Huurder van een appartement:
Athora "Premium"

Athora assurance incendie
 • Maandelijkse betaling zonder bijkomende kosten.
 • Zeer voordelige tarieven.
 • Korting op uw premie Diefstal indien een beveiligde deur of een alarm.
 • Berekening en afsluiting online.
 • Uitgebreide basisgaranties

In 1 stap online
bij Athora

Online bereken Bereken Geen offerte Offerte Geen online afsluiten Afsluiten Geen online betalen Betalen

De prijs van de brandverzekering huurder van Athora hangt af van het huurprijs.

Prijsvoorbeelden brandeverzekering huurder bij Athora in België van een appartement
Huuprijs Brandverzekering huurder
+meubel
Rechtsbijstand Optie Diefstal
zonder alarm
Optie
Familiale verzekering
650 €
(1 kamer)
206,61 €/jaar (inhoud 25.000€) inbegrepen 40,83 €/jaar 81,99 €/jaar
750 €
(2 kamers)
238,77 €/jaar (inhoud 30.000€) inbegrepen 49,01 €/jaar 81,99 €/jaar
850 €
(3 kamers)
201,76 €/jaar (inhoud 40.093€) inbegrepen 70,90 €/jaar 81,99 €/jaar
950 €
(4 kamers)
221,96 €/jaar (inhoud 48.957€) inbegrepen 79,70 €/jaar 81,99 €/jaar

* Voorbeelden van premies berekend op vrijdag 27 september 2019 - 14:39 onder voorbehoud van fouten voor een appartement op de 2de verdieping in een flatgebouw grenzend aan andere flatgebouwen in 1020 Brussel, Pagodenlaan 73.

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • De optie rechtsbijstand is reeds in de prijs inbegrepen
 • Inclusief Athora Home Assistance
 • Berekening, afsluiten en betaling via internet
 • Dekking bij ontdooiing van voedingswaren
 • Dekking in privégarages (max. 3) die zich op een ander adres dan het uwe bevinden

MIN -

 • De optie rechtsbijstand, die elders facultatief is, wordt meteen toegevoegd, wat de prijs bij Athora opdrijft
 • U zal niet altijd een Athora-makelaar, die uw contract beheert na het afsluiten, bij u in de buurt vinden

Met de brandverzekering huurder is bij schade aan uw woning uw verantwoordelijkheid gedekt en zijn uw bezittingen beschermd.

Welke informatie moet ik meedelen om een offerte voor een brandverzekering bij Athora te bekomen ?

Huurder of eigenaar? Huis of appartement? Als u huurder bent, moet u uw huurbedrag doorgeven. U bepaalt zelf het bedrag van uw inboedel.

Athora maakt toch een schatting op basis van de criteria die u ingaf. U kan het advies volgen of u heeft het recht dit op elk moment aan te passen om dichter bij de reële waarde van uw goederen te zitten.

Volgen de gids in de simulatie en klik op de info-iconen indien nodig. Athora stelt zelfs voor uw contract online AF TE SLUITEN.

De simulatie van uw premie Athora Premium Brand gebeurt gratis online en zonder verplichtingen. Het aanbod wordt per email verstuurd.

 

De verzekerde gevaren

 

Brand en aanverwante gevaren

 • Brand
 • Ontploffing en implosie
 • De blikseminslag
 • Aanstoting
 • Schade aan onroerend goed na een diefstal op poging tot diefstal, vandalisme en kwaad opzet
 • Schade aan onroerend goed naar aanleiding van de redding van een persoon
 • Inwerking van elektriciteit
 • Ontdooiing van de inhoud van een koel- of diepvriestoestel voor privé gebruik
 • De elektrocutie en verstikking van huisdieren

Arbeidsconflict

Aanslagen

Terrorisme

Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk

Water en een vloeibare brandstof

Gebroken of gebarsten glas

Natuurrampen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw

De waarborguitbreidingen

 

Athora dekt ook zonder toepassing van de evenredigheidsregel op de bedragen, voor alle verzekerde gevaren behalve ‘Natuurrampen’, op de volgende plaatsen:

De schade aan de verplaatste inhoud

 • waar ook ter wereld, tijdens een periode van maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar
 • waar ook ter wereld, in een studentenkamer
 • die toebehoort aan de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of aan hun bloedverwanten in op- of neergaande lijn naar een in België gelegen rusthuis of verzorgingsinstelling, als hun hoofdverblijf door deze overeenkomst wordt gedekt.

Het vakantieverblijf of de hotelkamer

 • van een al dan niet gemeubeld vakantiegebouw (ook de residentiële caravan) waar ook ter wereld, ongeacht zijn gebruik en zijn constructie
 • van een hotelkamer waar ook ter wereld, zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden.

Het studentenverblijf

 • als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekert Athora de aansprakelijkheid van de verzekerde of van zijn kinderen in hun hoedanigheid van huurder of gebruiker van een al dan niet gemeubeld studentenverblijf, waar ook ter wereld.

Het familiefeest

 • als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekert Athora de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van huurder of gebruiker van in België gelegen gebouwen of tenten, met inbegrip van hun inhoud, ter gelegenheid van een familiefeest.

Het vervangverblijf

 • als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekert Athora de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van huurder of gebruiker van een in België gelegen gebouw gedurende ten hoogste 18 maanden, wanneer het gebouw onbewoonbaar geworden is als gevolg van een gedekt schadegeval.
Athora Home Assistance

 

Wat is de Athora Home Assistance ?

Heeft uw woning schade opgelopen door een brand, storm, water diefstal,...?Dan kunt u rekenen op de diensten van Europ Assistance. U kunt Europ Assistance 24/7 bereiken op het nummer02/533 79 39.

Hou de volgende gegevens bij de hand als u belt:

 • uw polisnummer (dat vindt u terug in de bijzondere voorwaarden en op onze brieven)
 • uw naam, adres en telefonnummer
 • de ligging van het gebouw waar het schadegeval plaats vond
 • de aard en omstandigheden van het schadegeval
 • alle andere inlichtingen nodig voor de organisatie van de tussenkomst

Vergeet niet dat u ook verplicht kan zijn om beroep te doen op de openbare urgentiediensten. Denk maar aan brandweer, medische spoedgevallendienst, politie, en op de water-,gas-en elektriciteitsmaatschappijen.

Familiale Verzekeringen

Waarom een Familiale verzekering nemen ?

Deze verzekering wordt ook BA Privé-Leven genoemd. Ze beschermt u tegen de financiële gevolgen van (materiële en lichamelijke) schade die u veroorzaakt aan een derde met een ongeval dat plaatsvindt buiten elke contractuele relatie, in het kader van uw privésfeer. Onder privéleven verstaat Athora alle feiten, gebeurtenissen, daden en nalatigheden die niets te maken hebben met een beroepsactiviteit. De weg van en naar het werk maakt deel uit van het privéleven.

 • Een ongeluk is snel gebeurd uw zoon laat met een bal het raam van uw buur aan diggelen, uw hondt bijt de postbode. In deze situaties zal de familiale verzekering van Athora de schade van de fietser, buur en postbode vergoeden.

De overeenkomst is geldig over de hele wereld.

Franchise

Een vrijstelling van 242,75 EUR per schadegeval en per risico wordt afgetrokken van het bedrag van de stoffelijke schade en de kosten, vóór de eventuele toepassing van de evenredigheidsregel.

Rechtsbijstand

voor alle schade groter dan 489.16€ boven het bedrag van de franchise

Een schadgeval ? Wat moet doen ?

In geval van brand, storm, overstroming,...

 • Neem de nodige maatregelen om de gevolgen van het schadegeval te beperken. Bijvoorbeeld: onderbreek de elektriciteit, de gas, het water,... verplaats voorwerpen die nog niet zijn beschadigd, zet ze eventueel hoger als ze niet tegen water kunnen, dek het dak af tegen insijpeling, enz....
 • Breng uw waardevolle spullen in veiligheid.
 • Neem foto's van de schade. Ze helpen om de omgang de schade te bepalen.
 • Maak een lijst van beschadigde voorwerpen
 • Vraag offerte voor de herstellingen.

Bij diefstal of poging tot diefstal.

 • Contacteer Card Stop (070/344.344) als u uw kredietkaarten of debetkaarten niet terugvindt.
 • Neem foto's van de situatie en de schade, en maakt een lijst van de ontbrekende voorwerpen
 • Blokkeer ramen of deuren als die niet meer correct sluiten.
 • Contacteer binnen de 24 uur de politie om een klacht in te dienen.

Geef het schadegeval aan .

Geef ofwel via een makelaar ofwel via een Athora-adviseur als uw contract direct wordt beheerd:

 • een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het ongeval of de diefstal
 • foto's van de schade
 • een lijst van de beschadigde of ontbreken voorwerpen
 • een copie van de aankoopfacturen die u bezit
 • een copie van het PV van de politie bij diefstal