Ethias assurance incendie

Decavi 2017 beste brandverzekering huurders

Ethias (Huurdersverzekering) :

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.200 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden vanaf 12,30 € per maand voor de huurdersaanspralijkheid, inhoud en rechtsbijstand.

Bovendien geeft Ethias nog 2 maanden gratis voor elke nieuwe online onderschrijving.

Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk. Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen.

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag met een max. van 3.600 €).