FAQ: brandverzekering: proportionaliteitsregel | Brandverzekering-Simulatie.be

Wat is de proportionaliteitsregel?

Vragen?

In geval van onderverzekering zal de maatschappij de proportionaliteitsregel toepassen om het bedrag te berekenen van de schadevergoeding die ze u zal uitkeren.

Bij een schadegeval zal u dan slechts gedeeltelijk worden vergoed. Die vermindering is berekend in functie van de verhouding tussen het verzekerde bedrag en het bedrag dat moest verzekerd zijn als u alles goed had aangegeven. Dat laatste bedrag wordt bepaald door de expert op het moment van het schadegeval.

Hoe voorkomen dat u onder-vergoed wordt? Door te voorkomen onder-verzekerd te zijn!

Het is zeer eenvoudig te voorkomen dat de evenredigheidsregel wordt toegepast:

Het is aan u het te verzekeren goed degelijk te omschrijven: door minutieus het evaluatieraster in te vullen, of als het evaluatieraster niet volstaat, beroep te doen op een expert om te waarde van uw te verzekeren woning te evalueren.

En vervolgens: door alle wijzigingen aan de woning aan te geven, zoals werken, renovaties, … die mogelijk de eerste evaluatie opgesteld o.b.v. het rooster of door een expert kunnen wijzigen.

Publiciteit