Brandverzekering: maak 18 simulaties voor uw woonverzekering in België | Brandverzekering-Simulatie.be

Brandverzekering vergelijken

Eigenaar of huurder: vergelijk de prijzen

Huurders: bespaar tot 160€/jaar!

Vergelijk de aanbiedingen van de verschillende maatschappijen voor een brandverzekering voor huurder of eigenaar in België. Maak gratis simulaties, onderschrijf en zelfs betaald via internet!

We vergelijken voor u 18 verzekeraars:

Ing Ethias DVV Verzekeringen Argenta Belfius Direct ACM Insurance Axa AG Insurance Allianz Yuzzu Federale Verzekering Bnp Paribas Fortis Verzekeringen P&V Verzekeringen Baloise Insurance Beobank Kbc Verzekeringen Immoweb Protect Flora bij Ethias

Bespaar jaarlijks tot 160€ op uw brandverzekering.

Ontvang gratis offertes om te vergelijken!

Vergelijking tabels

Bekijk onze tabellen met prijsvergelijkingen

Online simulatie

Maak gratis en online een gepersonaliseerde simulatie

Vind een brandverzekering

Vind de voordeligste brandverzekering

Betaal en sluit online uw brandverzekering af bij Axa, KBC, Immoweb Protect, Yuzzu, Flora, DVV en Ethias.

Bij deze maatschappijen is het mogelijk uw brandverzekering in enkele minuten te berekenen, af te sluiten en te betalen.

Visa MasterCard Maestro Bancontact SEPA

Wat zijn de voordelen voor uw brandverzekering?

Eric - Bruxelles

Erik 35 jaar, Antwerpen

“ Ik kon alles online regelen, zelfs de betaling van de premie, zonder dat ik me moest verplaatsen. Dat is geweldig als je verhuist. ”

Vincent - Wavre

Thomas 28 jaar, Aalst

“ Ik huur een appartement en ging daarvoor op zoek naar de laagste premie. Zo bespaar ik 120€ per jaar. Vergelijken loont dus zeker de moeite. ”

Soumeya - Namur

Soumeya 38 jaar, Genk

“ Ik kreeg dankzij Internet het eerste jaar een korting op de verzekering voor mijn woning,
dat was pure winst! ”

Waarom gebruik maken van
Brandverzekering-Simulatie.be?

Als media analyseren we op onafhankelijke wijze het aanbod van de brandverzekeringsmaatschappijen, want we maken geen deel uit van een financiële groep.

Onafhankelijk

Onafhankelijk

Snel & eenvoudig

Snel & eenvoudig

Gratis

Gratis

Meer weten

Wat dekt de brandverzekering?

Oorspronkelijk was deze verzekering uitsluitend bestemd voor brandschade, maar vandaag is ze uitgebreid naar andere schade aan uw woning veroorzaakt door onder andere storm, water, blikseminslag, glasbreuk, natuurrampen en zelfs een aanrijding van uw woning door een voertuig.

Maar daar stopt het niet, want de brandverzekering dekt ook de schade veroorzaakt aan naburige woningen ten gevolge van een incident dat begon in uw woning. De brandverzekering dekt de schade aan materieel en personen (fysieke schade).

Intussen werden ook tal van opties toegevoegd die uw inboedel verzekeren tegen diefstal of beschadigingen, de tuin en de meubels die zich daarin bevinden, de elektronische toestellen (computers, tablets, TV-schermen).

Vaak is ook een hersteldienst aangeboden om problemen in uw woning op te lossen (lekken, verstopte WC, defecte verwarming), evenals rechtsbijstand na een schadegeval of een conflict met een huurder-eigenaar. Alle maatschappijen betalen de sleutelmaker die de deur opent bij verlies van uw sleutel.

Wat is niet gedekt door een brandverzekering?

De brandverzekering dekt vaak niet de schade die u zelf opzettelijk aanbracht of met de hulp van een medeplichtige. Schade door een gebrek aan onderhoud of traag en progressief verval is ook uitgesloten door de verzekeringsmaatschappijen, net als meestal slijtage.

Voor diefstal komen de meeste verzekeringsmaatschappijen niet tussen als uw woning meer dan 90 of 120 dagen leeg stond. Als uw verzekeraar bovendien de installatie van een alarmsysteem eist, moet dit geïnstalleerd zijn en werken om uw dekking bij diefstal te garanderen. Als dat niet het geval is, zal uw verzekeraar u weigeren te vergoeden. Dit geldt ook als de deuren en ramen niet gesloten waren.

Waterschade door een breuk in uw leidingen is gedekt, maar niet de herstellingen of vervanging van de leidingen die aan de basis van de schade liggen. Gelukkig is dat niet te kostelijk.

Schade ten gevolge van spanningspieken (werken in de straat, bliksem) aan informaticatoestellen is verzekerd, maar niet de software of het herstel van de data.

Hoe wordt de prijs berekend?

We maakten een prijsvergelijking van de brandverzekeringen in België en merkten daarbij op dat de prijs meestal varieert met de grootte van uw woning: naargelang het aantal vertrekken, de totale oppervlakte of het volume van de woning in kubieke meter (het beste systeem), terwijl andere zich enkel op de huurprijs baseren.

Voor de diefstalgarantie maakt het feit te beschikken over een veiligheidsdeur een verschil, terwijl de premie voor een vrijstaand huis (4 gevels) hoger zal uitvallen dan voor een rijhuis (2 gevels).

Gezien uw verzekeraar u de prijs van de heropbouw van uw woning betaalt als die door een brand volledig werd vernield, is het normaal dat rekening wordt gehouden met het bouwjaar en bijvoorbeeld de aanwezigheid van brandbare materialen, zoals houten balken of een rietdak.

Wat de dekking tegen overstromingen betreft, moet u aangeven of uw woning al dan niet in een overstromingsgebied ligt.

Hoe kan u een weigering of een beperkte schadevergoeding van de brandverzekering voorkomen?

De verzekeringsmaatschappijen hebben een zeer lange ervaring in hun domein en doen u geen cadeaus als u de reële waarde van uw woning en in de inboedel heeft onderschat, of als u bepaalde informatie niet hebt meegedeeld. In die gevallen zal de verzekering niet tussenkomen of zal ze maar een deel vergoeden, proportioneel met de slechte inschatting.

Om zulke tegenslag te voorkomen, moet erop letten dat:

 • alle vertrekken werden vermeld (ook ingerichte zolder, bijgebouwde garage en veranda)
 • het rooster en de vragenlijst zorgvuldig ingevuld is
 • u foto’s maakt van zeer waardevolle voorwerpen en ze meldt aan uw verzekeraar

Wat is de gemiddelde prijs van een brandverzekering?

We vergeleken voor u de prijzen van een brandverzekering gebouw + inboedel (zonder andere opties) in België.

Als huurder betaalt u het volgende bedrag:

 • Huis 4 gevels: tussen 174 € en 365 € / jaar
 • Huis 2 gevels: tussen 140 € en 300 € / jaar
 • Appartement 1 slaapkamer: van 129 € tot 190 € / jaar
 • Appartement 2 slaapkamers: van 129 € tot 210 € / jaar
 • Appartement 3 slaapkamers: van 129 € tot 236 € / jaar
 • Appartement 4 slaapkamers: van 129 € tot 269 € / jaar

Als eigenaar betaalt u onderstaande bedragen naargelang het gebouw dat u wil verzekeren, zonder de opties:

 • Huis 2 gevels: tussen 189 € en 361 € / jaar
 • Huis 4 gevels: tussen 334 € en 483 € / jaar

Als u eigenaar bent van een appartement, zal u globaal gedekt zijn door het verzekeringscontract voor het hele gebouw. U moet zich dan nog enkel verzekeren voor de inboedel en tegen diefstal.

Is de brandverzekering verplicht als eigenaar?

In België zijn eigenaars niet verplicht een brandverzekering af te sluiten. In de praktijk willen de meeste eigenaars uiteraard hun bezit beschermen en nemen ze zo’n verzekering. Bij de aankoop van een vastgoed en in het geval waarbij een toekomstige eigenaar een hypothecair krediet bij een bank aanvraagt, zal deze bank hem vragen een brandverzekering af te sluiten, omdat het vastgoed geldt als waarborg voor de bank die de hypotheek afsloot. Als de woning namelijk wordt vernield of ernstig beschadigd, zal de bank ze niet makkelijk kunnen verkopen in het geval dat u het hypothecair krediet niet meer kan terugbetalen.

Als uw bank in het contract van uw hypothecair krediet bepaalt dat u verplicht bent een brandverzekering te nemen, kan u ze u echter niet wettelijk verplichten deze brandverzekering bij hen te nemen. U hebt steeds de keuze dit contract bij een andere maatschappij te nemen. Meestal geeft de bank u een korting op de rentevoet van uw hypothecair krediet als u de woonverzekering bij hen afsluit. In het andere geval, als u beslist de brandverzekering elders af te sluiten, wordt mogelijk de rentevoet verhoogt, en dat gedurende de hele looptijd van uw afbetalingen.

Wat is het bedrag van de franchise?

De franchise of vrijstelling van de woonverzekering is het deel dat u zelf moet betalen in geval van schade. Dit bedrag wordt afgetrokken van de schadevergoeding die u ontvangt van uw verzekeraar.

Het bedrag van de franchise is meestal een vast bedrag van ongeveer 250 euro (geïndexeerd volgens de ABEX index).

Voorbeeld: uw brandverzekering komt tussen voor herstellingen aan uw woning voor 1.250 euro, maar in realiteit ontvangt u de som van 1.000 euro. De resterende 250 euro, die u zelf moet betalen, is de franchise.

In sommige gevallen en bij sommige maatschappijen kan u eraan ontsnappen.

Is het mogelijk een woonverzekering zonder franchise af te sluiten?

Jazeker, sommige maatschappijen, maar niet allemaal, stellen u voor een supplement te betalen waarmee de franchise volledig vervalt. Soms kan de vrijstelling ook vervallen als het totaalbedrag van de herstellingen 250 € overschrijdt. Is het lager dan 250 €, dan blijft de franchise geldig.

Er zijn ook maatschappijen zoals Flora, die de franchise weglaten als de schade meer dan 250 € bedraagt, zonder er een prijssupplement voor te vragen. Dit noemt men de Engelse franchise, dit is een correcter systeem dan een gewone franchise, die steeds geldt ongeacht de omstandigheden of het bedrag.

Tenslotte zijn er nog maatschappijen die geen enkele franchise voorzien als u aanvaardt dat de herstellingen in natura mogen gebeuren (u ziet hiermee af van een financiële schadevergoeding) door een van hun professionals. Dat heeft het dubbele voordeel dat u niets meer moet ondernemen en dat het werk degelijk wordt uitgevoerd door iemand die door uw verzekeraar werd geselecteerd.

Moet ik een brandverzekering afsluiten als ik een appartement koop?

Als u eigenaar wordt van een appartement, wordt u in realiteit mede-eigenaar van een gebouw, dat u samen bezit met de andere eigenaars. Het gebouw is in dat geval verzekerd in één enkel globaal contract voor alle appartementen gemeenschappelijk. U moet dus niets apart doen en de beheerder zal u vragen een deel van deze premie van de brandverzekering te betalen, dat overeenkomt met uw deel van het gebouw.

Welke type brandverzekering moet men afsluiten als huurder?

De meeste huurders zijn verplicht een zogenaamde brandverzekering “huurdersaansprakelijkheid” af te sluiten. In Wallonië is deze huurderverzekering verplicht sinds 01/09/2018 en in Vlaanderen vanaf 01/01/2019. In Brussel geldt er nog geen verplichting op dit vlak.

Maar opgelet, want uw huisbaas kan u contractueel verplichten een huurderverzekering te nemen en elk jaar een bewijs eisen dat u verzekerd bent door middel van een attest van de verzekeringsmaatschappij.

De huurwetgeving verplicht u namelijk het gehuurde pand in zijn originele staat aan de eigenaar terug te geven, ook in geval van brand en andere schade die door uw fout is ontstaan. Hetzelfde geldt voor de schade die u zou veroorzaken aan de medebewoners en waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

Gelukkig betaalt u een lagere premie dan de eigenaar, want wettelijk moet u enkel uw huurderaansprakelijkheid voor de reële waarde en niet meer verzekeren. Het is eveneens aangewezen uw inboedel, uw persoonlijke zaken en uw meubels te verzekeren, want dat kost niet veel.

Welke garanties biedt een woonverzekering?

De basisdekkingen die verplicht zijn volgens wetgeving op de woonverzekering:

 • brand, explosie, implosie
 • blikseminslag
 • vallen of impact van een luchtvaartuig, of voorwerpen die er uitvallen of geprojecteerd worden
 • aanrijding van alle andere voertuigen of dieren
 • storm en hagel
 • druk van sneeuw of ijs op het dak
 • natuurrampen

De meeste woonverzekeringen dekken eveneens schade veroorzaakt door:

 • actie van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bv. schade veroorzaakt aan elektrische toestellen door een spanningspiek, of verlies van de inhoud van diepvriezer daardoor (ontdooiing)
 • rook en roet;
 • vallen van een boom op een gebouw
 • waterschade door een leidingbreuk, overstroming van riolen, sanitair of elektrische huishoudtoestellen, insijpeling van water door het dak, bevriezing in zoverre dat de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen;
 • glasbreuk (bv. raam, veranda);
 • schade aan het gebouw (bv. deur, raam, garagepoort) veroorzaakt door inbraak of vandalisme, een ingeval (soms is het vereist de facultatieve dekking diefstal af te sluiten)
 • schade veroorzaakt door stookolie

Wat is de beste brandverzekering?

De brandverzekering is een zeer brede verzekering voor uw woning. De maatschappijen voorzien naast de wettelijke basisgaranties ook een hele reeks opties. De beste woonverzekering is helemaal anders voor een eigenaar dan voor een huurder. Een eigenaar wil zijn pand maximaal beschermen, wat kan leiden tot de keuze voor tal van opties om er zeker van te zijn dat alles werd opgenomen door de verzekeraar, inbegrepen de tuinmeubels en het zwembad mocht dat er zijn. Zo kan de optie “Bijstand herstellingen”, die het sturen van vaklui bij kleine pannes voorziet, handig zijn als de woning bijvoorbeeld wordt verhuurd. Voor een eigenaar zal de beste brandverzekering diegene zijn die het ruimst het pand dekt.

De beste brandverzekering voor een huurder zal wellicht diegene zijn die het goedkoopst is, want voor hem gaat het vooral om een formaliteit waaraan hij voor de eigenaar moet voldoen. Het kan wel verstandig zijn te kiezen voor rechtsbijstand, die hulp biedt bij een geschil met de eigenaar, of de dekking van sommige maatschappijen die de verplichte schadevergoeding aan de eigenaar betaalt bij ontslag, scheiding of overlijden, zodat u elders kan huren voor een beperkte kost. Daarnaast zijn er verzekeraars die elektronisch materiaal voordelig verzekeren: tablets, computers en soms ook grote huishoudtoestellen en ruimer de inboedel en de persoonlijke spullen van de huurders die beschadigd of gestolen kunnen worden. Tenslotte is er soms ook de mogelijkheid om de premie van de brandverzekering maandelijks te betalen, al dan niet met een supplement, wat voor sommige huurders een rol kan spelen bij de keuze van de maatschappij.

Wat is het verschil tussen een brandverzekering voor huurders en eigenaars?

De woonverzekering is even belangrijk voor de huurder als de eigenaar, want ze laat aan iedereen toe zijn eigen belangen veilig te stellen.

De eigenaar wil zijn eigendom beschermen. Een eigenaar wil zijn woning laten herstellen of heropbouwen na een schadegeval. Hij neemt daarom een verzekering voor de heropbouwwaarde van het pand en verzekert zich ook tegenover derden (naburige huizen en gebouwen).

De huurder van zijn kant is wettelijk verplicht om de woning op het einde van de huurperiode weer te overhandigen in zijn oorspronkelijke staat (huurcontract), ook al was er een schadegeval. Behalve indien de huurder kan bewijzen dat hij niet verantwoordelijk was voor de schade (bv. brand veroorzaakt door blikseminslag), heeft hij er alle belang bij over een brandverzekering te beschikken. Aangezien de huurder verplicht is om de gehuurde woning in de originele staat, maar niet in de nieuwstaat aan de eigenaar te overhandigen, volstaat een brandverzekering in “reële waarde” aangezien deze huurdersverzekering daarom goedkoper zal zijn.

Hoe moet je als huurder een verzekering afsluiten?

Dat hangt af van de verzekeringsmaatschappijen. In 2020 is het bij vele banken mogelijk een brandverzekering af te sluiten met uw smartphone op voorwaarde dat u reeds een bankrekening heeft bij deze bank. Dat is het geval bij Argenta, KBC, CBC en Belfius.

Sommige verzekeringsmaatschappijen laten toe uw huurdersverzekering online af te sluiten en te betalen. In dat geval bent u reeds de volgende dag verzekerd. Dat is zo bij Axa, Flora, Immoweb Protect (Baloise) en Ethias.

In de andere gevallen bent u aangewezen op ofwel uw verzekeringsmakelaar of u moet zich begeven naar het kantoor van de verzekeraar of de bank.