Win nu 1 jaar gratis huur, als je een verzekering afsluit bij Flora tussen 14/10/2021 en 14/12/2021.

Flora

Flora, de huurdersverzekering in 1,2,3…

Met de huurdersverzekering van Flora kan uw woning in minder dan twee minuten verzekeren, met de zekerheid dat ze goed gedekt is. Flora dekt u namelijk tegen onopzettelijke schade, die u veroorzaakt aan het gehuurde pand, maar eveneens aan uw persoonlijke spullen. Geen praatjes, geen loze beloften, een huurdersverzekering bij Flora (BA huurdersverzekering) afsluiten gaat even snel en eenvoudig als een pizza bestellen.

Maar deze specifieke huurdersverzekering biedt ook andere voordelen zoals:

Geen franchise

 • Flora komt tussen vanaf 250€ schade voor gedekte schadegevallen

Terugbetaling binnen de week

 • Flora verbindt zicht ertoe om je schadegeval binnen de week terug te betalen

24/7 noodhulp

 • Heb je onmiddellijke bijstand nodig? Flora belt je binnen de 5 minuten.

Win 1 jaar huur gratis ?

In feite heb je gedurende de hele actieperiode de mogelijkheid om deel te nemen aan de loterij "SOS Kinderdorpen" aangeboden door Flora by Ethias.

 1. De tombola loopt van 14/10/2021 tot 14/12/2021
 2. De deelname aan de tombola staat open voor huurders en medehuurders die natuurlijke personen zijn, in België wonen en een huurders-en medehuurdersvrezekering "Flora by Ethias" afsluiten gedurende de periode van de tombola zonder gebruik te maken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen.
 3. Op 5 januari 2022 wordt een van de deelnemende huurders of medehuurders waarvan de betaling in orde is, willekeurig uitgeloot door een computer als winnaar. De winnaar wint een tegoed op een creditcard waarvan het bedrag gelijk is aan 12 keer zijn huur, geïndexeerde huuprijs vastegesteld op basis van het huurcontrat, met een maximum van € 10.000. De huurkosten voor de maand die bezig is wanneer de tombola afgesloten wordt, zijn daarbij niet inbegprepen. Het tegoed moet gebruikt worden om prijzen naar keuze te kopen en kan niet gewisseld worden voor contant geld. De prijs in niet overdraagbaar.

SOS Kinderdorpen ?

Je kan dus een jaar gratis huur winnen, en daar stopt het niet! Je verricht er zelfs een goede daad mee, want jij geeft kinderen in nood een dak boven hun hoofd en een warme familie door een huurdersverzekering bij Flora af te sluiten, Dankzij jou doneert Flora 15.000 euro aan deze vereniging.

Wat is in de Flora huurdersverzekering inbegrepen ?

Aansprakelijkheidsverzekering :

Onopzettelijke schade aan je woning en de mogelijke gevolgschade aan de woningen errond.

Inboedelverzekering :

Onopzettelijke schade aan je spullen, de spullen van je gasten en zelfs aan je huisdieren.

In welke gevallen bent u verzekerd ?

Brand :

Schade, niet enkel door brand, maar ook door verbranding zonder vlam, rook, roet of als gevolg van een ontploffing.

Storm en hagel :

Schade door een storm, hagel of door de druk of de verplaatsing van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs.

Glasbreuk :

Een breuk of barst in vensters, spiegels, sanitaire voorzieningen, glazen wanden, glazen deuren, kookplaten, glasmeubilair, aquaria, serres en tv- en computerschermen die bestemd zijn om in de gehuurde woning vast te blijven zitten.

Stookolie :

Schade door het overlopen of wegvloeien van stookolie uit de verwarmingsinstallatie of uit de tank van de gehuurde of een naburige woning.

Aanslagen :

Schade veroorzaakt door oproer, volksopstanden, terreurdaden of sabotage; en schade door de maatregelen van de overheid om goederen tijdens deze gebeurtenissen te beveiligen en te beschermen.

Waterschade :

Schade ten gevolge van het wegstromen, overstromen, infiltreren of opstuwen van water uit een waterinstallatie en schade door huiszwam.

Natuurrampen :

Schade door een aardbeving, een overstroming, een aardverzakking of -verschuiving of het overlopen of terugvloeien van de openbare riolering.

Elektriciteit :

Schade door een elektrisch probleem of door blikseminslag.

Collectieve werknemersprotesten :

Schade door collectieve werknemersprotesten zoals stakingen, demonstraties, bijeenkomsten; of de schade door maatregelen die door de autoriteiten worden genomen voor de veiligheid en bescherming van bezittingen tijdens deze gebeurtenissen.

Wat zijn de aanvullende dekkingen van Flora ?

Schade aan andere personen en hun bezittingen :

Schade aan andere personen dan je verhuurder en jezelf :

 • door je inboedel (voorbeeld: je bloempot valt bij de buur en beschadigt een van zijn bezittingen)
 • een deel van de gehuurde woning of de aangrenzende grond en voetpaden (voorbeeld: iemand raakt gewond omdat jij de sneeuw op je stoep niet geruimd hebt)

Schade aan je bezittingen door een schadegeval bij je buur :

Flora vergoedt de schade aan je bezittingen veroorzaakt door :

 • hulpverlening of iedere vorm van blussen, beschermen of redden
 • afbraak of vernietiging op bevel om verergering van het schadegeval te voorkomen
 • instorting die het rechtstreekse gevolg is van het schadegeval
 • gisting of zelfontbranding, gevolgd door brand of ontploffing

Schade door kleine aanpassingswerken :

Ongevalsschade aan je woning of aan woningen errond door kleine aanpassingswerken aan het interieur door jou of door een gezinslid.

Opzeggingsvergoeding bij de beëindiging van het huurcontract :

Betaling van de opzegvergoeding als je het huurcontract vroegtijdig opzegt. Als je jouw huurcontract voor de afloop ervan moet verbreken, betaalt Flora je het bedrag dat je aan je verhuurder moet betalen terug, als de reden voor de verbreking hieronder vermeld staat :

 • overlijden van een van de twee echtgenoten vóór de leeftijd van 75 jaar
 • echtscheiding of beëindiging van een wettelijk samenlevingscontract
 • licenciement d'un contrat CDI ou faillite d'un des 2 conjoints

Uiteraard kan u uw bescherming nog verbeteren door een van deze opties af te sluiten

Diefstal en vandalisme :

Flora komt tussen bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal, als u deze optie afsloot.

De Flora huurdersverzekering is een brandverzekering van Ethias. Elk jaar wordt het contract automatisch stilzwijgend verlengd op zijn verjaardatum voor opeenvolgende periodes van een jaar, behalve als een van de partijen ten minste 3 maanden voor de verjaardatum het contract opzegt.

Flora Insurance, handelsmerk van Ethias NV – Rue des Croisiers 24, 4000 Luik – www.flora.insure – info@flora.insure Verzekeringsmaatschappij erkend onder n°0196 (KB van 3 en 4 juli 1979, MB van 14 juli 1979) - RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – Belfius Bankrekening : BE35 0689 3705 9837 BIC : GKCCBEBB

Over Flora verzekering

Flora is een eenvoudige, snelle en transparante digitale verzekering voor iedereen die goed verzekerd wil zijn zonder zich te moeten verplaatsen of een hele papierberg te moeten beheren. Daarom maakt Flora gebruik van een intelligente en gebruiksvriendelijke smartphone-app die in België werd ontwikkeld. Meer info: flora.insure/nl/