deze franchise wordt van het uit te keren bedrag afgetrokken, voor eventueel de evenredigheidsregel wordt toegepast.

Direct €50 cashback ?

Van 15.06.2020 tot en met 15.07.2020, bij afsluiting van een woningverzekering met de waarborgen "Wongin & Inboedel" krijg je meteen €50 cashback (teruggestuurd op je zichtrekening die je hebt aangegeven).