Woning-brandverzekering: wanneer en hoe het contract aanpassen ? | Brandverzekering-Simulatie.be

Woning-brandverzekering : wanneer en hoe het contract aanpassen?

Résilier contrat d'assurance habitation

Uw handtekening onder de opzegbrief volstaat, meer is niet nodig. Het is dus veel eenvoudiger dan van autoverzekeringscontract te veranderen, want het versturen van een aangetekende brief is de enige formaliteit die vervuld moet worden… En dat gebeurt in de meeste gevallen door uw nieuwe verzekeraar die dat in uw plaats en op zijn kosten (versturen van aangetekende brief) doet.

Wanneer uw brandverzekeringscontract opzeggen?

Een brandverzekeringscontract is elk jaar opzegbaar op zijn vervaldag na een vooropzeg bij de verzekeringsmaatschappij 4 maanden voor de vervaldatum.

De wet voorziet bijkomende momenten om uw brandverzekeringscontract op te zeggen.

  1. Binnen de 14 dagen na het afsluiten van uw contract via internet. De datum van uw ontvangstbewijs van uw aangetekend schrijven geldt als bewijs (herroepingsrecht).
  2. Na een schadegeval hebt u een maand de tijd om uw wil tot opzeggen bekend te maken, vanaf de datum van ontvangst van de schadevergoeding of de melding van niet-vergoeding van uw brandverzekering.
  3. Na een opzegging van een garantie van uw contract door de maatschappij, hebt u 30 dagen tijd vanaf de datum van kennisgeving van de aanpassing om uw brandverzekering om op te zeggen.
  4. U koopt of bouwt: als u besluit te kopen of te bouwen en u daardoor eigenaar wordt, kan u uw brandverzekeringscontract op elk moment opzeggen. Opgelet want dit geldt enkel voor de verzekering van de woning. Voor de verzekering van de inboedel moet u de vooropzeg van 3 maanden respecteren, evenals de hoofdvervaldatum van het contract.
  5. Als de gevraagde tarieven van uw brandverzekeraar aanzienlijk veranderen. U hebt dan 30 dagen tijd na de kennisgeving van de aanpassing om uw brandverzekering op te zeggen.

Het brandverzekeringscontract kan andere mogelijkheden voorzien

Bij Corona Direct kan u uw contract maandelijks opzeggen met een vooropzeg van 3 maanden, na afloop van het eerste jaar van ononderbroken dekking van een woning-brandverzekering (p.23 algemene voorwaarden).

Bijzondere situatie

Verhuist u? Dat is geen grond voor opzegging van uw brandverzekeringscontract. U moet daarvoor de vervaldatum van uw contract bekijken voor de mogelijkheden om van verzekeraar te veranderen.

Bij verhuizing voorzien de verzekeraars een overgangsperiode waarin u gedekt bent voor het gebouw en de inboedel op beide adressen tegelijkertijd. Informeer uw verzekeraar tijdig als uw inboedel volledig naar het nieuwe adres is overgebracht om het risico niet te lopen dat u enkel op het oude adres bent verzekerd na deze periode.

Deze dubbele dekking is geldig voor een duur die varieert naargelang de verzekeraar, maar die minimum 2 maanden bedraagt vanaf het moment dat de nieuwe woning beschikbaar is.

Hoe uw brandverzekeringscontract opzeggen?

Uw handtekening is vereist op de opzegbrief. Uw nieuwe verzekeraar neemt hem in ontvangst en zorgt vervolgens voor alles wanneer u bij hem een nieuw contract hebt ondertekend.

Mocht u dit zelf willen doen, dan download u onze typebrief en verstuurt hem aangetekend naar uw oude verzekeraar (niet uw makelaar). De opzegtermijn gaat in de dag na de postdatum.

Wat gebeurt er daarna?

Uw brandverzekeringscontract levert geen dekking meer vanaf de hoofvervaldatum van dit contract. Uw nieuwe verzekeraar woning-brand laat de datum van de dekking van uw nieuw contract ingaan op het moment dat het best uitkomt voor uw persoonlijke situatie.

Als hetzelfde risico wordt gedekt, zal u nooit een dag zonder verzekering zitten of 2 keer gedekt zijn. Het nieuwe contract gaat pas van start als het eerste beëindigd werd.

Publiciteit